SS | destek@abanozmedya.com | Trabzon loading
[email protected] | 444 8 290
T
RABZON

Nüfus

808.974(2019)

Yıllık Nüfus Artış Hızı

1,32

Net Göç Hızı

-9,7

İşsizlik Oranı

9,9 % (2019)

Medyan Yaş

35,9

Yüzölçümü

4.662 km²

Nüfus Yoğunluğu

173 insan/km2 (81 ili içinde 27.)

Koordinatlar

41°,0' Kuzey, 39°,44' Doğu

Saat Dilimi

GMT +2

Komşu İller ve Ülkeler

Giresun, Gümüşhane, Bayburt, Rize

Önemli İlçeler

Ortahisar (328.457), Akçaabat (125.848), Araklı (48.660), Of (43.082)

İklim

Ilıman

Alan Kodu

+90 462

Yıllık İhracat

1.162.823.111 USD (2019)

Yıllık İthalat

93.537.644 USD (2019)

Ticaret ve Sanayi Odası Üye Sayısı

9.799

Önemli İhraç Ürünleri

Fındık ve mamulleri, Balık ve Balık Unu, Taze Sebze ve Meyve, Makine ve teçhizatları

Önemli İthal Ürünleri

Kömür, Ana Metal Sanayi Ürünleri, Enerji, Makine ve Teçhizatları

Önemli Tarımsal Ürünler

Fındık, Çay, Maviyemiş, Balık ürünleri, Süt Ürünleri

Önemli Yeraltı Kaynakları

Bakır, Kurşun, Çinko, Molibden, Manganez, Çimento Hammaddesi, Kil, Kaolin
Dünyaca Bilinen Turizm Destinasyonları Sümela Manastırı, Uzungöl, Ayasofya Camisi

NÜFUS:

18 ilçeye sahip olan Trabzon’un 2019 yılı nüfusu 808.974’tür. Kadın nüfusu 408.251 erkek nüfus 400.723 kişidir.

4.662 km2 yüzölçümüne sahip olan Trabzon, km2’ye düşen 173 kişi ile nüfus yoğunluğu bakımından 81 Türkiye ili arasından 27. Sırada yer almaktadır. Şehirde merkez ilçe Ortahisar 328.457 ile en kalabalık nüfusa sahip yerleşim yeridir. Ortahisar’ı sırasıyla Akçaabat, Araklı ve Of izlemekteyken en az nüfusa sahip ilçe Dernekpazarı’dır

Çalışma çağına yeni giren nüfus (20-24 yaş) toplam nüfus içerisinde %8,09’luk paya sahiptir

İŞGÜCÜ:

Trabzon’da işgücüne katılım oranı %52,8, istihdam oranı %46,8 işsizlik oranı ise %7,4’tür. (Türkiye ortalamaları sırasıyla %52-%45,9 -%9,7) Görüldüğü üzere rakamlar Türkiye ortalamasına göre olumludur. 2017 verilerine göre Trabzon’da İŞKUR’a kayıtlı 34.205 işsiz bulunmakta, bunların 15.202 ’sini erkekler, 19.003 ’ünü ise kadınlar oluşturmaktadır. İlgili verilere göre işsizlerin %13,9’unu üniversite mezunu oluşturmaktadır. Trabzon, her yıl üniversitelerinin verdiği 60 bin lisans ve lisansüstü mezunu ile bir eğitim şehri olarak ön plana çıkmakta, bu sayede de yüksek ve nitelikli işgücü potansiyeline sahip olmaktadır.

SAĞLIK:

Trabzon 1 üniversite, 18 devlet ve 4 özel hastanesi, sağlık tesisleri, altyapısı ve personeli ile Türkiye’nin önde gelen sağlık merkezlerinden biri konumundadır. Kamu, özel ve üniversite hastaneleri hem kendi vatandaşlarımız hem de yakın coğrafya ve komşu ülkelerden gelen hastalara hizmet sunmaktadırlar. Her 1000 kişiye düşen yatak sayısı Trabzon’da 4,1 iken Türkiye ortalaması 2,83’tir. Her 100.000 kişiye düşen toplam hekim sayısı 224 iken Türkiye genelinde bu sayı 181 olarak gerçekleşmiştir. Ayrıca Trabzon, Türkiye’de sağlık turisti sayısı bakımından ilk 10 şehir arasında yer almaktadır.

EĞİTİM:

Trabzon’da okuma yazma oranı erkeklerde %99,16 kadınlarda % 93,41 olup genelde ise %96,25’tir. İlde, yüksekokul, lisans veya daha üst düzeyde mezuniyeti olan 121.317 kişi bulunmaktadır. İlköğretim ve ortaöğretimde okullaşma oranı Türkiye ortalamasının üzerindedir.

