SS | destek@abanozmedya.com | Trabzon loading
doka@doka.org.tr | 444 8 290
G
İRESUN

Nüfus

450.862 (2022)

Yıllık Nüfus Artış Hızı

0,16 %

Net Göç Hızı(Binde)

4,04

İşsizlik Oranı

9,9 % (TUİK 2021 Bölgesel İşgücü Göstergeleri)

Medyan Yaş

40,4

Yüzölçümü

6831 km²

Kentleşme Oranı

66 %

Nüfus Yoğunluğu

66 kişi/km2

Komşu İller

Ordu, Trabzon, Sivas, Gümüşhane, Erzincan

Önemli İlçeler

Bulancak (67.582), Espiye (35.649), Görele (31.862)

İklim

Ilıman

Alan Kodu

+90 454

Yıllık İhracat

356.088,95 USD (2021)

Yıllık İthalat

19.687.000 USD (2021)

Ticaret ve Sanayi Odası Üye Sayısı

Önemli İhraç Ürünleri

Fındık ve mamülleri, içecek, makine ve teçhizat, mobilya, giyim eşyası

Önemli İthal Ürünleri

Tarım ve hayvancılık ürünleri, gıda ürünleri ve içecek, makine ve teçhizat

Önemli Tarımsal Ürünler

Fındık, Buğday, Arpa, Mısır, Çay, Patates, Deniz ürünleri

Önemli Yeraltı Kaynakları

Bakır-çinko-kurşun yatakları, bentonit, barit ve kaolen

NÜFUS:

Doğu Karadeniz (TR90) Bölgesi toplam nüfusunun (2.693.034) % 16,71’i Giresun’da yaşamaktadır. 2021 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre, Giresun toplam nüfusu 450.154’dür. Kentsel ve kırsal yerleşim birimlerine göre nüfus dağılımına bakıldığında, nüfusun % 67,85’i (305.453) şehirde, %32,15’i (144.701) ise belde ve köylerde yaşamaktadır. Nüfus bakımından en büyük ilçeler sırasıyla Merkez İlçe, Bulancak ve Espiye, en küçük ilçe ise Çanakçı’dır. 6831 km2 yüzölçümüne sahip olan Giresun, nüfus yoğunluğu 66 kişi/km2’dir. 2021 yılı ADNKS’ye göre, yıllık nüfus artışı % 3,2’dir. 15-24 yaş aralığındaki nüfusun (61.529) toplam nüfus içerisindeki payı %13,66’dır.

İŞGÜCÜ:

Giresun’da işgücüne katılım oranı %55.1, istihdam oranı %49.7, işsizlik oranı ise %9.9’dur. 2021 yılı SGK istatistik yıllığına göre; Giresun’daki işyeri sayısı 9.575 iken sigortalı sayısı ise 58.795'dir. Giresun Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü 2021 yılı sanayi sicil kayıtlarına göre ise ; sanayi sektöründe yer alan 678 firmada 11.919 kişi istihdam olmakta iken,%35 ile gıda ve %31 ile de hazır giyim sektörü en yüksek istihdamı sağlamaktadır. En fazla işyeri gıda sektöründe faaliyet göstermektedir. .Giresun'da İŞKUR’a kayıtlı işsizlerin sayısı 17.649 iken bu kişilerin içinde kadınların oranı %51,7 ; 18-24 yaş arası gençlerin oranı ise %36,6 seviyesindedir.

SAĞLIK:

Giresun’da 15 devlet hastanesi, 2 özel hastane bulunmaktadır. İldeki hastanelerin 6 tanesi il merkezinde (4 devlet, 2 özel), 11 tanesi ilçelerde bulunmaktadır. Sağlık İl Müdürlüğü 2020 verilerine göre, il genelinde devlet ve özel hastanelerde toplam yatak sayısı 1550’dir. Merkezdeki 2 özel hastanenin toplam yatak sayısı ise 282’dir. Giresun’da tüm hastanelerde 368’i uzman, 328’i pratisyen ve asistan hekim olmak üzere 696 hekim bulunmaktadır. Giresun’da 2010 yılından beri Aile Hekimliği sistemi uygulanmaktadır. 9 Toplum Sağlığı Merkezi, 36 Aile Sağlığı Merkezi, 1 Ana Çocuk Sağlığı / Aile Planlaması Merkezi, 1 Verem Savaş Dispanseri, 26 Acil Sağlık Hizmetleri (ASH) 112 İstasyonu (25’i faal), 1 ASH Komuta Kontrol Merkezi ve 134 Sağlık evi faaliyet göstermektedir.. Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesi ve üniversiteye bağlı Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi sağlık alanındaki hizmetlerini sürdürmektedir.

