SS | destek@abanozmedya.com | Trabzon loading
doka@doka.org.tr | 444 8 290
O
RDU

Nüfus (Kişi)

761.400

Nüfus Yoğunluğu (kişi/km2)

128

Aktif Nüfus Oranı (%)

66,2

İstihdam Oranı (%)

56,3

İşsizlik Oranı (%)

8,8

Yüz Ölçümü

5952 km2

Rakım

3

Koordinatlar

40° 58,8’ Kuzey Enlemi 37° 52,2’ Doğu Boylamı

Saat Dilimi

GMT +3

Komşu Şehirler

Samsun, Tokat, Sivas, Giresun

Büyük İlçeleri (Toplam Nüfus)

Altınordu (224.100), Ünye (130.464), Fatsa (123.008)

İklim

Ilık ve yağışlı

Telefon Kodu

+90 452

İnternet Ülke Alan Kodu

.tr

İhracat Tutarı (2020)

235 Milyon $

İthalat Tutarı (2020)

23 Milyon $

Ana İhracat Kaynakları

Fındık ve Mamülleri, Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri, Madencilik Ürünleri, Kimyevi Maddeler ve Mamülleri

Ana İthalat Ürünleri

Makinalar ve Bunların Aksam ve Parçaları, Yağlı Tohum, Saman ve Kaba Yem, Meyve ve Sebze, Kahve, Çay ve Baharat, Mineral Yakıtlar, Ağaç ve Ahşap Eşya, Metal Cevherleri, Kağıt ve Karton Eşya

Başlıca Tarım Ürünleri

Fındık, Kivi, Çilek, Patates, Lahana, Dut, İncir, Elma, Mısır

Başlıca Sanayi Kolları

Gıda Ürünleri İmalatı, Maden Ürünleri İşleme, Hazır Giyim, Orman Ürünleri ve Mobilya Sanayi

Başlıca Yeraltı Kaynakları

Bentonit, Bakır, Kurşun, Altın, Çinko, Demir, Gümüş, Manganez ve Mermer

Havaalanı

Ordu-Giresun Havaalanı

NÜFUS:

2020 yılı adrese dayalı nüfus kayıt sistemi verilerine göre Ordu ili nüfusu 761.400’dür. Kilometrekareye düşen kişi yoğunluğu ise 128 kişidir. Ordu ili geneli yaş grubu nüfus verilerine göz önünde bulundurulduğunda, 761.400 olan toplam nüfusun 504.445’i aktif nüfusu iken(15-65 yaş arası nüfus), 142.075’i genç bağımlı nüfusu, 114.880 kişi ise yaşlı bağımlı nüfusu yansıtmaktadır. Bu veriler ışığında; nüfusun ortalama olarak %66,2’si aktif yani çalışma çağında ve katma değer üreten; geri kalan yaklaşık %33,8’lik kısmını bağımlı diğer bir deyişle aktif nüfusun bakmakla yükümlü olduğu, katma değer yaratmayan tüketici nüfus şeklinde sınıflandırmak mümkündür. Bu bakımdan Ordu ili nüfusu iş gücü bakımından genç ve dinamik denilebilecek bir kapasiteyi sahiptir.

İŞGÜCÜ:

Ordu’da işgücüne katılım oranı % 52,6’dir (Türkiye ortalaması % 49,3). İstihdam oranı % 54,4’tür. (TR ort.%47,5). İşsizlik oranı % 8,8’dir. İŞKUR tarafından yayınlanan 2021 yılı işgücü Piyasası Araştırma Raporuna verilerine göre, Ordu ilinde 2021 yılı Ekim ayı sonu itibariyle kayıtlı işsiz sayısı 26.890 ve açık iş sayısı ise 10.289’dür. Açık işler, temininde güçlük çekilen meslekler ve çalışan sayısı birlikte analiz edildiğinde Ordu ilinde işverenler tarafından en fazla talep edilen meslek olarak konfeksiyon işçisi ön plana çıktığı söylenebilir.

SAĞLIK:

2020 Aralık ayı itibariyle Ordu ilinde 17 devlet hastanesi, 1 eğitim ve araştırma hastanesi, 5 özel hastane bulunmakta olup, toplam yatak kapasitesi 2.259’dur. Toplamda 1.376 hekim görev yapmakta olup, 568 kişiye bir hekim düşmektedir.

