SS | destek@abanozmedya.com | Trabzonloading
doka@doka.org.tr | 444 8 290
Trabzon
T
RABZON

Nüfus

824.352 (2023)

Yıllık Nüfus Artış Hızı

7,71 ‰ (TUİK, 2023 ADNKS istatistikleri)

Net Göç Hızı

- 2,65 (TUİK, 2022 ADNKS istatistikleri)

İşsizlik Oranı

9.2 % (TUİK, 2022 Bölgesel İşgücü Göstergeleri)

Medyan Yaş

38.1 (TUİK, 2023 ADNKS istatistikleri)

Yüzölçümü

4.689 km²

Nüfus Yoğunluğu

177 insan/km2(TUİK,81 ili içinde 13.)

Koordinatlar

41°,0' Kuzey, 39°,44' Doğu

Saat Dilimi

GMT +3

Komşu İller

Giresun, Gümüşhane, Bayburt, Rize

Önemli İlçeler

(2023 - Nüfus)

Ortahisar (322.702), Akçaabat (129.628), Araklı (51.124), Yomra (49.721)

İklim

Ilıman

Alan Kodu

+90 462

Yıllık İhracat

1.040.777.740 USD (TUİK,2023)

Yıllık İthalat

154.244.388 USD (TUİK,2023)

Ticaret ve Sanayi Odası Üye Sayısı

11639

Önemli İhraç Ürünleri

Fındık ve Mamulleri, Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller, Yaş Meyve ve Sebze

İhracat Yapılan Ülkeler

Rusya,İtalya,Almanya,Polonya,Gürcistan,ABD

Önemli İthal Ürünleri

Mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler, bitümenli maddeler, mineral mumlar, Kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler, bunların aksam ve parçaları

İthalat Yapılan Ülkeler

Rusya,Gürcistan,Çin,Irak,Almanya,İtalya

Önemli Tarımsal Ürünler

Fındık, Çay, Su ürünleri, Süt Ürünleri

Önemli Yeraltı Kaynakları

Bakır, Kurşun, Çinko, Molibden, Manganez

Dünyaca Bilinen Turizm Destinasyonları

Sümela Manastırı, Uzungöl


NÜFUS:

18 ilçeye sahip olan Trabzon’un 2023 yılı TUİK verilerine göre nüfusu 824.352’dir. Kadın nüfusu 415.312, erkek nüfus 409.040 kişidir. 4.689 km² yüzölçümüne sahip olan Trabzon, km² ’ye düşen 177 kişi ile nüfus yoğunluğu bakımından 81 il arasından 13. sırada yer almaktadır. Şehirde merkez ilçe Ortahisar (322.702) ile en kalabalık nüfusa sahip yerleşim yeridir. Ortahisar’ı sırasıyla Akçaabat, Araklı, Yomra ve Of izlemekteyken en az nüfusa sahip ilçe Dernekpazarı’dır.

İŞGÜCÜ:

Trabzon ilinin dâhil olduğu 2. Düzey Türkiye İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırması TR90 (Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane) olarak tanımlanmıştır. Bölgemizde yaklaşık nüfus 2.291.354 (TUİK, 2023) kişi iken işgücü katılma oranı yüzde 55,1 (İŞKUR,2022) seviyesindedir. İşsizlik oranı ise 2021 yılında bölgemizde yüzde 9,9 (İŞKUR,2022) olarak gerçekleşmiştir. Trabzon da 2023 yılı Kasım ayı itibariyle SGK ya kayıtlı işyeri sayısı 21.200 olup toplam istihdam 208.386’dır. 2022 yılı Eylül sonu itibariyle Trabzon ilindeki kayıtlı işsizlerin sayısı 39.315 iken bu kişilerin içinde kadınların oranı yüzde % 52,6; 18-24 yaş arası gençlerin oranı ise yüzde % 24,5 seviyesindedir. .