EĞİTİM:

Giresun ili % 94,9’luk okullaşma oranına sahiptir. İldeki okul sayısı 415, derslik sayısı 4247, öğrenci sayısı 70.853’tür. 56 meslek lisesi bulunmakla birlikte, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı yetişkin eğitimi de sağlayan 16 Halk Eğitim Merkezi mevcuttur.Giresun Üniversitesi, 2006 yılında kurulmuş olup 2021 yılı sonu itibariyle ; 13 Fakülte, 3 Enstitü, 5 Yüksekokul, 1 Devlet Konservatuarı, 13 Meslek Yüksekokulu, 21 Uygulama ve Araştırma Merkezi ve 5 Bölüm ile toplam 17 yerleşkede eğitim öğretim vermektedir.Merkezde Güre, Nizamiye ve Gazipaşa yerleşkelerinde; ilçelerde ise Alucra, Bulancak, Dereli, Espiye, Eynesil, Görele, Keşap, Piraziz, Şebinkarahisar, Tirebolu yerleşkelerinde bulunan fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında 2021 yılı sonu itibariyle 1.100 akademik, 389 idari, 36 sözleşmeli ve 251 sürekli işçi olmak üzere toplam 1.776 personel ve 11.237 ön lisans, 12.666 lisans, 1.651 lisansüstü olmak üzere toplam 25.554 öğrenci ile faaliyetlerini sürdürmektedir.Giresun Üniversitesi’nden 2006’dan bu yana 2021 yılı da dahil olacak şekilde 61.254 kişi mezun olarak diploma almaya hak kazanmıştır.

SOSYAL VE KÜLTÜREL YAŞAM:

Giresun’da 8 sinema salonu, 1 müze, 15 halk kütüphanesi, 1 belediye tiyatrosu, 1 ilçe sanat tiyatrosu, 30 yerel gazete, 2 yerel televizyon kanalı, 9 yerel radyo bulunmaktadır.

YERALTI KAYNAKLARI:

Giresun ili önemli metalik maden yataklarına sahiptir. İl özelllikle bakır, kurşun ve çinko yatakları açısından zengindir. İl genelinde bakır-çinko-kurşun yatakları bulunmakla birlikte, en önemlileri Tirebolu, Espiye ve Şebinkarahisar ilçelerinde bulunmaktadır. Bentonit, barit ve kaolen gibi endüstriyel hammadde olarak ise başta Dereli, Bulancak ve Şebinkarahisar ilçeleri olmak üzere, görünür ve muhtemel rezervler öne çıkmaktadır. Giresun’da metalik maden işletme ruhsatlı sahalara bakıldığında ağırlıklı olarak bakır-çinko-kurşun rezervleri, endüstriyel hammadde üretimi olarak ise barit, mermer ve alunit rezervlerinin kullanıldığı görülmektedir.

TARIM VE HAYVANCILIK:

İl arazisinin yaklaşık olarak % 22'ü tarım alanı, % 37'i orman ve fundalık alan, % 17’si çayır ve mera alanı, % 24'ü ise tarım dışı araziden oluşmaktadır.İlin 153.809 ha. olan tarım arazisinin % 76 gibi büyük bir bölümünü, İl ekonomisinin vazgeçilmez ürünü niteliğindeki fındığın yetiştirildiği fındık bahçeleri oluşturmaktadır. Arazi ve iklim koşullarının tarla tarımı için uygun olduğu iç kesimlerde yoğunlaşan tarla alanları, % 12’i ile tarım arazisi içinde fındıktan sonra en büyük paya sahip olurken; sebze ve çay alanları ile diğer meyveler için ayrılan alanların payının son derece düşük olduğu görülmektedir.Giresun İlinin ana geçim kaynağı tarıma dayalıdır. Toplam tarım alanının % 76’sında Tarım ve Orman Bakanlığı İstatistik Veri Ağı (İVA) sistemine göre 1.177.290 dekar alanda 83.269 ton fındık üretimi yapılmaktadır. Giresun ilindeki fındık alanı ülkemizdeki fındık alanının %16’sına, fındık üretimi ise ülke üretiminin % 12,5’ine karşılık gelmektedir. Fındık üretimi dışında, ilde bitkisel üretim olarak tahıl ve meyve üretimi yapılmaktadır. İlin karasal iklime sahip Şebinkarahisar, Alucra, Çamoluk ilçelerinde ise tahıl ve yem bitkileri üretimi ile hayvancılık faaliyetleri üzerine kurulu bir tarımsal yapı söz konusudur. Bu bölgede yetiştirilen tarla ürünleri arasında hububat, kuru fasulye, nohut, patates ve yem bitkileri üretimi ilk sıralarda yer almaktadır.Hayvansal üretimi, et, süt, yumurta, bal ve deniz ürünleri üretimi oluşturmaktadır. Tarıma dayalı sanayi sektöründe faaliyet gösteren 648 işletme bulunmaktadır.

