SS | destek@abanozmedya.com | Trabzon loading
doka@doka.org.tr | 444 8 290

DOKA Etik Sözleşmesi kapsamında tüm personelimiz;

  1. Kamu hizmetlerinin her türlü özel çıkarın üzerinde olduğu ve kamu görevlisinin halkın hizmetinde bulunduğu bilinç ve anlayışıyla;
  2. Halkın günlük yaşamını kolaylaştırmak, ihtiyaçlarını en etkin, hızlı ve verimli bir biçimde karşılamak, hizmet kalitesini yükseltmek ve toplumun memnuniyetini arttırmak için çalışmayı,
  3. Görevimi insan haklarına saygılı bir biçimde, saydamlık, katılımcılık, dürüstlük, hesap verebilirlik, kamu yararını gözetme ve hukukun üstünlüğü ilkeleri doğrultusunda yerine getirmeyi,
  4. Dil, din, felsefi inanç, siyasi düşünce, ırk, yaş, bedensel engelli ve cinsiyet ayrımı yapmadan, fırsat eşitliğini engelleyici davranış ve uygulamalara meydan vermeden tarafsızlık içerisinde hizmet gereklerine uygun davranmayı,
  5. Görevimi, görevle ilişkisi bulunan hiçbir gerçek ve tüzelkişiden hediye almadan maddi ve manevi fayda veya bu nitelikte herhangi bir çıkar sağlamadan herhangi bir özel menfaat beklentisi içinde olmadan yerine getirmeyi,
  6. Kamu malları ve kaynaklarını kurumsal amaçlar ve hizmet gerekleri dışında kullanmamayı ve kullandırmamayı, bu mal ve kaynakları israf etmemeyi,
  7. Kişilerin, dilekçe, bilgi edinme, şikâyet ve dava açma haklarına saygılı davranmayı, hizmetten yararlananlara, çalışma arkadaşlarıma ve diğer muhataplara karşı ilgili, nazik, ölçülü ve saygılı hareket etmeyi,
  8. Etik Yönergesi hükümlerine bağlı olarak görev yapmayı ve hizmet sunmayı taahhüt eder.

DOKA ETİK KOMİSYONU BAŞKAN VE ÜYELERİ

Başkan : Oğuzhan ŞATIR

Tel: 444 82 90 Dahili: 40 51

Elektronik Posta: oguzhan.satir@doka.org.tr

Üye: Nuray EFENDİOĞLU

Tel: 444 82 90 Dahili: 40 43

Elektronik Posta: nuray.efendioglu@doka.org.tr

Üye: Özlem SARAL

Tel: 444 82 90 Dahili: 40 12

Elektronik Posta: ozlem.saral@doka.org.tr

etik-yonergesi (856 Kb)
KAYS
KAYS
DUYURU/İLAN
DUYURU/İLAN
Yatırım
YATIRIM
BİLGİ EDİNME
BİLGİ EDİNME
Uzman Görüşü
UZMAN GÖRÜŞÜ
Kalkınma Kütüphanesi
KALKINMA KÜTÜPHANESİ
Kalkınma İdareleri
KALKINMA İDARELERİ
Faydalı Linkler
FAYDALI LİNKLER
DOKA ROOF
DOKA ROOF
29
Çar
Mayıs2024