SS | destek@abanozmedya.com | Trabzonloading
doka@doka.org.tr | 444 8 290
Trabzon
R
İZE

Nüfus

345.662 (2021)

Yıllık nüfus artış hızı

‰ 3,78

Net Göç

‰ -0,40

İşsizlik Oranı

% 9,4 (2020) (TR90)

Yaş Ortalaması

37,9

Yüz Ölçümü

3.922 km² (göller hariç)

Şehirleşme Oranı

% 67,66

Nüfus Yoğunluğu

88 kişi/km2

Koordinat

41° 01.2' Kuzey 40° 31.2' Doğu

Saat Dilimi

GMT +3

Komşu Şehirler

Trabzon, Erzurum, Artvin,

Büyük İlçeleri (Merkez Nüfus)

Merkez (119.828), Ardeşen (30.645), Çayeli (24.583), Pazar(17.946)

İklim

Ilık ve yağışlı

Telefon Kodu

+90 464

İhracat Tutarı

208 milyon USD (2021)

İthalat Tutarı

56,5 milyon USD (2021)

Ticaret ve Sanayi Odası Üyesi

4.204

Enflasyon Oranı

% 36,08 (TÜFE – 2021/12, TR)

Ana İhracat Kaynakları

Metal cevherleri, gıda ürünleri ve içecek, balıkçılık

Ana İthalat Kaynakları

Maden kömürü, kimyasal madde ve ürünler, makine ve teçhizat

Başlıca Tarım Ürünleri

Yaş çay, fındık, kivi, likapa

Başlıca Yeraltı Kaynakları

Bakır, demir, manganez, granit, jeotermal

Başlıca Mamul Mallar

Kuru çay, dokuma bezler, paketlenmiş doğal kaynak suyu

Ticaret Anlaşmaları (TR)

AB ile Gümrük Birliği Anlaşması, Arnavutluk, Bosna Hersek, EFTA üyesi ülkeler (İzlanda, Norveç, İsviçre ve Liechtenstein), Fas, Filistin, Gürcistan, Hırvatistan, İsrail, Karadağ, Makedonya, Mısır, Sırbistan, Suriye, Tunus ile Serbest Ticaret Anlaşması

Havaalanı

En yakın havaalanı 75 km.-Trabzon

Sınır kapısı uzaklık

Sarp Sınır Kapısı 104 km

NÜFUS:

Rize ilinin 12 adet ilçesi, 18 adet belediyesi ve 346 adet köyü bulunmaktadır. 2020 yılı ADNKS sonuçlarına göre nüfusu 345.662kişidir. Nüfusun %66,4’ünü oluşturan 228.670 kişi il/ilçe merkezlerinde yaşarken 115.689 (%33,6) kişi belde ve köylerde yaşamaktadır. Nüfus artışı 2020 yılında ‰3,3’tür (ülke nüfus artışı ‰ 5,5). Rize’nin, 2020 yılı itibarıyla net göç hızı ‰-0,4 olarak gerçekleşmiştir. İl merkezi nüfusu 148.735 kişidir. İlin yüzölçümü 3.922 km2 olup nüfus yoğunluğu km² başına 88 kişidir (Türkiye ortalaması 109 kişi). 15-24 yaş grubundaki genç nüfusun, toplam nüfusa oranı %14,38; 15-64 yaş grubunda bulunan çalışma çağındaki nüfusun (236.262 kişi) oranı ise %68,61’dir.

İSTİHDAM:

TR90 bölgesinde işgücüne katılım oranı %59,8’dir (Türkiye ortalaması %54,9). İstihdam oranı %54,2’dir (TR ort. %47,5). İşsizlik oranı %9,4’tür. Rize’de İŞKUR’a kayıtlı toplam 31.396 erkek, 14.695 kadın olmak üzere 46.091 kişilik işgücü bulunmaktadır. İldeki iş gücü %63,8 oranında tarım sektöründe, %9,7 sanayi sektöründe, %26,5 hizmetler sektöründe istihdam edilmektedir.

SAĞLIK:

4 devlet hastanesi, 1 eğitim ve araştırma hastanesi, 4 ilçe hastanesi, 1 özel hastane, 1 özel tıp merkezi bulunmakta olup toplam yatak kapasitesi 1.121’dir. Toplam 728 hekim görev yapmakta olup 471 kişiye bir hekim düşmektedir.

