SS | destek@abanozmedya.com | Trabzonloading
[email protected] | 444 8 290
Trabzon
O
RDU

Nüfus(kişi)

742.341

Nüfus Yoğunluğu(kişi/km2)

125

Aktif Nüfus Oranı(%)

67,1

İstihdam Oranı(%)

52,2

İşsizlik Oranı(%)

6,1

Yüz Ölçümü

5952 km2

Rakım

3

Koordinatlar

40° 58,8’ Kuzey Enlemi 37° 52,2’ Doğu Boylamı

Saat Dilimi

GMT+02

Komşu Şehirler

Samsun, Tokat, Sivas, Giresun

Büyük İlçeleri (Toplam Nüfus)

Altınordu (213.582), Ünye ( 125.722), Fatsa ( 117.526)

İklim

Ilık ve yağışlı

Telefon Kodu

+90 452

İnternet Ülke Alan Kodu

.tr

İhracat Tutarı (2017)

225 milyon $

İthalat Tutarı (2016)

65.2 milyon $

Ana İhracat Kaynakları

Natürel İç Fındık, İşlenmiş Fındık Ürünleri, MDF, Laminant Parke, Bentonit, Sunta, Bakır Cevheri, Çinko Konsantresi, Sıvı Yağ

Ana İthalat Ürünleri

Kerestelik Tomruk, Gübre, Üre, Tahıl, Bitkisel Ürünler, Sert Kabuklu Meyveler, İşlenmiş Meyveler, Petrol Ürünleri, Mermer, Kâğıt Ve Kâğıt Hamuru, Orman Ürünleri, Makine Yedek Parçaları ve Maden Kömürü

Başlıca Tarım Ürünleri

Fındık, Kivi, Çilek, Ceviz, Elma, Mısır, Patates,

Başlıca Sanayi Kolları

Gıda Ürünleri, Gıda Makinaları İmalatı, Maden Ürünleri İşleme, Hazır Giyim , Orman Ürünleri ve Mobilya Sanayi

Başlıca Yeraltı Kaynakları

Bakır, Kurşun, Çinko, Altın, Bentonit, Demir, Gümüş, Manganez ve Mermer

Havaalanı

Ordu-Giresun Havaalanı

NÜFUS:

2017 yılı adrese dayalı nüfus kayıt sistemi verilerine göre Ordu ili nüfusu 742.341’dir. Kilometrekareye düşen kişi yoğunluğu ise 125 kişidir. Ordu ili geneli yaş grubu nüfus verilerine göz önünde bulundurulduğunda, 742.341 olan toplam nüfusun 498.371’sı aktif nüfusu iken(15-65 yaş arası nüfus), 144.752’u genç bağımlı nüfusu, 99.218 kişi ise yaşlı bağımlı nüfusu yansıtmaktadır. Bu veriler ışığında; nüfusun ortalama olarak %67,13’si aktif yani çalışma çağında ve katma değer üreten; geri kalan yaklaşık %19,5’lik kısmını bağımlı diğer bir deyişle aktif nüfusun bakmakla yükümlü olduğu, katma değer yaratmayan tüketici nüfus şeklinde sınıflandırmak mümkündür. Bu bakımdan Ordu ili nüfusu iş gücü bakımından genç ve dinamik denilebilecek bir kapasiteyi sahiptir.

İŞGÜCÜ:

En son 2013 yılında TÜİK tarafından açıklanan verilere göre Ordu’da işgücüne katılım oranı % 52,2’dir (Türkiye ortalaması % 47,9). İstihdam oranı % 43,9’dur. (TR ort.%42,9). İşsizlik oranı % 6,1’dir. İŞKUR tarafından yayınlanan 2018 yılı işgücü Piyasası Araştırma Raporuna verilerine göre, Ordu ilinde kayıtlı işsiz sayısı 22.623 ve açık iş sayısı ise 14.103’dür. Açık işler, temininde güçlük çekilen meslekler ve çalışan sayısı birlikte analiz edildiğinde Ordu ilinde işverenler tarafından en fazla talep edilen meslek olarak dikiş makinesi operatörlüğünün ön plana çıktığı söylenebilir.

SAĞLIK:

2018 Temmuz ayı itibariyle Ordu ilinde 11 devlet hastanesi, 1 eğitim ve araştırma hastanesi, 5 özel hastane bulunmakta olup, toplam yatak kapasitesi 2159’dur. Toplam 1094 hekim görev yapmakta olup, 678 kişiye bir hekim düşmektedir.