EĞİTİM:

Ordu ilinde 2020-2021 eğitim-öğretim yılı itibariyle okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve orta öğretim kademelerindeki toplam 780 resmi ve özel okuldaki 8.881 derslikte, 183.883 öğrenci ve 14.249 öğretmen ile eğitim-öğretim faaliyetlerine devam edilmektedir. İldeki okullaşma oranlarına bakıldığında okul öncesi okullaşma oranı Ordu ilinde %65,22 iken; ilkokul okullaşma oranı % 93,67; ortaokul okullaşma oranı %97,13; orta öğretim okullaşma oranı % 91,37’dır. İldeki okullaşma oranları; Türkiye geneli rakamlarla uyum göstermektedir. Ordu Üniversitesi, bünyesinde 12 Fakülte, 2 Yüksekokul, 10 Meslek Yüksekokulu ile 210 aktif bölümü barındırmaktadır. Ayrıca Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler ve Sağlık Bilimleri Enstitüleri olmak üzere 3 enstitü bulunmaktadır. Ordu Üniversite 2020-2021 akademik yılında ön lisansta 7.311, lisansta 9.926 ve lisansüstü eğitim programında 751 toplamda 17.988 öğrenci öğrenim görmektedir. Aynı dönemde Ordu Üniversite 812 akademik personel, 348 idari personel, 320 işçi olmak üzere toplam 1.480 akademik ve idari personel görev yapmaktadır.

YERALTI KAYNAKLARI ve ENERJİ:

Ordu ili metalik cevherleşmelerin yanı sıra endüstriyel hammaddeler açısından da zengin ve çeşitli maden yataklarına sahiptir. Doğu Karadeniz Bölgesi’nde aktif maden sahalarının %40’ı Ordu’ da bulunmaktadır. 55 aktif maden üretim bölgesinden 13 farklı maden çıkarılmaktadır. Türkiye’de üretilen bazaltın %8’i ve bentonitin %50’si Ordu’da üretilmektedir. Yapılan çalışmalar sonucunda 40 adet metalik maden ve 13 adet endüstriyel hammadde yatak ve zuhuru tespit edilmiştir. Genelde volkanik kayaçların egemen olduğu bölgede metalik madenler grubundan bakır(Cu), kurşun(Pb), çinko(Zn), altın(Au), gümüş(Ag) ve manganez(Mn) yatakları bulunur. Fatsa ilçesi Sarmaşık’ta 48°C sıcaklıkta, 1, 2 lt./sn. debili kaynak vardır. Kaplıca olarak işletilen kurulu tesis bulunmaktadır. Kumru ilçesi Yalnızdam’da ise 27 °C sıcaklıkta, 0, 04 lt./sn. debili kaynak vardır. Ordu ili de rüzgâr enerjisi bakımından, özellikle TR90 bölgesindeki diğer illere nazaran oldukça avantajlı bir konumdadır. Ordu’nun toplam potansiyeli 2275 MW’tır. Bu potansiyelin büyük kısmı Aybastı-Mesudiye koridorundadır. TR90 Bölgesinde henüz faaliyete geçen bir rüzgâr enerjisi santrali yatırımı olmamakla birlikte, inşa halinde olan 10 MW’lık tek rüzgâr enerjisi yatırımı da Ordu ili Akkuş ilçesinde devam etmektedir.

TARIM ve HAYVANCILIK:

120 bini aşkın çiftçi sayısı ile Türkiye’de en çok kayıtlı çiftçinin bulunduğu il Ordu’dur. İl arazisinin %44,05’i tarım alanı, %34,1’i orman ve fundalık alan, %8,4’ü çayır ve mera alanı, %13,45’i ise yerleşim alanı ve tarım dışı araziden oluşmaktadır. Ordu’nun toplam tarım alanı 262.206 hektardır. Bu alanın 227.903 hektarında meyve, içecek ve baharat bitki alanı olarak kullanılmaktadır. 227.903 hektar alanın 227.219 hektarlık alanında fındık tarımı yapılmaktadır. Ordu ilindeki tarım faaliyetleri sahil şeridinde fındık, kivi ve mısır üretimi; iç kesimlerde ise hayvancılık ile tarla ürünleri ve yem bitkileri üretimi üzerinde yoğunlaşmıştır. Türkiye, dünya fındık üretiminin yaklaşık %60-75’ini; Ordu ise Türkiye‘nin toplam üretiminin yaklaşık %20-30’unu karşılamaktadır. Ayrıca Ordu ili bal üretiminde %16 ile Türkiye üretiminde ilk sırada iken, kivi üretiminde ise %12 ile üçüncü sıradadır. Balıkçılık da Ordu’nun yerel ekonomisi ve Doğu Karadeniz Bölgesi için önemli bir sektördür. Ordu’da avlanma yoluyla deniz ürünleri üretim yılda yaklaşık 35.000 – 40.000 ton balık üretimi gerçekleşmektedir. Bu rakam Türkiye üretiminin yaklaşık %10’nuna tekabül etmektedir. Kültür balıkçılığında ise, Ordu ilinde su ürünleri yetiştiriciliği yapan 32 adet işletmenin 25 adedi tatlı sularda olup, toplam üretim kapasiteleri 876 ton/yıldır. Denizde bulunan 7 adet işletmede ise alabalık, levrek balığı üretimi yapılmaktadır. Bu işletmelerin toplam üretim kapasitesi ise 4.850 ton/yıldır.

