SS | destek@abanozmedya.com | Trabzon loading
[email protected] | 444 8 290
In accordance with the principle of transparency, semi-annual interim report and annual report of the related financial year are prepared.
2020-yili-doka-ara-faaliyet-raporu (2 Mb)
2019-doka-yillik-faaliyet-raporu (2 Mb)
2019-yili-ajans-ara-faaliyet-raporu (2 Mb)
2018 Annual Report (3 Mb)
test
2018 Semi Annual Interim Report (3 Mb)
2017 Annual Report (2 Mb)
2017 Semi Annual Interim Report (2 Mb)
2016 Annual Report (2 Mb)
2016 Semi Annual Interim Report (2 Mb)
2015 Annual Report (3 Mb)
2015 Semi Annual Interim Report (2 Mb)
2014 Annual Report (4 Mb)
2014 Semi Annual Interim Report (5 Mb)

Yönetmelikte belirlenen usul ve esaslara uygun olarak hazırlanan DOKA çalışma programı; bütçe yılına ilişkin sonuç odaklı programları ve ayrılacak tahmini malî kaynaklarıyla birlikte sonuç odaklı programa ait proje, faaliyet ve mali destek programlarını içerir.

Ajans, mali saydamlık ve kamuoyunu bilgilendirme amacıyla bütçe uygulama sonuçlarını üçer aylık dönemler itibariyle yayınlar.

2020-ocak-aralik-gelir-ve-gider (195 Kb)
2020-ocak-eylul-gelir-gider-1 (196 Kb)
2020-ocak-haziran-gelir-ve-gider (200 Kb)
2020-ocak-mart (199 Kb)
2019-ocak-aralik (355 Kb)
2019-ocak-eylul (351 Kb)
2019-ocak-haziran (352 Kb)
butce-2018-ocak-aralik (14 Kb)
2018-ocak-haziran-1 (14 Kb)
2017-ocak-mart (13 Kb)
2016-1 (187 Kb)
butce-2015 (347 Kb)
butce-2014 (181 Kb)
butce-2013 (181 Kb)
butce-2012 (182 Kb)
butce-2011 (182 Kb)
butce-2010 (181 Kb)
doka-stratejikplan-2020-24 (8 Mb)
KAYS
KAYS
ANNOUNCEMENTS
ANNOUNCEMENTS
PROJECT FORMS
PROJECT FORMS
EU PROJECTS
EU PROJECTS
INVESTMENT
INVESTMENT
INFORMATION
INFORMATION
Uzman Görüşü
UZMAN GÖRÜŞÜ
Kalkınma Kütüphanesi
KALKINMA KÜTÜPHANESI
Kalkınma İdareleri
KALKINMA İDARELERI
09
Sal
Mar2021