EĞİTİM:

Ordu ilinde 2017-2018 eğitim-öğretim yılı itibariyle okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve orta öğretim kademelerindeki toplam 562 resmi ve özel okuldaki 6.177 derslikte, 128.549 öğrenci ve 9.163 öğretmen ile eğitim-öğretim faaliyetlerine devam edilmektedir. İldeki okullaşma oranlarına bakıldığında okul öncesi okullaşma oranı Ordu ilinde %57,70 iken; ilkokul okullaşma oranı % 90.56; ortaokul okullaşma oranı %85.95; orta öğretim okullaşma oranı % 89.56’dır. İldeki okullaşma oranları; Türkiye geneli rakamlarla uyum göstermektedir. Ordu Üniversitesi, bünyesinde 12 Fakülte, 2 Yüksekokul, 10 Meslek Yüksekokulu ile 210 aktif bölümü barındırmaktadır. Ayrıca Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler ve Sağlık Bilimleri Enstitüleri olmak üzere 3 enstitü bulunmaktadır. Ordu Üniversitesi 2018 yılı itibariyle 733 akademik personele sahiptir. Hızla büyümeye devam eden Ordu Üniversitesinin öğrenci sayısı 2017 - 2018 eğitim-öğretim döneminde 21.009’dir.

YERALTI KAYNAKLARI ve ENERJİ:

Ordu ili metalik cevherleşmelerin yanı sıra endüstriyel hammaddeler açısından da zengin ve çeşitli maden yataklarına sahiptir. Doğu Karadeniz Bölgesi’nde aktif maden sahalarının %40’ı Ordu’ da bulunmaktadır. 55 aktif maden üretim bölgesinden 13 farklı maden çıkarılmaktadır. Türkiye’de üretilen bazaltın %8’i ve bentonitin %50’si Ordu’da üretilmektedir. Yapılan çalışmalar sonucunda 40 adet metalik maden ve 13 adet endüstriyel hammadde yatak ve zuhuru tespit edilmiştir. Genelde volkanik kayaçların egemen olduğu bölgede metalik madenler grubundan bakır(Cu), kurşun(Pb), çinko(Zn), altın(Au), gümüş(Ag) ve manganez(Mn) yatakları bulunur. Fatsa ilçesi Sarmaşık’ta 48°C sıcaklıkta, 1, 2 lt./sn. debili kaynak vardır. Kaplıca olarak işletilen kurulu tesis bulunmaktadır. Kumru ilçesi Yalnızdam’da ise 27 °C sıcaklıkta, 0, 04 lt./sn. debili kaynak vardır. Ordu ili de rüzgâr enerjisi bakımından, özellikle TR90 bölgesindeki diğer illere nazaran oldukça avantajlı bir konumdadır. Ordu’nun toplam potansiyeli 2275 MW’tır. Bu potansiyelin büyük kısmı Aybastı-Mesudiye koridorundadır. TR90 Bölgesinde henüz faaliyete geçen bir rüzgâr enerjisi santrali yatırımı olmamakla birlikte, inşa halinde olan 10 MW’lık tek rüzgâr enerjisi yatırımı da Ordu ili Akkuş ilçesinde devam etmektedir.

TARIM ve HAYVANCILIK:

120 bini aşkın çiftçi sayısı ile Türkiye’de en çok kayıtlı çiftçinin bulunduğu il Ordu’dur. İl arazisinin %41,4’u tarım alanı, %34,6’i orman ve fundalık alan, %8,5’ü çayır ve mera alanı, %15,5’sı ise yerleşim alanı ve tarım dışı araziden oluşmaktadır. Ordu’nun toplam tarım alanı 2.552.972 dekar ve meyve yetiştirilen alanlar ise 2.277.402 dekardır. Ordu ilindeki tarım faaliyetleri sahil şeridinde fındık, kivi ve mısır üretimi; iç kesimlerde ise hayvancılık ile tarla ürünleri ve yem bitkileri üretimi üzerinde yoğunlaşmıştır. Türkiye, dünya fındık üretiminin yaklaşık %60-75’ini; Ordu ise Türkiye‘nin toplam üretiminin yaklaşık %20-30’unu karşılamaktadır. Ayrıca Ordu ili bal üretiminde %15 ile Türkiye üretiminde ilk sırada iken, kivi üretiminde ise %13 ile ikinci sıradadır. Balıkçılık da Ordu’nun yerel ekonomisi ve Doğu Karadeniz Bölgesi için önemli bir sektördür. Ordu’da avlanma yoluyla deniz ürünleri üretim yılda yaklaşık 25.000-35.000 ton balık üretimi gerçekleşmektedir. Bu rakam Türkiye üretiminin %7’sine tekabül etmektedir. Kültür balıkçılığında ise, Ordu ilinde su ürünleri yetiştiriciliği yapan 30 adet işletmenin 23 adedi tatlı sularda olup, toplam üretim kapasiteleri 240 ton/yıldır. Denizde bulunan 7 adet işletmede ise alabalık, levrek balığı üretimi yapılmaktadır. Bu işletmelerin toplam üretim kapasitesi ise 3.250 ton/yıldır.

