SS | destek@abanozmedya.com | Trabzon loading
doka@doka.org.tr | 444 8 290
28
Şubat
2020
DOĞU KARADENİZ KALKINMA AJANSI PERSONEL ALIMI MÜLAKAT LİSTESİ

Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA), 15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar İle Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 187’nci maddesin ikinci fıkrasının (g) bendi ve 200 üncü maddesi ile 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 28 inci maddesinin dördüncü fıkrası hükümlerine dayanılarak hazırlanan ve 29/5/2019 tarihli ve 30788 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde, TR90 Düzey 2 Bölgesinin (Artvin, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize ve Trabzon illeri) kalkınmasına ve gelişmesine hizmet etmek ve katkıda bulunmak isteyen, yeniliğe, gelişime ve iletişime açık, özgüven sahibi, analitik düşünebilen, değişen çalışma koşullarına uyum sağlayabilen, hizmet ve kalkınma bilinç ve sorumluluğuyla hareket eden, seyahat engeli olmayan 6 (altı) uzman, 1 (bir) hukuk müşaviri ve 1 (bir) iç denetçi alımı amacıyla yapılan 20.01.2020 tarihli Personel Alım İlanı çerçevesinde 10 Şubat 2020 tarihinde başlayan başvuru süreci 21 Şubat 2020 saat 23:59 itibariyle sona ermiştir.

Ajans Genel Sekreterliğince oluşturulan Değerlendirme Komisyonu tarafından, Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliğinin “Başvuruların Değerlendirilmesi” başlıklı 16’ncı maddesi gereği; personel alım ilanında belirtilen kriterler dikkate alınarak yapılan ön değerlendirme sonucunda ekli dosyada belirtilen adayların Sözlü Yarışma Sınavına davet edilmesi uygun görülmüştür.

Yarışma sınavı, Ajansın merkez hizmet binasının bulunduğu, Gazipaşa Mahallesi, Nemlioğlu Sokak, No:3, Ortahisar / TRABZON adresinde yapılacaktır.

Yarışma sınavının 16-20 Mart 2020 tarihleri arasında yapılması öngörülmektedir. Yarışma sınavına girmeye hak kazanan adaylara sınavın kesin tarih ve saati bilahare bildirilecektir. Ajans Genel Sekreterliği zorunlu durumlardaki değişiklikleri ilgili adaylara bildirecektir.

Adaylar nüfus cüzdanı ve başvuru esnasında online başvuru sistemi (sinavbasvuru.sanayi.gov.tr) üzerinden verilen ve aday tarafından imzalanan başvuru belgesi ile sınav yerinde hazır bulunacaklardır.

Yarışma sınavına girmeye hak kazanan adaylara ayrıca tebligat gönderilmeyecektir.

İlgililere saygıyla duyurulur.


DOĞU KARADENİZ KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERLİĞİ

Yarışma Sınavına Hak Kazanan Adayların Listesi

ek-mulakat-listesi (243 Kb)
KAYS
KAYS
ANNOUNCEMENTS
ANNOUNCEMENTS
INVESTMENT
INVESTMENT
INFORMATION
INFORMATION
Uzman Görüşü
UZMAN GÖRÜŞÜ
Kalkınma Kütüphanesi
KALKINMA KÜTÜPHANESI
Kalkınma İdareleri
KALKINMA İDARELERI
Faydalı Linkler
FAYDALI LINKLER
DOKA ROOF
DOKA ROOF
22
Pts
Tem2024