DIŞ TİCARET:

İlde ihracatın büyük bir kısmını natürel iç fındık ve işlenmiş fındık ürünleri teşkil etmektedir. Bunun yanında orman ürünleri, bentonit ve gıda makineleri de başlıca ihraç mallarıdır. Ordu ilinin 2020 yılına ait toplam ihracat miktarı yaklaşık 234 milyon dolar olup en önemli ihracat kalemi fındık ve fındık mamulleridir; bu nedenle, en çok ihracat yapılan dönem ağustos-eylül-ekim dönemidir. 80’i aşkın farklı ülkeye ihracat yapılan Ordu ilinden en fazla ihracatın yapıldığı ülkelerin başında Almanya gelmektedir. TÜİK verilerine göre Ordu ili 2020 yılında 23 milyon dolar ithalat gerçekleştirmiştir. Son yıllarda ithalatta ön plana çıkan ürün grupları ise; tahıl, bitkisel ürünler, sert kabuklu meyveler, işlenmiş meyveler, petrol ürünleri, mermer, kâğıt ve kâğıt hamuru, orman ürünleri, makine yedek parçaları ve maden kömürü gibi ürünlerdir.

LOJİSTİK:

Ordu ilinin stratejik konumu, Orta Doğu ve Kafkasya pazarlarına yakınlığı ve kamunun altyapı yatırımları, ilin lojistik gelişimi için önemli fırsatlar olarak değerlendirilebilir. Ekonomik faaliyetler açısından büyük öneme sahip olan ulaşım altyapısındaki yetersizliklerin bir bölümü, Karadeniz Sahil Yolu Projesi ile giderilmiştir. Yapımı devam eden Ordu çevre yolunun ve ilin iç bölgelere ulaşımını kolaylaştıracak olan Karadeniz-Akdeniz Yolu’nun da tamamlanmasıyla kara yolu ulaşımındaki sorunlar önemli ölçüde giderilmiş olacaktır. 22 Mayıs 2015 tarihinde hizmete açılan Ordu-Giresun Havalimanı, Karadeniz Sahil Yolu, 2022 yılı içerisinde tamamlanması beklenen Karadeniz-Akdeniz Yolu ve Ünye İlçesine inşa edilecek olan Ünyeport Konteyner Limanı birlikte düşünüldüğünde Ordu İli önümüzdeki dönemde lojistik açıdan avantajlı bir konuma gelmesi beklenmektedir.

YATIRIM:

Ordu ilinde 2020 yılı Aralık ayı sonu itibariyle kamu yatırımlarının proje sayısının 276, bu yatırımların toplam proje bedeli ise 6 milyar 796 milyon TL’dir. Ulaştırma-haberleşme sektörüne 4 milyar 377 milyon TL, eğitim sektörüne 137 milyon TL, tarım sektörüne 409 milyon TL, turizm sektörüne 56 milyon TL, sağlık sektörüne 1 milyar 261 milyon TL, enerji sektörüne 167 milyon TL ve diğer sektörlere de 389 milyon TL olmak üzere toplamda 6 milyar 796 milyon TL kamu yatırımları gerçekleştirilmiştir. Bu yatırımlardan bazıları hem 2020 yılını hem de 2021 ve 2022 yıllarını kapsamaktadır. Özel sektör yatırımları yönünden ise Yatırım Teşvik Belgesi istatistiklerine bakıldığında Yatırım Teşvik Sisteminin değiştiği 2012 yılından 2020 yılı sonuna kadar en fazla yatırım teşvik belgesi alınan sektörler sırası ile 54 belge sayısı ile Dokuma ve Giyim, 23 belge ile Turizm, 21 belge ile Eğitim, 19 belge ile Gıda ve İçki, 17 belge ile Orman Ürünleri ve 14 belge ile Maden İşleme gelmektedir.