DIŞ TİCARET:

İlde ihracatın büyük bir kısmını natürel iç fındık ve işlenmiş fındık ürünleri teşkil etmektedir. Bunun yanında orman ürünleri, bentonit ve gıda makineleri de başlıca ihraç mallarıdır. Ordu ilinin 2017 yılına ait toplam ihracat miktarı yaklaşık 225 milyon dolar olup en önemli ihracat kalemi fındık ve fındık mamulleridir; bu nedenle, en çok ihracat yapılan dönem ağustos-eylül-ekim dönemidir. 80’i aşkın farklı ülkeye ihracat yapılan Ordu ilinden en fazla ihracatın yapıldığı ülkelerin başında Almanya gelmektedir. TÜİK verilerine göre Ordu ili 2017 yılında 65,2 milyon dolar ithalat gerçekleştirmiştir. Son yıllarda ithalatta ön plana çıkan ürün grupları ise; tahıl, bitkisel ürünler, sert kabuklu meyveler, işlenmiş meyveler, petrol ürünleri, mermer, kâğıt ve kâğıt hamuru, orman ürünleri, makine yedek parçaları ve maden kömürü gibi ürünlerdir.

LOJİSTİK:

Ordu ilinin stratejik konumu, Orta Doğu ve Kafkasya pazarlarına yakınlığı ve kamunun altyapı yatırımları, ilin lojistik gelişimi için önemli fırsatlar olarak değerlendirilebilir. Ekonomik faaliyetler açısından büyük öneme sahip olan ulaşım altyapısındaki yetersizliklerin bir bölümü, Karadeniz Sahil Yolu Projesi ile giderilmiştir. Yapımı devam eden Ordu çevre yolunun ve ilin iç bölgelere ulaşımını kolaylaştıracak olan Karadeniz-Akdeniz Yolu’nun da tamamlanmasıyla kara yolu ulaşımındaki sorunlar önemli ölçüde giderilmiş olacaktır. 22 Mayıs 2015 tarihinde hizmete açılan Ordu-Giresun Havalimanı, Karadeniz Sahil Yolu, 2019 yılı sonunda tamamlanması beklenen Karadeniz-Akdeniz Yolu ve Ünye ilçesine inşa edilecek olan Ünyeport Konteyner Limanı birlikte düşünüldüğünde Ordu İli önümüzdeki dönemde lojistik açıdan avantajlı bir konuma gelmesi beklenmektedir.

YATIRIM:

Kalkınma Bakanlığı verilerine göre 2017 yılında Ordu iline 365 Milyon TL kamu yatırımı yapılmıştır. En fazla yatırım 107 milyon TL ile eğitim alanına yapılmıştır. Eğitim alanından sonra ise en çok yatırım yapılan alanlar 79 Milyon TL ile ulaştırma ve haberleşme, 61 Milyon TL ile sağlık ve 21 Milyon TL ile tarım olarak dikkat çekmektedir. 2018 yılı için ise planlanan toplam kamu yatırımı bedeli 93 Milyon TL’dir. Özel sektör yatırımları yönünden ise Yatırım Teşvik Belgesi istatistiklerine bakıldığında Yatırım Teşvik Sisteminin değiştiği 2012 yılından 2018 yılı sonuna kadar en fazla yatırım teşvik belgesi alınan sektörler sırası ile 39 belge sayısı ile Dokuma ve Giyim, 18 belge ile Turizm, 15 belge ile Gıda ve İçki, 13 belge ile Orman Ürünleri ve 11 belge ile Maden İşleme gelmektedir.

