SS | destek@abanozmedya.com | Trabzonloading
doka@doka.org.tr | 444 8 290
Trabzon
O
RDU

Nüfus (Kişi) (2023)

775.800

Nüfus Yoğunluğu (kişi/km2)

130

Aktif Nüfus Oranı (%)

66,6

İstihdam Oranı (%) (2022-TR90)

50,3

İşsizlik Oranı (%) (2022-TR90)

9,2

Yüz Ölçümü

5952 km2

Rakım

3

Koordinatlar

40° 58,8’ Kuzey Enlemi 37° 52,2’ Doğu Boylamı

Saat Dilimi

GMT +3

Komşu Şehirler

Samsun, Tokat, Sivas, Giresun

Büyük İlçeleri (2023)

Altınordu (225.349)

Ünye (132.915)

Fatsa (125.399)

İklim

Ilık ve yağışlı

Telefon Kodu

+90 452

İnternet Ülke Alan Kodu

.tr

İhracat Tutarı (2023)

322 Milyon $

İthalat Tutarı (2023)

94 Milyon $

Ana İhracat Kaynakları

Fındık ve Mamülleri, Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri, Madencilik Ürünleri, Kimyevi Maddeler ve Mamülleri, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri

Ana İthalat Ürünleri

Bitkisel ve Hayvansal Sıvı ve Katı Yağlar, Tahıl ve Başka Yerde Sınıflandırılmamış Bitkisel Ürünler, Elektronik Valf ve Elektron Tüpleri İle Diğer Elektronik Parçalar

Başlıca Tarım Ürünleri

Fındık, Kivi, Çilek, Patates, Lahana, Dut, İncir, Elma, Mısır

Başlıca Sanayi Kolları

Gıda Ürünleri İmalatı, Maden Ürünleri İşleme, Hazır Giyim, Orman Ürünleri ve Mobilya Sanayi

Başlıca Yeraltı Kaynakları

Bentonit, Bakır, Kurşun, Altın, Çinko, Demir, Gümüş, Manganez, Kaolen, Kükürt, Bazalt

Havaalanı

Ordu-Giresun Havaalanı

NÜFUS:

2023 yılı adrese dayalı nüfus kayıt sistemi verilerine göre Ordu ili nüfusu 775.800’dür. Kilometrekareye düşen kişi yoğunluğu ise 130 kişidir. Ordu ili geneli yaş grubu nüfus verilerine göz önünde bulundurulduğunda, 775.800 olan toplam nüfusun 516.764’ü aktif nüfusu iken(15-65 yaş arası nüfus), 135.773’ü genç bağımlı nüfus 123.263 kişi ise yaşlı bağımlı nüfus olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu veriler ışığında; nüfusun ortalama olarak %66,6’sını aktif yani çalışma çağında ve katma değer üreten; geri kalan yaklaşık %33,4’lük kısmını ise bağımlı diğer bir deyişle aktif nüfusun bakmakla yükümlü olduğu, katma değer yaratmayan tüketici nüfus şeklinde sınıflandırmak mümkündür. Bu bakımdan Ordu ili nüfusu iş gücü bakımından genç ve dinamik denilebilecek bir kapasiteyi sahiptir.

İŞGÜCÜ:

Ordu’nun da içinde bulunduğu TR90 Bölgesinde, 2022 verilerine göre, işgücüne katılım oranı % 55,4, istihdam oranı % 50,3’tür ve işsizlik oranı % 9,2’dir. İŞKUR tarafından yayınlanan 2022 yılı işgücü Piyasası Araştırma Raporuna verilerine göre, 2022 yılı Eylül sonu itibariyle Ordu ilindeki kayıtlı işsizlerin sayısı 34 bin 910 iken bu kişilerin içinde kadınların oranı yüzde 52,4; 18-24 yaş arası gençlerin oranı ise yüzde 26,6 seviyesindedir. Açık işler, temininde güçlük çekilen meslekler ve çalışan sayısı birlikte analiz edildiğinde Ordu ilinde işverenler tarafından en fazla talep edilen mesleklerin Dikiş Makinesi Operatörü, Overlok Makinesi Operatörü, Reçme Makinesi Operatörü gibi hazır giyim sektöründe istihdam edilen iş kolları olduğu görülmektedir. Bunların dışında ise Cnc Freze Tezgâhı Operatörü, Garson (Servis Elemanı), Beden İşçisi (Genel), Aşçı ve Tır-Çekici Şoförü de diğer eleman temininde güçlük çekilen meslekler olarak dikkat çekmektedir.