SAĞLIK:

Trabzon 1 üniversite, 17 devlet ve 4 özel hastanesi, sağlık tesisleri, altyapısı ve personeli ile Türkiye’nin önde gelen sağlık merkezlerinden biri konumundadır. Kamu, özel ve üniversite hastaneleri hem kendi vatandaşlarımız hem de yakın coğrafya ve komşu ülkelerden gelen hastalara hizmet sunmaktadırlar. Her 100.000 kişiye düşen yatak sayısı Trabzon’da 418 iken Türkiye ortalaması 297’dir. Her 1000 kişiye düşen toplam hekim sayısı 2,6 iken Türkiye genelinde bu sayı 1.85 olarak gerçekleşmiştir. (TUİK 2021 Sağlık İstatistiklerinden derlenmiştir)

EĞİTİM:

Trabzon’da okuma yazma oranı TUİK 2022 yılı verilerine göre erkeklerde %99,22 kadınlarda % 94,52 olup genelde ise %96,87’dir. İlde, yüksekokul, lisans veya daha üst düzeyde mezuniyeti olan 144.460 kişi bulunmaktadır. İlköğretim ve ortaöğretimde okullaşma oranı Türkiye ortalamasının üzerindedir.

Trabzon’da Okul Öncesi, İlköğretim, Genel Ortaöğretim ve Mesleki- Teknik Orta Öğretim eğitim kuruluşlarının toplam sayısı 849 olup, bu okullarda eğitim-öğretim gören öğrenci sayısı ise 219.129’dur. Ayrıca, ilde kalifiye iş gücünün artmasına katkı veren 18 Halk Eğitim Merkezi bulunmaktadır. (TUİK 2022 Örgün Eğitim İstatistiklerinden derlenmiştir)

İlin devlet üniversiteleri 1955 yılında kurulan Karadeniz Teknik Üniversitesi ve 2018 yılında kurulan Trabzon Üniversitesinde yaklaşık 41.974 bin öğrenci öğrenim görmektedir. İlin bir diğer üniversitesi olan Avrasya Üniversitesi, Doğu Karadeniz Bölgesinin ilk vakıf üniversitesidir.

SOSYAL VE KÜLTÜREL YAŞAM:

Trabzon sosyal ve kültürel imkânları ile Doğu Karadeniz Bölgesi’nde bir cazibe merkezi haline gelmiştir. Trabzon’da 2 tiyatro, 3 sinema, 2 müze, 19 kütüphane, 26 yerel gazete-internet sitesi ve 3 adet alışveriş merkezi bulunmaktadır.

YERALTI KAYNAKLARI:

Trabzon metalik madenler ve endüstriyel hammaddeleri açısından çok çeşitli maden yataklarına sahiptir. İldeki en önemli metalik mineraller Bakır, Kurşun, Çinko, Molibden ve Manganez cevherleşmesidir. Bakır-Kurşun-Çinko-Pirit-Molibden gibi önemli maden yatakları özellikle Maçka, Sürmene, Yomra ve Of İlçelerinde yoğunlaşmıştır.

İlde bulunan önemli endüstriyel hammaddeler ise; çimento hammaddesi, kil ve kaolindir. Çoğunlukla, inşaat sektöründe dolgu veya endüstriyel hammadde tedarik kaynağı olarak kullanılmakta olan taş ocakları yönünden il büyük bir potansiyele sahiptir.

TARIM VE HAYVANCILIK:

Trabzon’un 466.400 hektarlık toplam alanının %20’sini tarımsal alanlar, %21’ni meralar, %44’ünü ormanlık alanlar ve %15’ini de tarım dışı araziler oluşturmaktadır. (İl Tarım Md.2021) Trabzon Doğu Karadeniz illeri arasında mısır, çayır otu ve hayvan pancarı üretimlerinde birinci sıradadır.

Fındık şehir ve bölge için stratejik olarak önemli bir meyvedir. Trabzon için en önemli gelir kaynaklarından olan fındık ve çayda 2022 yılı verilerine göre ülke genelindeki üretimlerde fındık üretiminin %6,9 ’u ve çay üretiminin de %10,7 ’si Trabzon’da yapılmaktadır.

Balıkçılık Trabzon kültürünün en önemli parçalarından biridir. Su ürünleri yetiştiriciliği 2022 yılı bir önceki yıla göre %20’lik oldukça yüksek bir ivme ile üretim hacmini artırmaktadır. Hamsi şehir için yalnızca bir balık değil aynı zamanda bir kültür öğesidir ve yerel halk için önemli bir üründür.