Trabzon’da Okul Öncesi, İlköğretim, Genel Ortaöğretim ve Mesleki- Teknik Orta Öğretim eğitim kuruluşlarının toplam sayısı 447 olup, bu okullarda eğitim-öğretim gören öğrenci sayısı ise 109.232’dir. Ayrıca, ilde kalifiye iş gücünün artmasına katkı veren 18 Halk Eğitim Merkezi bulunmaktadır. .

İlin devlet üniversitesileri 1955 yılında kurulan Karadeniz Teknik Üniversitesi ve 2018 yılında kurulan Trabzon Üniversitesinde yaklaşık 60 bin öğrenci öğrenim görmektedir. İlin bir diğer üniversitesi olan Avrasya Üniversitesi, Doğu Karadeniz Bölgesinin ilk vakıf üniversitesidir.

SOSYAL VE KÜLTÜREL YAŞAM:

Trabzon’da 14 tiyatro, 30 sinema, 4 müze, 19 kütüphane, 9 yerel gazete ve 3 de alışveriş merkezi vardır. Trabzon sosyal ve kültürel imkanları ile tercih edilebilir bir ildir. Özellikle 3 tane alışveriş merkezine sahip olmak Trabzon’u Doğu Karadeniz Bölgesi’nde bir cazibe merkezi yapmaktadır.

YERALTI KAYNAKLARI:

Trabzon metalik madenler ve endüstriyel hammaddeleri açısından çok çeşitli maden yataklarına sahiptir. İldeki en önemli metalik mineraller Bakır, Kurşun, Çinko, Molibden ve Manganez cevherleşmesidir. Araştırmalara göre, ilde 74 metalik maden yatağı ve zuhuru tespit edilmiştir. Bakır-Kurşun-Çinko-Pirit-Molibden gibi önemli maden yatakları özellikle Maçka, Sürmene, Yomra ve Of İlçelerinde yoğunlaşmıştır.

İlde bulunan önemli endüstriyel hammaddeler ise; çimento hammaddesi, kil ve kaolindir. Çoğunlukla, inşaat sektöründe dolgu veya endüstriyel hammadde tedarik kaynağı olarak kullanılmakta olan taş ocakları yönünden il büyük bir potansiyele sahiptir.

TARIM VE HAYVANCILIK:

Trabzon’un 466.400 hektarlık toplam alanının %22’sini tarımsal alanlar, %26’sını meralar, %44’ünü ormanlık alanlar ve %8’ini de kültür dışı araziler oluşturmaktadır. Trabzon Doğu Karadeniz illeri arasında mısır, patates ve yem pancarı üretimlerinde birinci sıradadır. Aynı zamanda Trabzon özellikle karalahana, pazı, kabak ve yeşil fasulye şeklindeki sebze üretiminde de en iyi performans gösteren illerden birisidir.

Fındık şehir ve bölge için stratejik olarak önemli bir meyvedir. Trabzon için en önemli gelir kaynaklarından olan ürünlerden fındık ve çayda, ülke genelindeki üretimlerde fındık üretiminin %15’i ve çay üretiminin de %29’unu Trabzon’da yapılmaktadır. Günümüzde çay, bal, fındık ve kivi için organik tarım çalışmaları vardır. Trabzon ilinin hayvan sayıları dikkate alındığında, manda ve arı kovanlarındaki artış dikkat çekicidir.

Balıkçılık Trabzon kültürünün en önemli parçalarından biridir. Su ürünleri yetiştiriciliği her yıl %8-10’luk oldukça yüksek bir ivme üretim hacmini artırmaktadır. Hamsi şehir için yalnızca bir balık değil aynı zamanda bir kültür öğesidir ve yerel halk için önemli bir üründür

DIŞ TİCARET:

2019 yılında Trabzon’daki ihracat 1 milyar 164 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Bu miktarla Trabzon 18 Karadeniz Bölgesi ili arasında 1. Türkiye genelindeki bütün iller arasında ise 18. sıradadır. Öte yandan, ilin toplam ithalatı 93 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Trabzon’un genel ihracatını Tarım, avcılık ve ilgili hizmet faaliyetleri" oluşturmaktadır ve bu durumun da ağırlığı fındık ihracatına dayanmaktadır. Yaş meyve ve sebze ihracatı ise %12’lik payla ikinci sıradadır. Su ürünleri ihracatı hacmini her yıl hızla artırarak 3. Sıraya yerleşmiştir.

LOJİSTİK:

Trabzon üst seviyede bir ulaşım ağına sahip olup tarih boyunca doğal bir lojistik merkezi konumunda bulunmuştur. Kafkasya, Rusya, Ortadoğu ve Orta Asya gibi önemli bölgelere yakınlığı sayesinde Trabzon bir kesişim noktası durumundadır ve kıtalar arası ulaşım projelerinde sıkça adından söz ettirmektedir. Uluslararası otoyol bağlantıları ve dağlardaki geçitler ile hem komşu ülkelere hem de içerideki bölgelere rahat ulaşım sağlanmaktadır.