TURİZM:

Ordu, sahip olduğu doğal, tarihi ve kültürel değerler gözetildiğinde turizmin gelişmesine olanak sağlayacak tüm potansiyele sahiptir. Doğal zenginlikleri, tarihi dokusu, geniş ormanlık alanları, denizi, dereleri, yaylaları ile eşsiz bir coğrafya sunması, kendine özgü yerel yaşam tarzı ve gelenekleri (yayla hayatı, gelenekler ve festivaller), alternatif turizme uygunluğu (doğa turizmi, yayla turizmi, tarıma dayalı turizm, etkinlik turizmi, macera turizmi vb.) ilin turizminin güçlü olduğu noktaları oluşturmaktadır. Turizm konusunda son yıllarda büyük atılımlar yapmakta olan Ordu ilinde, 2012 yılında 257 bin olan turist sayısı, 2018 yılında 850 bin’e çıkmış; 2012 yılında turizm işletme belgeli 20 tesiste 847 yatak var iken, 2018 yılı sonu itibariyle turizm işletme belgeli tesis sayısı 33’e, yatak sayısı ise 2693’ye yükselmiştir. Yoğun bir şekilde yürütülen tanıtım çalışmaları, 2016 yılında başlayan körfez ülkelerinden Ordu-Giresun Havalimanına charter seferleri ve Doğu Karadeniz Bölgesi’ndeki önemli yaylaların birbirine bağlanması hedefleyen ‘Yeşil Yol Projesi’ gibi önemli projeler ile birlikte Ordu ilinin kısa vadede hedefi olan 1 milyon turist rakamına birkaç yıl içerisinde ulaşması beklenmektir.

SANAYİ:

Ordu ili tarım ağırlıklı bir ekonomiye sahiptir. İl ekonomisinde sanayi sektörü, tarım ve hizmet sektörlerine oranla daha küçük bir paya sahiptir ve sanayi sektörüne yönelik özel sektör yatırımları da gıda ürünleri imalatı, orman ürünleri ve mobilya sanayi, hazır giyim imalatı, madencilik ve toprağa dayalı sanayi, çimento ve hazır beton imalatı sektörlerinde yoğunlaşmıştır. Tarım sektörünün büyük ölçüde fındık üretimine dayalı olmasına bağlı olarak Ordu’da gıda sanayi yatırımlarının çoğu fındık kırma, işleme ve fındık mamulleri üretimine yöneliktir. Ordu ilinde 2’si faaliyette (Ordu OSB ve Fatsa OSB) ve 2’si (Ordu 2. OSB ve Ünye OSB) yapım aşamasında olmak üzere toplam 4 adet OSB bulunmaktadır. Ordu Organize Sanayi Bölgesi’nde 74 sanayi parselinin 70’inde 63 fabrika üretimde olup 4004 kişiye istihdam sağlanmaktadır. Fatsa OSB ise 500 dönüm üzerine kuruludur. 30 sanayi parselinde 30 firmanın faaliyete olduğu Fatsa OSB’de yaklaşık istihdam 4270’dir. Fatsa OSB’nin 910 dönüm daha genişlemesi için kamulaştırma çalışmalara devam edilmektedir.SGK tarafından yayınlanan en son verilere göre Ordu ili genelinde 2017 yılı aralık ayı sonu itibari ile imalat sanayi alanında faaliyet gösteren firma sayısı 1504 ve bu alanda istihdam ise 16.932 kişidir. Bu firmalardan Ar-Ge faaliyeti yürüten firma sayısı 35 ve kalite kontrol birimi bulunan firma sayısı ise 107’dir. İstihdam açısından bakıldığında ise 97 firmada istihdam edilen 5797 kişi ile hazır giyim imalatı sektörünün ve firma sayısı olarak ise 4889 kişinin istihdam edildiği 486 firma ile gıda ürünleri imalatı sektörünün önde olduğu görülmektedir.

Doğu Karadeniz BölgesiOrdu
Galeri
KAYS
KAYS
DUYURU/İLAN
DUYURU/İLAN
Yatırım
YATIRIM
BİLGİ EDİNME
BİLGİEDİNME
Uzman Görüşü
UZMANGÖRÜŞÜ
Kalkınma Kütüphanesi
KALKINMAKÜTÜPHANESİ
Kalkınma İdareleri
KALKINMAİDARELERİ
Faydalı Linkler
FAYDALILİNKLER
18
Cts
Eyl2021