SAĞLIK:

2023 yılı Aralık ayı itibariyle Ordu ilinde 13 kamu hastanesi ve 5 özel hastane bulunmakta olup, toplam yatak kapasitesi 2.304’dür. Toplamda 1.376 hekim (Uzman, Pratisyen, Diş Hekimi) görev yapmaktadır. Yapımına 2021 yılında başlanan ve 1200 yatak kapasitesine sahip olacak olan Ordu Şehir Hastanesinin 2024 yılı sonunda faaliyete geçmesi planlanmaktadır.

EĞİTİM:

Ordu ilinde 2023-2024 eğitim-öğretim yılı itibariyle okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve orta öğretim kademelerindeki toplam 565 resmi okuldaki 8.881 derslikte, 124.198 öğrenci ve 10.425 öğretmen ile eğitim-öğretim faaliyetlerine devam edilmektedir. İldeki okullaşma oranlarına bakıldığında okul öncesi okullaşma oranı Ordu ilinde %93,99 iken; ilköğretim okullaşma oranı % 95,24; orta öğretim okullaşma oranı % 96,71’dir. Ordu Üniversitesi, bünyesinde 13 Fakülte, 1 Yüksekokul, 10 Meslek Yüksekokulu ile Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler ve Sağlık Bilimleri Enstitüleri olmak üzere 3 enstitü bulunmaktadır. Ordu Üniversite 2023-2024 akademik yılında 904 akademik personel ile faaliyetlerini yürütmekte ve Ordu Üniversitesinde toplamda 18.966 öğrenci öğrenim görmektedir.

YERALTI KAYNAKLARI ve ENERJİ:

Ordu ili metalik cevherleşmelerin yanı sıra endüstriyel hammaddeler açısından da zengin ve çeşitli maden yataklarına sahiptir. Ordu ili sınırları içerisinde 102 maden işletme ruhsatlı saha ve 58 adet hammadde üretim izinli saha olmak üzere toplam 160 adet maden sahası bulunmaktadır. Bu maden sahalarının önemli bir bölümü ise Altınordu, Fatsa ve Ünye ilçeleri sınırlarındadır. Ordu ilinde başta bentonit ve bazalt olmak üzere bakır, kurşun, altın, çinko, demir, gümüş, manganez, kaolen ve kükürt gibi madenler ait yatakları bulunur. Fatsa ilçesi Sarmaşık’ta 48°C sıcaklıkta, 1, 2 lt./sn. debili kaynak vardır. Kaplıca olarak işletilen kurulu tesis bulunmaktadır. Kumru ilçesi Yalnızdam’da ise 27 °C sıcaklıkta, 0, 04 lt./sn. debili kaynak vardır. Ordu ili de rüzgâr enerjisi bakımından, özellikle TR90 bölgesindeki diğer illere nazaran oldukça avantajlı bir konumdadır. Ordu’nun toplam potansiyeli 2275 MW’tır. Bu potansiyelin büyük kısmı Aybastı-Mesudiye koridorundadır. Lisans durumu yürürlükte olan Akkuş ilçesinde ve Mesudiye ilçesinde 2 adet RES bulunmaktadır. Hidroelektrik santralleri açısından bakıldığında ise lisans durumu yürürlükte olan toplam kurulu gücü 500MW olan 16 adet HES bulunmaktadır. HES’ler Akkuş(2) Altınordu(1) Çatalpınar(1) Fatsa(3) Kabadüz(2) Kabataş (1) Mesudiye(5) ve Ulubey (1) ilçelerindedir.

TARIM ve HAYVANCILIK:

130 bine yaklaşan çiftçi sayısı ile Türkiye’de en çok kayıtlı çiftçinin bulunduğu il Ordu’dur. İl arazisinin %44’ü tarım alanı, %34’ü orman ve fundalık alan, %8,4’ü çayır ve mera alanı, %13,6’si ise yerleşim alanı ve tarım dışı araziden oluşmaktadır. Ordu’nun toplam tarım alanı 262.254 hektardır. Bu alanın 227.215 hektarı fındık alanı olarak kullanılmaktadır. Ordu ilindeki tarım faaliyetleri sahil şeridinde fındık, kivi ve mısır üretimi; iç kesimlerde ise hayvancılık ile tarla ürünleri ve yem bitkileri üretimi üzerinde yoğunlaşmıştır. Türkiye, dünya fındık üretiminin yaklaşık %65-75’ini; Ordu ise Türkiye‘nin toplam üretiminin yaklaşık %25-35’unu karşılamaktadır. 2022 yılı verilerine göre Ordu ili fındık üretiminde 240.000 ton üretim ve %31,4 pay ile Türkiye üretiminde ilk sırada, bal üretiminde 19.098 ton üretim ve %16,1 pay ile Türkiye üretiminde ilk sırada iken, kivi üretiminde 11.027 ton üretim ve %11 pay ile Türkiye üretiminde üçüncü sıradadır. Balıkçılık da Ordu’nun yerel ekonomisi ve Doğu Karadeniz Bölgesi için önemli bir sektördür. Ordu ilinde 2023 yılında avcılık yoluyla elde edilen su ürünleri miktarı 40 bin 730 ton, yetiştiricilik üretimi ise 5 bin 812 ton olarak gerçekleşmiştir Ordu ilinde su ürünleri yetiştiriciliği yapan 32 adet işletme olup, bunların 7 adedi denizde 25 adedi tatlı sulardadır. Denizde bulunan 7 adet işletmede çoğunlukla alabalık ve levrek üretimi yapılmaktadır