TURİZM:

Ordu, sahip olduğu doğal, tarihi ve kültürel değerler gözetildiğinde turizmin gelişmesine olanak sağlayacak tüm potansiyele sahiptir. Doğal zenginlikleri, tarihi dokusu, geniş ormanlık alanları, denizi, dereleri, yaylaları ile eşsiz bir coğrafya sunması, kendine özgü yerel yaşam tarzı ve gelenekleri (yayla hayatı, gelenekler ve festivaller), alternatif turizme uygunluğu (doğa turizmi, yayla turizmi, tarıma dayalı turizm, etkinlik turizmi, macera turizmi vb.) ilin turizminin güçlü olduğu noktaları oluşturmaktadır. Turizm konusunda son yıllarda büyük atılımlar yapmakta olan Ordu ilinde, 2012 yılında 257 bin olan turist sayısı, 2019 yılında 700 bin’e çıkmış; 2012 yılında turizm işletme belgeli 20 tesiste 847 yatak var iken, 2019 yılı sonu itibariyle turizm işletme belgeli tesis sayısı 38’e, yatak sayısı ise 3.398’e yükselmiştir.

SANAYİ:

Ordu ili tarım ağırlıklı bir ekonomiye sahiptir. İl ekonomisinde sanayi sektörü, tarım ve hizmet sektörlerine oranla daha küçük bir paya sahiptir ve sanayi sektörüne yönelik özel sektör yatırımları da gıda ürünleri imalatı, orman ürünleri ve mobilya sanayi, hazır giyim imalatı, madencilik ve toprağa dayalı sanayi, çimento ve hazır beton imalatı sektörlerinde yoğunlaşmıştır. Tarım sektörünün büyük ölçüde fındık üretimine dayalı olmasına bağlı olarak Ordu’da gıda sanayi yatırımlarının çoğu fındık kırma, işleme ve fındık mamulleri üretimine yöneliktir. Ordu ilinde 2’si faaliyette (Ordu OSB ve Fatsa OSB) ve 2’si (Ordu 2. OSB ve Ünye OSB) yapım aşamasında olmak üzere toplam 4 adet OSB bulunmaktadır. Ordu Organize Sanayi Bölgesi’nde 74 sanayi parselinin 70’inde 63 fabrika üretimde olup 4.515 kişiye istihdam sağlanmaktadır. Fatsa OSB ise 500 dönüm üzerine kuruludur. 30 sanayi parselinde 30 firmanın faaliyete olduğu Fatsa OSB’de yaklaşık istihdam 5.750’dir. Fatsa OSB’nin 910 dönüm daha genişlemesi için kamulaştırma çalışmalara devam edilmektedir. SGK tarafından yayınlanan en son verilere göre Ordu ili genelinde 2020 yılı aralık ayı sonu itibari ile imalat sanayi alanında faaliyet gösteren firma sayısı 1.650 ve bu alanda istihdam ise 21.094 kişidir. Ar-Ge çalışması yapan firma sayısı 25, kalite kontrol birimi bulunan firma sayısı 120’dir. Ordu’da hâlihazırda faal bir Ar-Ge Merkezi mevcut olmamakla beraber, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından desteklenen 2 adet Ar-Ge merkezi kurulum aşamasındadır. İstihdam açısından bakıldığında ise 117 firmada istihdam edilen 8.668 kişi ile hazır giyim imalatı sektörünün ve firma sayısı olarak ise 5.269 kişinin istihdam edildiği 503 firma ile gıda ürünleri imalatı sektörünün önde olduğu görülmektedir.

Doğu Karadeniz BölgesiOrdu
KAYS
KAYS
DUYURU/İLAN
DUYURU/İLAN
Yatırım
YATIRIM
BİLGİ EDİNME
BİLGİ EDİNME
Uzman Görüşü
UZMAN GÖRÜŞÜ
Kalkınma Kütüphanesi
KALKINMA KÜTÜPHANESİ
Kalkınma İdareleri
KALKINMA İDARELERİ
Faydalı Linkler
FAYDALI LİNKLER
DOKA ROOF
DOKA ROOF
28
Per
Eyl2023