SS | destek@abanozmedya.com | Trabzon loading
doka@doka.org.tr | 444 8 290
Fizibilite Desteği
2018 Yılı Fizibilite Desteği Programı
 • STARTING DATE
 • 24.05.2018
 • DATE OF COMPLETION
 • 21.12.2018
 • MINIMUM SUPPORT
 • 30.000,00 TL
 • MAXIMUM SUPPORT
 • 125.000,00 TL
 • PROGRAM BUDGET
 • 1.250.000 TL

Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı, 2018 yılı bütçesinden finanse edilmek üzere kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlar için “Fizibilite Desteği” kapsamında uygun proje başvurularının kendisine sunulması için 18.05.2018 tarihi itibariyle ilana çıkmış bulunmaktadır. Program ile ilgili genel bilgiler aşağıdaki gibidir;

Programın Genel Amacı;

Programın amacı; bölgenin kalkınması ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılmasına, bölge ekonomisine yönelik tehdit ve risklerin önlenmesine, bölgenin yenilik ve girişimcilik kapasitesinin geliştirilmesine yönelik olarak fizibilite çalışmalarına doğrudan mali destek sağlamaktır.

Programın Öncelikleri;

 • Alternatif turizm türlerinin çeşitlendirilmesine yönelik fizibilite çalışmaların desteklenmesi,
 • Büyük ölçekli turizm yatırım projelerine yönelik fizibilite çalışmaların desteklenmesi,
 • Avrupa Birliği, ulusal ve uluslararası kuruluş desteklerinden faydalanmak amacıyla yapılacak fizibilite çalışmaların desteklenmesi,
 • Güdümlü proje desteğinden yararlanmak üzere yapılan fizibilite çalışmalarının desteklenmesi,
 • Kamu yatırım programına teklif edilecek projelerin hazırlanmasına yönelik fizibilite çalışmaların desteklenmesi,
 • Ticarileşme potansiyeli olan katma değerli ürünler ile patent başvuruları başarı ile sonuçlanmış projelerin yatırıma dönüşmesi için yapılacak fizibilite çalışmaların desteklenmesi,
 • Orta-yüksek teknolojiye sahip ürünlerin üretilmesine yönelik yatırımlar için hazırlanacak fizibilite çalışmalarının desteklenmesi.

Program Bütçesi ve Destek Miktarları;

Bu program kapsamında desteklenecek Teknik Destek faaliyetleri için Ajans bütçesinden ayrılan toplam kaynak, 2018 yılı için 1.250.000 TL’dir. DOKA, bu program için ayırdığı kaynakları kısmen veya tamamen kullandırmama hakkını saklı tutar.

Proje desteği, projenin toplam uygun maliyetinin % 25’inden az ve %90’ınden fazla olamaz. Bu değerlerin dışında kalan destek taleplerini içeren projeler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Asgari Destek Oranı %25 – Azami Destek Oranı %90

 • Asgari: 30.000,00 TL
 • Azami: 125.000,00 TL

Programlara Başvuru Şekli ve KAYS;

Başvuruların KAYS üzerinden alınması için son tarih 21.12.2018 Pazartesi Saat 23:59’dur. Bu tarih ve saat itibari ile KAYS sistemi başvurulara kapatılacak ve sonrasında herhangi bir değişiklik veya gönderim işlemi yapılamayacaktır. Yapılan başvuruya ilişkin taahhütnamenin sistem üzerinde elektronik olarak imzalanması veya ıslak imzalı taahhütnamenin Ajansa teslim edilmesi en geç 28.12.2018 Pazartesi Saat 18:00’e kadar yapılabilecektir. Zamanında KAYS üzerinden tamamlanmayan ve/veya ıslak imzalı taahhütnamesi Ajansa sunulmayan proje başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır. Posta veya kargo şirketine bağlı gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Başvurular öncelikle Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden (https://kaysuygulama.kalkinma.gov.tr) online olarak alınacaktır. Başvuru Formu ve diğer belgeler KAYS sisteminde ilgili talimatlar okunarak doldurulacaktır. Başvuru yapabilmek için KAYS sistemine kayıt olunup kullanıcı adı ve şifre alınması gerekmektedir. Sisteme kaydolma ve kullanım ile ilgili detaylı bilgi ve görsel anlatım yine KAYS Portalı’nın (http://portal.kays.kalkinma.gov.tr/) Yardım bölümünde bulunan Kullanıcı Kılavuzu’nda mevcuttur.

Fizibilite desteği bir teklif çağrısı değildir. Ajans tarafından hazırlanan başvuru rehberi ve ekleri internet sitesinde sürekli bir şekilde yayımlanmaktadır. Başvuru sahipleri istedikleri herhangi bir tarihte Ajansa proje başvurusunda bulunabilecektir. Proje başvuruları teslim alındığı tarihten itibaren en fazla 1 ay içerisinde değerlendirilir ve Yönetim Kurulunun onayına sunulur. Başarılı bulunan projelere sağlanacak mali desteğin, program bütçesi olan 1.250.000 TL’ye ulaşması durumunda başvuruların sona erdiği internet sitesinde duyurulur ve yeni başvuru alınmaz.

Fizibilite Desteği "Başvuru Rehberi ve Ekleri’ne ulaşmak için tıklayınız.

Fizibilite Desteği "Ekler” ine ulaşmak için tıklayınız

1527164713-ek-1 (31 Kb)
1527164713-ek-2 (46 Kb)
1527164713-ek-3 (31 Kb)
1527164713-ek-4 (33 Kb)
1527164713-ek-5 (14 Kb)
KAYS
KAYS
ANNOUNCEMENTS
ANNOUNCEMENTS
INVESTMENT
INVESTMENT
INFORMATION
INFORMATION
Uzman Görüşü
UZMAN GÖRÜŞÜ
Kalkınma Kütüphanesi
KALKINMA KÜTÜPHANESI
Kalkınma İdareleri
KALKINMA İDARELERI
Faydalı Linkler
FAYDALI LINKLER
DOKA ROOF
DOKA ROOF
14
Paz
Tem2024