DIŞ TİCARET:

Giresun’da dış pazarlara yapılan ihracatın büyük bir kısmı fındık işlemenin ağırlıklı olduğu tarıma dayalı sanayi ürünleri kaynaklıdır. İl ihracatında % 85 oranında bir paya sahip olan fındık, fındığa bağlı gıda sanayinin gelişmiş olduğu ve fındık tüketiminin yaygın olduğu Almanya, İtalya, İsveç, İngiltere, Fransa, Avusturya, Belçika, Danimarka ve Hollanda gibi Avrupa ülkelerine ihraç edilmektedir. Giresun ili 2021 yılında 356 milyon dolarlık ihracat rakamı ile bir önceki yıla göre %33,86 oranında ihracat artışı sağlamıştır. Son beş yılda İhracat rakamında %113 oranında artış kaydedilmiştir.Giresun Ticaret ve Sanayi Odası’ndan alınan verilere göre 2021 yılında Giresun ilinde 88 firma ihracat faaliyetlerinde bulunmuştur. Bu firmaların %45’i gıda imalatı, %15’i makine imalatı, %9’u tekstil, %6’sı orman ürünleri ve %2’si savunma sanayi sektörlerinde faaliyet göstermektedir.Fındık mamulleri başta olmak üzere Almanya’dan Tayland’a ve Etiyopya’ya kadar 92 ülkeye ihracat gerçekleşmiştir.2021 yılında toplam 20 alt sektörde ihracat yapılan ilimizde yoğun olarak fındık ve fındık mamulleri, içecek, meyve, sebze mamulleri, makine aksamları, savunma sanayi, hububat ve bakliyat mamulleri imalatı sektörlerinde ciddi ihracat yapılmıştır.

YATIRIM:

Giresun ilinde devlet yatırımlarının sektörlere göre dağılımına bakıldığında, tarım, eğitim ve ulaştırma başta gelmektedir. Ulaştırma alanında il için önem arz eden Giresun-Şebinkarahisar-Sivas Koridor (Eğribel Geçidi) Geçişi projesi devam etmektedir. Sağlık alanında önemli yatırımlar arasında 350 Yataklı Giresun Kale Devlet Eğitim Araştırma Hastanesi’nin yanı sıra, 10 Yataklı Eynesil Entegre Hastanesi, Görele Devlet Hastanesi Revize Ek Bina İnşaatı, 30 Yataklı Alucra Devlet Hastanesi ve 4 adet sağlık evi inşa çalışmaları bulunmaktadır. Doğu Karadeniz Turizm Master Planı çalışmaları devam etmekte, il açısından büyük öneme sahip yatırımlar arasında yer alan Bulancak Pazarsuyu 2. Organize Sanayi Bölgesi ve Ordu-Giresun Havalimanı Projesi ise tamamlanmıştır. 2001-2020 yılları arasında özel sektör yatırımlarına yönelik T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan 363 Yatırım Teşvik Belgesi düzenlenmiş olup, bu Teşvik Belgelerin %46’sı hizmetler sektörü % 35’i ise imalat sektörü yatırımları için verilmiştir. Bu dönemde Yatırım Teşvik Belgesi kapsamındaki yatırımların beklenen Sabit Yatırım Tutarı 3.111 milyon TL, öngörülen istihdam ise 11.703 kişidir.

