SS | destek@abanozmedya.com | Trabzonloading
doka@doka.org.tr | 444 8 290
Doğrudan Faaliyet
2015 Yılı Doğrudan Faaliyet Destek Programı
2015 Yılı Doğrudan Faaliyet Destek Programı
  • BAŞLANGIÇ TARİHİ
  • 20.03.2015
  • BİTİŞ TARİHİ
  • 24.12.2015

Ajansımız Doğrudan Faaliyet Destek Programı için ilana çıkmış bulunmaktadır. Program ile ilgili genel bilgiler aşağıdaki gibidir;

Programın genel amacı: Bölgesel kalkınmaya ve rekabet gücünün artırılmasına katkı sağlayabilecek, sosyo-ekonomik gelişmeyi hızlandırabilecek, sürdürülebilir çevre ve altyapının geliştirilmesine imkân tanıyabilecek stratejik hedefler doğrultusunda tanımlanan araştırma ve planlama çalışmalarının yanı sıra bölgenin yatırım ortamının iyileştirilmesine katkı sağlayacak stratejik eylem ve faaliyetlerin desteklenmesidir.

Programın öncelikleri;

  • Bölge’nin kalkınması ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılması ile Bölge ekonomisine yönelik tehdit ve risklerin önlenmesinde acil tedbirlerin alınmasına yönelik çalışmalar,
  • 2014-2023 bölge planında belirlenen gelişme eksenleri ile belirlenen alanlar ile ilgili fizibilite çalışmaları,
  • Bölgenin ekonomik ve turizm potansiyelinin ulusal ve uluslararası alanda tanıtımına yönelik faaliyetler,
  • Sosyal kalkınmaya katkı sağlamak amaçlı, dezavantajlı grupları da kapsayacak şekilde hazırlanan projeler,
  • Üniversite sanayi işbirliği kapsamında; beşeri sermayenin geliştirilmesi, ar-ge ve inovasyona yönelik çalışmalar,
  • Yenilenebilir/alternatif enerji kaynakları, enerji verimliliği ve çevreye duyarlı temiz üretimin yanında iklim değişikliği, çevre bilinci, mekân ve yaşam kalitesi ile ilgili araştırma ve planlama çalışmaları

Program Bütçesi ve Destek Miktarları

Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı, bu program için ayırdığı kaynakları kısmen veya tamamen kullandırma hakkını saklı tutar. Program bütçesi 1.295.000 TL olup başvuru sürecinde bütçenin bitmesi durumunda program başvurulara kapatılacaktır.

Bu program çerçevesinde verilecek destekler aşağıda belirtilen asgari ve azami tutarlar ve oranlar arasında olacaktır:

Asgari tutar: 25.000,00 TL

Azami tutar: 70.000,00 TL

DFD Programı kapsamında Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı’ndan talep edilen destek (hibe), proje teklifinin toplam uygun maliyetinin en az % 25’i ve en fazla % 100’ü olabilir. Bu değerlerin dışında kalan destek taleplerini içeren proje teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

Başvurular Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destek (KAYS-PFD) sistemi üzerinden (https://kaysuygulama.kalkinma.gov.tr) online olarak alınacaktır. Sisteme ayrıca aşağıdaki "Sisteme Giriş - KAYS" bağlantısı üzerinden de ulaşılabilir. Başvuru Formu ve diğer belgeler KAYS-PFD sisteminde ilgili talimatlar okunarak doldurulacaktır. Başvuru yapabilmek için KAYS-PFD sistemine kayıt olunup kullanıcı adı ve şifre alınması gerekmektedir. Sisteme kaydolma ve kullanım ile ilgili detaylı bilgi ve görsel anlatım yine KAYS Portalı’nın (http://portal.kays.kalkinma.gov.tr/) Yardım bölümünde bulunan Kullanıcı Kılavuzu’nda mevcuttur.

Başvuru Rehberi

1426857580-ek-e-ust-yazi-ornegi (25 Kb)
1426857585-ekf-ornek-1 (17 Kb)
1426857587-ekf-ornek-2 (17 Kb)
1426857588-ekf-ornek-3 (17 Kb)
1426857591-ekf-ornek-4 (17 Kb)
1426857593-ekf-ornek-5 (17 Kb)
1426857595-ekf-ornek-6 (17 Kb)
1426857596-ekf-ornek-7 (17 Kb)
1426857600-ek-g-proforma-fatura-ornegi (38 Kb)
KAYS
KAYS
DUYURU/İLAN
DUYURU/İLAN
Yatırım
YATIRIM
BİLGİ EDİNME
BİLGİEDİNME
Uzman Görüşü
UZMANGÖRÜŞÜ
Kalkınma Kütüphanesi
KALKINMAKÜTÜPHANESİ
Kalkınma İdareleri
KALKINMAİDARELERİ
Faydalı Linkler
FAYDALILİNKLER
DOKA ROOF
DOKAROOF
20
Cts
Tem2024