EĞİTİM:

Okuryazarlık oranı ortalama %96,5 olup erkekler için %99, kadınlar için %94’tür. Yüksekokul ve üzeri tahsil durumu bulunan kişi sayısı 50.763’tür. Okullaşma oranları TR ortalamasına göre yüksek olup öğretmen başına öğrenci sayısı ilkokul ve ortaokulda 14 ve 11, genel ortaöğretimde 13’tür. Okul öncesi, ilköğretim, genel orta öğretim ve mesleki ve teknik orta öğretim kurumlarının toplam sayısı 334’tür. Bu okullardaki öğrenci sayısı 55.833’tür. Ayrıca, 13 adet halk eğitim merkezi bulunmaktadır. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, 1 enstitü, 15 fakülte, 3 yüksekokul, 6 meslek yüksekokulu, 16 araştırma ve uygulama merkezi olmak üzere 41 akademik birimden oluşur. Üniversitede 517 öğretim üyesi, 700 öğretim görevlisi ve toplamda 19.330 öğrenci bulunmaktadır.

SOSYAL VE KÜLTÜREL YAŞAM:

Rize’de 2009-2019 yıllarında Devlet Tiyatroları’nın 210 oyunu 433 kez sahnelenmiş ve 140.177 seyirci tarafından izlenmiştir. Rize’de 16 halk kütüphanesinde toplam 207.537 kitap bulunmaktadır. Okuyucu sayısı 15.427 olup 9.232 kitap ödünç verilmiştir. 2021 yılının ilk altı ayında bu kütüphanelerdeki toplam kitap sayısı 220.944 olup okuyucu sayısı 12.256 kişi ve ödünç verilen kitap sayısı 14.612’dir. İlde, Etnografya Müzesi, Atatürk Evi Müzesi ve ÇAYKUR Çay İçim Müzesi olmak üzere 3 adet müze bulunmaktadır.

YERALTI KAYNAKLARI:

Rize ilinde Bakır-Kurşun-Çinko, Jeotermal, Kaolen, Manganez, Granit ve Demir gibi kaynaklarda tespit edilmiş potansiyel mevcuttur. 2020 yılı Türkiye toplam metal cevheri ihracatının %6,2’si Rize tarafından gerçekleştirilmektedir (83,7 milyon USD). Metalik madenler bakımından ildeki en önemli maden sahası olan Çayeli-Madenköy sahası Çayeli Bakır İşletmeleri A.Ş. tarafından işletilme olup rezervin tükenmekte olduğu belirtilmektedir.

TARIM VE HAYVANCILIK:

Toplam tarımsal alan 58.211 ha’dır. Söz konusu alanın %95,2’sinde çay tarımı yapılır. 2020 yılında 3,25 milyar TL olan Rize bitkisel üretim değerinin Türkiye içindeki payı %1,3'tür. Rize’nin en önemli tarımsal ürünü çay olup Türkiye çay üretiminin %68,6’sını gerçekleştirmektedir (972.324 ton).
Hayvancılık ölçek olarak gelişmemiş olup canlı hayvanlar ve hayvansal ürün değerlerinin Türkiye içindeki payı %0,3’dür. Rize, canlı hayvan değeri bakımından ülkenin diğer illerine göre çok düşük konumlanmıştır.
Türkiye’nin deniz ürünleri toplam üretiminin %45’ini Doğu Karadeniz Bölgesi sağlamaktadır. Ordu, Trabzon ve İstanbul’dan sonra balık üretiminin en fazla gerçekleştiği il Rize’dir.

DIŞ TİCARET :

2020 yılı ihracatı 165,4 milyon USD’dir. Karadeniz Bölgesi’ndeki 18 il içerisinde ihracatta 10. sıradadır, Türkiye genelindeyse 46.’dır. İthalat ise 35,321milyon USD olarak gerçekleşmiştir. En çok ihracatın yapıldığı ekonomik faaliyetler sırasıyla “Demir dışı metal cevherleri”, “Gıda ürünleri ve içecek” ve “Balıkçılık”tır. Metal cevherleri ihracatı tek başına ilin toplam ihracatının %50,62’sini oluşturmaktadır. Söz konusu ihracat kalemindeki tutar Türkiye ihracatının %6,2’sini teşkil etmektedir. En fazla ithalat ise
% 53,08 payla, “Maden kömürü, linyit ve turb” kaleminde gerçekleşmiştir.
İhracatın çok büyük bir kısmı First Quantum Mining Co. ünvanlı Kanadalı firma tarafından işletilen Çayeli Bakır İşletmesi tarafından gerçekleştirilmektedir (83,7 milyon USD). Diğer taraftan ilin ekonomisi büyük ölçüde çaya bağlı olmakla birlikte çay ürününün ihracata katkısı olmayıp neredeyse tamamen iç tüketime sunulmaktadır.