DIŞ TİCARET:

İlde ihracatın büyük bir kısmını natürel iç fındık ve işlenmiş fındık ürünleri teşkil etmektedir. Bunun yanında mobilya, orman ürünleri ve bentonit de başlıca ihraç mallarıdır. Ordu ilinin 2023 yılına ait toplam ihracat miktarı yaklaşık 322 milyon dolar olup en önemli ihracat kalemi fındık ve fındık mamulleridir; bu nedenle, en çok ihracat yapılan dönem ağustos-eylül-ekim dönemidir. 112 farklı ülkeye ihracat yapılan Ordu ilinden en fazla ihracatın yapıldığı ülkelerin başında Almanya ve İtalya gelmektedir. TÜİK verilerine göre Ordu ili 2023 yılında 94 milyon dolar ithalat gerçekleştirmiştir. 2023 yılında ithalatta ön plana çıkan ürün grupları ise; bitkisel ve hayvansal sıvı ve katı yağlar, tahıl ve başka yerde sınıflandırılmamış bitkisel ürünler, elektronik valf ve elektron tüpleri ile diğer elektronik parçalar gibi ürünlerdir.

LOJİSTİK:

Ordu ilinin stratejik konumu, Orta Doğu ve Kafkasya pazarlarına yakınlığı ve kamunun altyapı yatırımları ilin lojistik gelişimi için önemli fırsatlar olarak değerlendirilebilir. Ekonomik faaliyetler açısından büyük öneme sahip olan ulaşım altyapısındaki yetersizliklerin bir bölümü, Karadeniz Sahil Yolu Projesi ile giderilmiştir. Yapımı devam eden Ordu çevre yolunun ve ilin iç bölgelere ulaşımını kolaylaştıracak olan Karadeniz-Akdeniz Yolu’nun da tamamlanmasıyla kara yolu ulaşımındaki sorunlar önemli ölçüde giderilmiş olacaktır. 22 Mayıs 2015 tarihinde hizmete açılan ve Türkiye’nin en yoğun kullanılan 16. havalimanı olan Ordu-Giresun Havalimanı, Karadeniz Sahil Yolu, 2024 yılı içerisinde tamamlanması beklenen Karadeniz-Akdeniz Yolu, yapım çalışmaları devam eden Ünye-Akkuş-Niksar Karayolu ile birlikte Ro-Ro ve konteyner taşımacılığı ile kruvaziyer turizmine hizmet verebilecek nitelikte bir liman haline gelen Ünye Limanı gibi önemli yatırımlar ile Ordu İlinin önümüzdeki dönemde lojistik açıdan daha avantajlı bir konuma gelmesi beklenmektedir.

YATIRIM:

2023 yılsonu itibariyle Ordu’daki kamu yatırım projesi sayısını 415 olup, yatırımların toplam proje bedeli ise yaklaşık 36 Milyar 348 Milyon TL’dir. Ordu İlinde yürütülen 415 adet kamu yatırım projesinden 142 adedi devam eden proje iken, 19 adedi ihale, 32 adedi tasfiye ve 64 adedi proje aşamasında bulunmaktadır. Yıl içerisinde 158 adet projede %100 fiziki gerçekleşme sağlanarak yatırımlar tamamlanmıştır. Projelerin sektörel dağılımı ise şöyledir: Ulaştırma-haberleşme sektöründe 73 adet, sağlık sektöründe 16 adet, tarım sektöründe 63 adet, eğitim sektöründe 89 adet, turizm sektöründe 30 adet, enerji sektöründe 8 adet, konut sektöründe 6 adet, imalat sektöründe 6 adet, diğer kamu hizmetleri-iktisadi sektöründe 11 adet, diğer kamu hizmetleri-sosyal sektöründe ise113 adet proje bulunmaktadır. Özel sektör yatırımları yönünden ise Yatırım Teşvik Belgesi istatistiklerine bakıldığında Yatırım Teşvik Sisteminin değiştiği 2012 yılından 2023 yılı Kasım ayı sonuna kadar en fazla yatırım teşvik belgesi alınan sektörler sırası ile 266 belge sayısı ile İmalat, 120 belge ile Hizmetler, 21 belge ile Madencilik 18 belge ile Enerji ve 6 belge ile Tarım sektörleridir.