TURİZM:

Giresun, Aksu ve Batlama vadileri arasında denize doğru uzanan bir yarımada üzerinde kurulmuştur. Doğu Karadeniz Bölgesi’ndeki diğer iller gibi sakin, huzurlu ve tabiat açısından zenginliklere sahip bir şehirdir. Kıyıdan 1 mil açıkta bulunan Giresun Adası (Aretias), Doğu Karadeniz ’in tek adası olması nedeniyle Giresun’a özel bir değer katmaktadır. Ada, doğal güzelliği, tarihi kalıntıları, kuş gözlem alanları ve mitolojik hikâyelerle harmanlanmış kültürel yapısı ile turistlerin de ilgi odağıdır. Giresun Kalesi ve Müzesi yerli ve yabancı turistlerin ilk ziyaret noktalarıdır. Turizm Merkezi ilan edilen Bektaş, Kümbet ve Kulakkaya yaylalarının yanında, Karagöl, Kazıkbeli, Çakrak, Paşakonağı, Karaovacık, Dokuzgöz ve Sisdağı belli başlı yaylalardır. Giresun’da yaylalar şehir merkezlerine çok uzak olmadıklarından ve yollar asfalt olduğundan ulaşım açısından sıkıntı yaşanmamaktadır. 2021 yılı verilerine göre yerli ve yabancı turistlerin geliş sayısı 139.817, yıllık geceleme sayısı 199.059’dur. Toplam tesis yatak sayısı 4.207’dir. Turizm İşletme Belgeli tesis sayısı 32, turizm yatırım belgeli tesis sayısı 5 ve belediye belgeli 45 tesis bulunmaktadır.

SANAYİ:

Giresun dünyanın en kaliteli fındığının yetiştiği yerdir. Dolayısıyla, fındık, ilin ticarete konu olan en önemli ürünüdür. Dünya pazarlarında tanınmış olan Giresun fındığı geçmiş yıllarda natürel olarak ihraç edilirken, bugün ilde kurulu bulunan modern tesislerde işlenerek kavrulmuş, kıyılmış, beyazlatılmış un ve püre halinde, bisküvi, çikolata, dondurma, tatlı ve hamur işlerinde, yemek ve salatalarda kullanılmak üzere ihraç edilmektedir. Yatırımcılara sağlanan devlet teşviklerinin yanında, Giresun’da son yıllarda sanayi altyapısında hızlı bir gelişim gerçekleşmektedir. İlde 1 OSB faaliyette, 2. OSB ise tamamlanmış ve tahsis aşamasındadır. 70 ha. büyüklüğe sahip Giresun 1. OSB il merkezinde, Karadeniz Sahil Yolu’na 1 km. uzaklıkta yer almakta, planlama aşamasında olan 48 ha. Büyüklüğündeki 2. OSB ise Bulancak ilçesinde Karadeniz Otoyolu kenarında konumlanmıştır. 2. OSB ise tamamlanmış olup, tahsis çalışmaları halen devam etmektedir. Giresun’da Sanayi Sicil Belgesine sahip 680 firma bulunmakta olup 10.145 kişi istihdam edilmektedir. Sanayi işletmelerinin sektörel dağılımına göre, % 38,22’si ile Gıda ürünleri imalatı, % 18,76’sı Orman Ürünleri İmalatı, % 10,58’i Madencilik/Toprak sektörü, % 10,30’u Yapı Sanayi temel sektörlerdir.

BANKACILIK:

Giresun’da 55 şubesi ile 16 banka (3 tanesi katılım bankası) faaliyet göstermektedir. Şube başına müşteri sayısı 8674’tür. Toplam mevduat miktarı 4,447 milyar TL iken, toplam kredi miktarı ise 5,372 milyar TL’dir.

Doğu Karadeniz BölgesiGiresun
Giresun Dış Ticaret ve Hedef Pazar Analizi 2021 (3 Mb)
Giresun İl Turizm Stratejisi ve Eylem Planı (3 Mb)
giresun-kobi-ihracat-egitim-ihtiyac-analizi-raporu (497 Kb)
Dereli İlçesi Raporu (2 Mb)
Giresun Yatırım Ortamı 2021 (4 Mb)
il-bilgi-notu-2022 (1 Mb)
KAYS
KAYS
DUYURU/İLAN
DUYURU/İLAN
Yatırım
YATIRIM
BİLGİ EDİNME
BİLGİ EDİNME
Uzman Görüşü
UZMAN GÖRÜŞÜ
Kalkınma Kütüphanesi
KALKINMA KÜTÜPHANESİ
Kalkınma İdareleri
KALKINMA İDARELERİ
Faydalı Linkler
FAYDALI LİNKLER
DOKA ROOF
DOKA ROOF
24
Cum
Mar2023