LOJİSTİK:

Ulaşımda ağırlık karayolundadır. Hâlihazırda, hava yolu ile ulaşım, Rize’ye 75 km. mesafede bulunan Trabzon Havalimanı’ndan sağlanmakta olup Rize-Artvin Havalimanı inşaat çalışmaları tamamlandığında ulaşım altyapısına önemli katkı sağlanacaktır. Rize Organize Sanayi Bölgesi’nin faaliyete geçmesi ve GAP bölgesiyle
Karadeniz arası ulaşımın daha kolay ve hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesine katkı sağlayan Ovit Tüneli’nin tamamlanmasıyla ilin lojistik açıdan önemi artmıştır. Rize Limanı, transit yol merkezi konumunda olup 170.000 m2 geri sahası ve 11.000 m2 kapalı alana sahiptir.

YATIRIM:

2020 yılında Rize iline 8.160,9 milyon TL kamu yatırımı yapılmıştır. En fazla yatırım yapılan üç sektör sırasıyla ulaştırma (6.318,1 milyon TL), konut (921,5 milyon TL) ve tarım (312,5 milyon TL) şeklindedir.
Rize’de 2020 yılı TOBB verilerine göre 257 adet kapasite raporu almış tesis bulunmaktadır. En fazla kapasite raporlu firmanın bulunduğu beş sektör sırasıyla “Kahve ve çayın işlenmesi” (126), “Paketleme faaliyetleri” (17), “Çakıl ve kum ocaklarının faaliyetleri; kil ve kaolin çıkarımı” (17), “Hazır beton imalatı”(14) ve “Süsleme ve yapı taşları ile kireç taşı, alçı taşı, tebeşir ve kayağantaşı (arduvaz-kayraktaşı) ocakçılığı” (11) şeklindedir.

TURİZM:

Rize ili, gelen ziyaretçilerini, 4 askeri, 24 dini-kültürel, 85 sivil mimari örneği ve 3 anıt olmak üzere toplam 116 adet taşınmaz kültür varlığı ile ayrıca 3 arkeolojik ve 2 doğal sit alanıyla karşılar. 4 adet turizm merkezi ve 3 adet müzesi bulunmaktadır. 2019 yılındaki ziyaretçi sayısı 134.173’ü yabancı olmak üzere 1.024.010 kişi olarak gerçekleşmiştir. Ancak 2020 yılında covid-19 salgını nedeniyle turist sayısında kayda değer düşüş yaşanmıştır. Rize’de faaliyet gösteren konaklama tesislerinin sayısı 142 olup 3.076 oda ve 6.767 yatak kapasitesi bulunmaktadır. Rize ilinde 3 adet 5 yıldızlı, 8 adet 3 yıldızlı ve 2 adet 2 yıldızlı otel faaliyet yürütmektedir. Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan yatırım belgesi alan ve yatırım aşamasında bulunan konaklama tesisi sayısı 9’dur. Söz konusu yatırımlarla oda sayısı 498, yatak sayısı 982 adet artırılacaktır.
Rize ilinde biri Ayder diğeri Anzer mevkiinde olmak üzere iki adet Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi bulunmaktadır. Yeni yatırım teşvik sistemine göre Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgelerinde yapılacak turizm yatırımları 5’nci bölge teşviklerinden yararlanabileceklerdir.

SANAYİ:

Sanayi işletmelerinin 75%’ini ÇAYKUR ve özel sektöre ait çay fabrikaları oluşturmaktadır. Sanayi alanında istihdam edilen yaklaşık 15.584 kişinin 14.164’ü çay sektöründe çalışmaktadır. 2020 yılı itibarıyla sanayi siciline kayıtlı işletmelerin sayısı 405’tir. Rize Organize Sanayi Bölgesi altyapı yatırımlarının 2017 yılında tamamlanmasıyla tesis yatırımları başlamıştır. Tahsisi gerçekleşen 26 parselde kurulacak tesislerle 1.300 kişilik istihdam sağlanacaktır.
Rize Merkez ve ilçelerinde 6 adet Küçük Sanayi Sitesi (KSS) Yapı Kooperatifi bulunmaktadır. Buralarda toplam 856 adet işyeri bulunmaktadır.

BANKACILIK:

Rize’de 12 banka ve bunlara ait 48 şube hizmet vermektedir. Şube başına kişi sayısı 7.174’tür. Toplam mevduat 5,55 milyar TL, kredi ise 9,05 milyar TL’dir. Şube başına mevduat 116 milyon TL, şube başına kredi 189 milyon TL’dir. Kredi/mevduat oranı 2020 yılında %163,1 olarak gerçekleşmiş olup TR ortalaması %104,3’tür.

Doğu Karadeniz BölgesiRize
Galeri
KAYS
KAYS
DUYURU/İLAN
DUYURU/İLAN
Yatırım
YATIRIM
BİLGİ EDİNME
BİLGİEDİNME
Uzman Görüşü
UZMANGÖRÜŞÜ
Kalkınma Kütüphanesi
KALKINMAKÜTÜPHANESİ
Kalkınma İdareleri
KALKINMAİDARELERİ
Faydalı Linkler
FAYDALILİNKLER
20
Cum
Mayıs2022