TURİZM:

Ordu, sahip olduğu doğal, tarihi ve kültürel değerler gözetildiğinde turizmin gelişmesine olanak sağlayacak tüm potansiyele sahiptir. Doğal zenginlikleri, tarihi dokusu, geniş ormanlık alanları, denizi, dereleri, yaylaları ile eşsiz bir coğrafya sunması, kendine özgü yerel yaşam tarzı ve gelenekleri (yayla hayatı, gelenekler ve festivaller), alternatif turizme uygunluğu (doğa turizmi, yayla turizmi, tarıma dayalı turizm, etkinlik turizmi, macera turizmi vb.) ilin turizminin güçlü olduğu noktaları oluşturmaktadır. Turizm konusunda son yıllarda büyük atılımlar yapılmakta olan Ordu ilinde, 2012 yılında geceleme saysısı 220.359 ve tesislerdeki ortalama doluluk oranı % 34,42 iken, 2022 yılında geceleme sayısı 549.012’ye, tesislerdeki ortalama doluluk oranı ise 42,27 ye yükselmiştir. 2012 yılında turizm işletme belgeli 20 tesiste 847 yatak var iken, 2023 yılı sonu itibariyle turizm işletme belgeli tesis sayısı 48’e, yatak sayısı ise 3.999’a yükselmiştir. Ayrıca basit konaklama işletme belgeli 60 tesiste bulunan 1999 yatak kapasitesi de dikkate alındığına Ordu ilinin toplam yatak kapasitesinin 5998’e ulaştığı görülmektedir.

SANAYİ:

Ordu ili tarım ağırlıklı bir ekonomiye sahiptir. İl ekonomisinde sanayi sektörü, tarım ve hizmet sektörlerine oranla daha küçük bir paya sahiptir ve sanayi sektörüne yönelik özel sektör yatırımları da gıda ürünleri imalatı, orman ürünleri ve mobilya sanayi, hazır giyim imalatı, madencilik ve toprağa dayalı sanayi sektörlerinde yoğunlaşmıştır. Tarım sektörünün büyük ölçüde fındık üretimine dayalı olmasına bağlı olarak Ordu’da gıda sanayi yatırımlarının çoğu fındık kırma, işleme ve fındık mamulleri üretimine yöneliktir. Ordu ilinde 3’ü faaliyette (Ordu OSB, Fatsa OSB ve Ünye OSB) ve 1’i (Ordu 2. OSB ) yapım aşamasında olmak üzere toplam 4 adet OSB bulunmaktadır. OSB’lerde toplam 108 işletmede yaklaşık 15 bin kişi istihdam edilmektedir. SGK tarafından yayınlanan en son verilere göre Ordu ili genelinde 2022 yılı aralık ayı sonu itibari ile imalat sanayi alanında faaliyet gösteren firma sayısı 1.886 ve bu alanda istihdam ise 25.456 kişidir. İstihdam açısından bakıldığında ise 217 firmada istihdam edilen 11.694 kişi ile hazır giyim/tekstil imalatı sektörünün ve firma sayısı olarak ise 5.667 kişinin istihdam edildiği 541 firma ile gıda ürünleri imalatı sektörünün ilin öne çıkan sektörleri olduğu görülmektedir. Ayrıca ilde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından desteklenen ve mobilya sektörü üzerine olan 1 adet Ar-Ge merkezi de bulunmaktadır.

Doğu Karadeniz BölgesiOrdu
Galeri
KAYS
KAYS
DUYURU/İLAN
DUYURU/İLAN
Yatırım
YATIRIM
BİLGİ EDİNME
BİLGİEDİNME
Uzman Görüşü
UZMANGÖRÜŞÜ
Kalkınma Kütüphanesi
KALKINMAKÜTÜPHANESİ
Kalkınma İdareleri
KALKINMAİDARELERİ
Faydalı Linkler
FAYDALILİNKLER
DOKA ROOF
DOKAROOF
23
Sal
Tem2024