SS | destek@abanozmedya.com | Trabzonloading
doka@doka.org.tr | 444 8 290

DOKA, şeffaflık ilkesi doğrultusunda ilgili malî yıla ilişkin faalyet sonuçlarını altı aylık ara rapor ve yıllık rapor hâlinde hazırlamaktadır.

2023 Yılı Faaliyet Raporu (2 Mb)
2023 Yılı Ara Faaliyet Raporu (4 Mb)
2022 Yılı Faaliyet Raporu (2 Mb)
2022 Ara Faaliyet Raporu (3 Mb)
2021 Faaliyet Raporu (2 Mb)
2021 Ara Faaliyet Raporu (2 Mb)
2020 Yıllık Faaliyet Raporu (2 Mb)
2020 Yılı Ara Faaliyet Raporu (2 Mb)
2019 Yılı Faaliyet Raporu (2 Mb)
2019 Yılı Ara Faaliyet Raporu (2 Mb)
2018 Yılı Faaliyet Raporu (3 Mb)
test
2018 Yılı Ara Faaliyet Raporu (3 Mb)
2017 Yılı Faaliyet Raporu (2 Mb)
2017 Yılı Ara Faaliyet Raporu (2 Mb)
2016 Yılı Faaliyet Raporu (2 Mb)
2016 Yılı Ara Faaliyet Raporu (2 Mb)
2015 Yılı Faaliyet Raporu (3 Mb)
2015 Yılı Ara Faaliyet Raporu (2 Mb)
2014 Yılı Faaliyet Raporu (4 Mb)
2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu (5 Mb)

Ajansımız tarafından 3 adet sonuç odaklı program yürütülecektir:

Doğu Karadeniz Bölgesi Turizm 2.0 Sonuç Odaklı Programı

- TR90 Bölgesinde Bölgede turizmi 12 aya yayarak bölge turizm gelirlerini ve turist sayısını artırmak amacıyla oluşturulmuştur. Hedef pazarların çeşitlendirilmesine; destinasyon yönetimi mantığıyla yeni turizm destinasyonlarının oluşturulması ve mevcutların geliştirilmesine; eko turizm, kamp karavan turizmi, toplantı ve etkinlik turizmi özelinde alternatif turizm türlerinin yaygınlaştırılmasına yönelik faaliyetlere odaklanılmıştır.

Yeni Nesil Girişimcilik Sonuç Odaklı Programı

- Doğu Karadeniz’de girişimcilik ekosisteminin geliştirilmesi amacıyla oluşturulmuştur. İlk, orta ve yükseköğrenimde eğitici ve öğrencilerin girişimcilik konusundaki farkındalık, bilgi ve becerileri ile TR90’daki girişimcilere ve geleceğin girişimcilerine hizmet veren beceri-tasarım atölyeleri, işgem, kuluçka ve hızlandırıcılar gibi yapıların altyapı, kurumsal kapasite ve hizmet kalitelerini geliştirmeye; girişimcilerin finansal desteklere, pazara ve iş dünyasından mentorlere erişimini sağlamaya ve bölgesel girişim faaliyetlerini koordine etmeye yönelik faaliyetlere odaklanılmıştır.

Kırsal Kalkınma Sonuç Odaklı Programı

- Kırsal nüfusun ekonomik refahının artırılması amacıyla oluşturmuştur. Üreticiler arasında yerel yönetimlerin öncülüğünde işbirliğinin geliştirilmesi ve yöresel ürünlerden elde edilen katma değerin artırılmasına yönelik faaliyetlere odaklanılmıştır.

2021-calisma-programi (2 Mb)
2020-calisma-programi (2 Mb)
2019-yili-calisma-programi (2 Mb)
2018-yili-calisma-programi (2 Mb)
2017-yili-calisma-programi (2 Mb)

Ajans, mali saydamlık ve kamuoyunu bilgilendirme amacıyla bütçe uygulama sonuçlarını üçer aylık dönemler itibariyle yayınlar.

2024 Bütçe Uygulama Sonuçları (Ocak-Haziran) (193 Kb)
2024 Bütçe Uygulama Sonuçları (Ocak-Mart) (192 Kb)
2023 Bütçe Uygulama Sonuçları (Ocak-Aralık) (193 Kb)
2023 Bütçe Uygulama Sonuçları (Ocak-Eylül) (194 Kb)
2023 Bütçe Uygulama Sonuçları(Ocak-Haziran) (194 Kb)
2023 Bütçe Uygulama Sonuçları ( Ocak-Mart 2023 ) (191 Kb)
2022 Bütçe Uygulama Sonuçları(Ocak-Aralık) (194 Kb)
2022 Bütçe Uygulama Sonuçları(Ocak-Eylül) (194 Kb)
2022 Bütçe Uygulama Sonuçları(Ocak-Haziran) (195 Kb)
2022 Bütçe Uygulama Sonuçları(Ocak-Mart) (193 Kb)
2021 Bütçe Uygulama Sonuçları(Ocak-Aralık) (195 Kb)
2021 Bütçe Uygulama Sonuçlar (3. Dönem) (196 Kb)
2021 Bütçe Uygulama Sonuçları(Ocak-Haziran) (197 Kb)
2021 Bütçe Uygulama Sonuçları(Ocak-Mart) (193 Kb)
2020 Bütçe Uygulama Sonuçlar(Ocak-Aralık) (195 Kb)
2020 (Ocak-Eylül) Gelir ve Gider (196 Kb)
2020 (Ocak-Haziran) Gelir ve Gider (200 Kb)
2020 (Ocak-Mart) Gelir ve Gider (199 Kb)
2019 (Ocak-Aralık) Gelir ve Gider (355 Kb)
2019 (Ocak-Eylül) Gelir ve Gider (351 Kb)
2019 (Ocak-Haziran) Gelir ve Gider (352 Kb)
2018 (Ocak-Aralık) Gelir ve Gider (14 Kb)
2018 (Ocak-Haziran) Gelir ve Gider (14 Kb)
2017 (Ocak-Eylül) Gelir ve Gider (13 Kb)
2017 (Ocak-Haziran) Gelir ve Gider (14 Kb)
2017 (Ocak-Mart) Gelir ve Gider (13 Kb)
2016 (Ocak-Aralık) Gelir ve Gider (13 Kb)
2016 (Ocak-Mart) Gelir ve Gider (187 Kb)
2015 Gelir ve Gider (347 Kb)
2014 Gelir ve Gider (181 Kb)
2013 Gelir ve Gider (181 Kb)
2012 Gelir ve Gider (182 Kb)
2011 Gelir ve Gider (182 Kb)
2010 Gelir ve Gider (181 Kb)
Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı 2020-2024 Stratejik Planı (8 Mb)
KAYS
KAYS
DUYURU/İLAN
DUYURU/İLAN
Yatırım
YATIRIM
BİLGİ EDİNME
BİLGİEDİNME
Uzman Görüşü
UZMANGÖRÜŞÜ
Kalkınma Kütüphanesi
KALKINMAKÜTÜPHANESİ
Kalkınma İdareleri
KALKINMAİDARELERİ
Faydalı Linkler
FAYDALILİNKLER
DOKA ROOF
DOKAROOF
13
Cts
Tem2024