Trabzon Havalimanı iç hatlar yoğunluğu bakımından Türkiye’de 7. Sırada yer almakta ve hava kargoculuğunda önemli bir konumdadır. Yılda 30 binden fazla uçuş ve yaklaşık 3,7 milyon yolcuya sahip olan havalimanından Almanya ve Rusya’ya tarifeli seferler, Suudi Arabistan’a ise charter seferler başta olmak üzere 13 ülke 33 noktadan doğrudan uçuş imkanı bulunmaktadır.

Bölgenin en büyük limanı konumunda bulunan Trabzon Limanı, 10 milyon ton/yıl elleçleme, 5 milyon ton/yıl depolama ve yılda 2500 gemi kabul kapasitesine sahiptir. Ayrıca turizm içinde büyük önem arz eden liman 2016 yılında 14 kruvaziyer gemisi ile toplam 20 bin ziyaretçiye hizmet vermiştir. Liman içerisindeki Trabzon Serbest Bölgesi, yatırımcılara dış ticaret alanında önemli fırsatlar sunmaktadır.

TURİZM:

Trabzon özellikle son 10 yılda turizm alanında büyük ilerleme kaydetmiştir. Trabzon İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün verilerine göre 2019 yılında Trabzon’u 1,659,000 kişi ziyaret etmiştir. Şehirde konaklama amacıyla kullanılan apart ve rezidansların haricinde 600 konaklama tesisi 35.636 yatak kapasitesi ile hizmet vermektedir.

Bir turistin veya yatırımcının Trabzon’u tercih etmesi için pek çok sebep bulunmaktadır. Sümela Manastırı (UNESCO Dünya Mirası Adayı), Uzungöl, Ayasofya Camisi gibi dünyaca bilinen turizm destinasyonları, yeşil yaylaları, rahat ulaşım olanakları ve uygun fiyatları turistler için cazip özelliklerdendir. Yatırımcılar için ise artan talep, yüksek doluluk oranları, Körfez ülke vatandaşlarının yoğun ilgisi, artan devlet yatırımları ve destekleri Trabzon’u tercih etme sebepleri arasındadır.

SANAYİ:

Trabzon ulusal ve uluslararası yatırımcılara çok çeşitli fırsatlar sunan güçlü sanayi altyapısına sahiptir. Trabzon’da Sanayi Sicil Belgesine sahip 808 firma olup bu firmaların %28,52’si, birçoğu fındık, çay ve su ürünleri alt sektörleri başlığı altında “Gıda ve İçecekler” sektöründe faaliyet göstermektedir. Metal-çelik yapan firmalar %8,65 oranı ile Gıda ve İçecekler sektörünü takip etmektedir.

Trabzon’da üçü faal (Arsin OSB, Beşikdüzü OSB ve Akçaabat Şinik OSB) ve diğeri de yapım aşamasında (Vakfıkebir OSB) olmak üzere 4 Organize Sanayi Bölgesi bulunmaktadır. Fiili üretim yapan 83 firmaya sahip Arsin OSB, 4654 istihdamı, yıllık 452 milyon USD’lık ihracatı ve yüksek ticaret hacmi ile Doğu Karadeniz Bölgesinin en büyük Organize Sanayi Bölgesidir. Beşikdüzü OSB’de, üretim halinde 22 firma yer alırken, OSB de istihdam yaklaşık 500 kişidir. Akçaabat Şinik OSB’nin 49 parseli tamam firmalara tahsis edilmiş olup üretime geçilmiştir. Vakfıkebir OSB, yakın zamanda yatırım planına alınmış olup Trabzon’a 48 km mesafede bulunan Vakfıkebir ilçesinde 830 hektarlık alanda kurulmuştur. OSB’de altyapı ve kamulaştırma çalışmaları devam etmektedir. Trabzon’da 1.820 işletmenin faaliyet gösterdiği ve yaklaşık 6.116 kişilik istihdama sahip 13 Küçük Sanayi Sitesi bulunmaktadır.

BANKACILIK:

Trabzon’da 106 şubesi ile 17 banka faaliyet göstermektedir. Şube başına nüfus sayısı 7631’dir.

Doğu Karadeniz BölgesiTrabzon
KAYS
KAYS
DUYURU/İLAN
DUYURU/İLAN
Yatırım
YATIRIM
BİLGİ EDİNME
BİLGİ EDİNME
Uzman Görüşü
UZMAN GÖRÜŞÜ
Kalkınma Kütüphanesi
KALKINMA KÜTÜPHANESİ
Kalkınma İdareleri
KALKINMA İDARELERİ
Faydalı Linkler
FAYDALI LİNKLER
23
Cts
Eki2021