DIŞ TİCARET:

2023 yılında Trabzon’daki ihracat 1 milyar 41 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Bu miktarla Trabzon Karadeniz Bölgesi illeri arasında Samsundan sonra 2. sırada gelmektedir. Türkiye genelindeki bütün iller arasında ise 23. sıradadır. Öte yandan, ilin toplam ithalatı 154 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Trabzon’un genel ihracatını sırasıyla Tarım(Fındık, Yaş meyve ve sebze), Su Ürünleri ve Otomotiv Endüstrisi oluşturmaktadır ve bu durumun da ağırlığı fındık ihracatına dayanmaktadır.

LOJİSTİK:

Trabzon üst seviyede bir ulaşım ağına sahip olup tarih boyunca doğal bir lojistik merkezi konumunda bulunmuştur. Kafkasya, Rusya, Ortadoğu ve Orta Asya gibi önemli bölgelere yakınlığı sayesinde Trabzon bir kesişim noktası durumundadır ve kıtalar arası ulaşım projelerinde sıkça adından söz ettirmektedir. Uluslararası otoyol bağlantıları ve dağlardaki geçitler ile hem komşu ülkelere hem de içerideki bölgelere rahat ulaşım sağlanmaktadır.

Trabzon Havalimanı iç hatlar yoğunluğu bakımından Türkiye’de 7. Sırada yer almakta ve hava kargoculuğunda önemli bir konumdadır. Yılda 26 binden fazla uçuş ve yaklaşık 3,5 milyon yolcuya hizmet vermiştir.(DHMİ 2023 yılı İstatistiklerinden Derlenmiştir)

Bölgenin en büyük limanı konumunda bulunan Trabzon Limanı, 10 milyon ton/yıl elleçleme, 5 milyon ton/yıl depolama ve yılda 2500 gemi kabul kapasitesine sahiptir. (Trabzon Liman İşletmeciliği Verilerinden Derlenmiştir)

TURİZM:

2022 yılında Trabzon, turist sayısını 2017-2021 ortalamasına göre %37, yabancı turist sayısını ise %119 artırmıştır. Böylece Trabzon nüfusuna oranla en çok turist çeken ilk 10 şehir arasına girmiştir.

2022 yılında Trabzon’u 823,090 yerli ve yabancı turist ziyaret etmiştir. Şehirde bakanlık ve belediye belgeli 339 konaklama tesisi 23.653 yatak kapasitesi ile hizmet vermektedir.

Sümela Manastırı (UNESCO Dünya Mirası Adayı), Uzungöl, gibi dünyaca bilinen turizm destinasyonları, yeşil yaylaları, turistler için cazip özelliklerdendir.

SANAYİ:

Trabzon’da 3’ü faal (Arsin OSB, Beşikdüzü OSB ve Akçaabat Şinik OSB) ve diğeri de yapım aşamasında (Vakfıkebir OSB) olmak üzere 4 Organize Sanayi Bölgesi bulunmaktadır. Fiili üretim yapan 86 firmaya sahip Arsin OSB, 5000 istihdamı, yıllık 450 milyon USD’lık ihracatı ve yüksek ticaret hacmi ile Doğu Karadeniz Bölgesinin en büyük Organize Sanayi Bölgesidir. Beşikdüzü OSB’de, üretim halinde 32 firma yer alırken, OSB de istihdam yaklaşık 1000 kişidir. Akçaabat Şinik OSB’nin 46 parseli tamamı firmalara tahsis edilmiş olup istihdam edilen kişi sayısı 500 kişidir Vakfıkebir OSB, 62 parsel olup %100 doluluk oranında tahmini 3000 istihdam olacağı ön görülmektedir. OSB’de altyapı ve kamulaştırma çalışmaları devam etmektedir.

BANKACILIK:

Trabzon’da 98 şubesi ile 16 banka faaliyet göstermektedir. (Türkiye Bankalar Birliği Verilerinden Derlenmiştir))

Doğu Karadeniz BölgesiTrabzon
Galeri
KAYS
KAYS
DUYURU/İLAN
DUYURU/İLAN
Yatırım
YATIRIM
BİLGİ EDİNME
BİLGİEDİNME
Uzman Görüşü
UZMANGÖRÜŞÜ
Kalkınma Kütüphanesi
KALKINMAKÜTÜPHANESİ
Kalkınma İdareleri
KALKINMAİDARELERİ
Faydalı Linkler
FAYDALILİNKLER
DOKA ROOF
DOKAROOF
22
Pts
Nis2024