Sefa SAKA | sefa.saka@gmail.com | Trabzonloading
[email protected] | 444 8 290
"Online Beceri Değerlendirme Aracı Projesi"nde İlk Pilot Uygulama Gerçekleştirildi
Ajansımızın 122. Yönetim Kurulu Toplantısı Giresun'da Yapıldı
Ünye’de Turizm Nitelikli İnsan Gücüyle Gelişiyor” Projesi Kapsamında Kursiyerler Hünerlerini Sergiledi
Geleceğim Mesleğim’ Temalı Faaliyetler Başlıyor
Doğu Karadeniz Girişimcilik Haftası” Başlıyor
DOKA 33 Milyon TL’lik Hibe Çağrısına Çıktı
19 Mart2015
DOKA 33 Milyon TL’lik Hibe Çağrısına Çıktı

T.C.

DOĞU KARADENİZ KALKINMA AJANSI

Teklif Çağrısı İlanı

“YENİLİKÇİ YÖNTEMLERLE TURİZMİN GELİŞTİRİLMESİ (TR90/15/YTG)” VE “TARİHİ, KÜLTÜREL VE DOĞAL DEĞERLERİN KORUNMASI VE GELİŞTİRİLMESİ (TR90/15/TKD)”

MALİ DESTEK PROGRAMLARI

Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı, 2015 yılı “Yenilikçi Yöntemlerle Turizmin Geliştirilmesi” ile "Tarihi, Kültürel ve Doğal Değerlerin Korunması ve Geliştirilmesi" Mali Destek Programları kapsamında uygun proje başvurularının kendisine sunulması amacıyla 19/03/2015 tarihi itibariyle teklif çağrısı ilanına çıkmış bulunmaktadır.

Söz konusu programlar kapsamında desteklenecek projeler için Ajans tarafından tahsis edilen “Yenilikçi Yöntemlerle Turizmin Geliştirilmesi Mali Destek Programı” için toplam kaynak tutarı 18.000.000 TL; “Tarihi, Kültürel ve Doğal Değerlerin Korunması ve Geliştirilmesi” için 15.000.000 TL olarak öngörülmektedir. Program kapsamında oluşturulmuş başvuru rehberinde yer alan kriterlere göre hazırlanacak projelerde Ajans desteği “Yenilikçi Yöntemlerle Turizmin Geliştirilmesi Mali Destek Programı” için asgari 100.000 TL, azami 600.000 TL;“Tarihi, Kültürel ve Doğal Değerlerin Korunması ve Geliştirilmesi” için asgari 500.000 TL,azami 2.500.000 TL olabilecektir.

Programlar kapsamında Doğu Karadeniz Bölgesinde kayıtlı olan “Yenilikçi Yöntemlerle Turizmin Geliştirilmesi Mali Destek Programı” için “Kar Amacı Güden Gerçek ve Tüzel Kişiler”; “Tarihi, Kültürel ve Doğal Değerlerin Korunması ve Geliştirilmesi” için “Kamu Kurumları ve Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları” uygun başvuru sahibi olarak kabul edilecektir. Başvurular için yaklaşık 3 aylık bir süre verilecek olup başvuru sahiplerinin projelerini aceleye getirmeden, bilgilendirme ve eğitim toplantılarına katıldıktan sonra hazırlamaları önemle tavsiye edilmektedir.

Başvuruların kabulü, proje teklif çağrısının ilanından on iş günü sonra başlar. Başvuru sahiplerinin; proje başvurularını matbu olarak Ajansa sunmadan önce Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemine (KAYS) elektronik olarak başvuru yapmaları gerekmektedir. KAYS üzerinden son başvuru: 12/06/2015 saat 23:59’dur.Başvurular Ajans internet sitesinde KAYS üzerinden online olarak doldurulduktan sonra imzalı çıktısı aşağıdaki adrese son teslim tarihi ve saati olan 19/06/2015 saat 17:00’a kadar yapılabilecektir. Bu tarihten sonra Ajansa ulaşan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

Başvuru Rehberi ve Ekleri içi lütfen aşağıdaki ilgili linki tıklayınız

1. Kamu Kurumları ve Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları İçin:

http://www.doka.org.tr/TR/Destekler/Proje-Teklif-Cagrilari_2015-Yili-Tarihi-Kulturel-Ve-Dogal-Degerlerin-Korunmasi-Ve-Gelistirilmesi-Mali-Destek-Programi

2. Kar Amacı Güden Gerçek ve Tüzel Kişiler İçin:

http://www.doka.org.tr/TR/Destekler/Proje-Teklif-Cagrilari_2015-Yili-Yenilikci-Yontemlerle-Turizmin-Gelistirilmesi-Mali-Destek-Programi

Adres : Gazipaşa Mah. Nemlioğlu Sokak, Taksim Yokuşu, Vakıf İşhanı, No:3 PK: 61030 TRABZON

Telefon : 0462 321 36 52

Faks : 0 462 274 36 52

İnternet sitesi : www.doka.org.tr

İlanen duyurulur.

Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı Genel Sekreterliği

KAYS
KAYS
DUYURU/İLAN
DUYURU/İLAN
PROJE FORMLARI
PROJEFORMLARI
AB PROJELERİ
ABPROJELERİ
Yatırım
YATIRIM
BİLGİ EDİNME
BİLGİEDİNME
18
Cts
Oca2020