SS | destek@abanozmedya.com | Trabzon loading
doka@doka.org.tr | 444 8 290
Doğrudan Faaliyet
2014 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı
 • BAŞLANGIÇ TARİHİ
 • 21.01.2014
 • BİTİŞ TARİHİ
 • 19.12.2014
 • ASGARİ DESTEK
 • 25.000,00 TL 
 • AZAMİ DESTEK
 • 80.000,00 TL 
 • PROGRAM BÜTÇESİ
 • 1.950.000 TL
 • BAŞVURU
 • Başvuru Linki

DUYURU: Doğrudan Faaliyet Desteği Programı’nda KDV Güncellemesi

Kendi kanunlarında özel hukuk kişi olarak düzenlenen sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları, OSB, KSS, kamu kurumlarına bağlı işletmeler ve benzeri durumda olan için de KDV uygun maliyet olarak kabul edilecektir.

Programın genel amacı: Bölgesel kalkınmaya ve rekabet gücünün artırılmasına katkı sağlayabilecek, sosyo-ekonomik gelişmeyi hızlandırabilecek, sürdürülebilir çevre ve altyapının geliştirilmesine imkân tanıyabilecek stratejik hedefler doğrultusunda tanımlanan araştırma ve planlama çalışmalarının yanı sıra bölgenin yatırım ortamının iyileştirilmesine katkı sağlayacak stratejik eylem ve faaliyetlerin desteklenmesidir.

Programın öncelikleri;

 • Bölge’nin öne çıkan sektörlerine yönelik yapılacak markalaşma, pazarlama, pazarlama iletişimi planları; AR-GE, know-how ve kümelenme potansiyelinin belirlenmesi için araştırma, stratejik planlama, fizibilite çalışmaları ve mevcut durum tespiti ile sorunları çözmeye yönelik politika ve strateji önerilerini içeren çalışmalar
 • Bölgenin ekonomik ve turizm potansiyelinin ulusal ve uluslararası alanda tanıtımına yönelik etkin tanıtım politikaları geliştirmek, ağ kurma ve marka şehir oluşturma çalışmaları
 • Sosyal kalkınmaya katkı sağlamak üzere; eğitim düzeyi, toplumsal diyalog, yoksullukla mücadele, sağlık hizmetleri, kültür, spor, çevre, yaşam memnuniyeti, dezavantajlı gruplar, doğal afetlerin olumsuz etkileri, bölgedeki yetişmiş beşeri varlık, iş gücü piyasası gibi konularda potansiyel, mevcut durum veya sorun tespiti ile birlikte bunlara yönelik çözüm, politika, proje önerileri ve araştırma faaliyetlerini içeren çalışmalar
 • Katma değerli ürün/hizmet kapasitesinin arttırılması, bölgede gelişime açık inovatif sector ve süreçlerin belirlenmesi, istihdam, yenilikçilik ve girişimcilik kapasitesini geliştirmeye yönelik yapıların kurulması, araştırma kuruluşları-sanayi kuruluşları arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi amacıyla yapılacak araştırma, stratejik planlama ve fizibilite çalışmaları
 • Yenilenebilir/alternatif enerji, enerji verimliliği ve çevreye duyarlı temiz üretimin yanında iklim değişikliği, çevre bilinci, mekân ve yaşam kalitesi ile ilgili araştırma ve planlama çalışmaları

Program Bütçesi ve Destek Miktarları

Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı, bu program için ayırdığı kaynakları kısmen veya tamamen kullandırma hakkını saklı tutar.

Bu program çerçevesinde verilecek destekler aşağıda belirtilen asgari ve azami tutarlar ve oranlar arasında olacaktır:

 • Asgari tutar: 25.000,00 TL
 • Azami tutar: 80.000,00 TL

DFD Programı kapsamında Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı’ndan talep edilen destek (hibe), proje teklifinin toplam uygun maliyetinin en az % 25’i ve en fazla % 100’ü olabilir. Bu değerlerin dışında kalan destek taleplerini içeren proje teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

Başvurular Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destek (KAYS-PFD) sistemi üzerinden (https://kaysuygulama.kalkinma.gov.tr) online olarak alınacaktır. Sisteme ayrıca aşağıdaki "Sisteme Giriş - KAYS" bağlantısı üzerinden de ulaşılabilir. Başvuru Formu ve diğer belgeler KAYS-PFD sisteminde ilgili talimatlar okunarak doldurulacaktır. Başvuru yapabilmek için KAYS-PFD sistemine kayıt olunup kullanıcı adı ve şifre alınması gerekmektedir. Sisteme kaydolma ve kullanım ile ilgili detaylı bilgi ve görsel anlatım yine KAYS Portalı’nın (http://portal.kays.kalkinma.gov.tr/) Yardım bölümünde bulunan Kullanıcı Kılavuzu’nda mevcuttur.

Başvuru Rehberi (987 Kb)
Ek Üst Yazı Örneği (25 Kb)
Desteklerici Belge Örnekleri (56 Kb)
Fatura Örneği (38 Kb)
Başarılı Projeler (238 Kb)
KAYS
KAYS
DUYURU/İLAN
DUYURU/İLAN
Yatırım
YATIRIM
BİLGİ EDİNME
BİLGİ EDİNME
Uzman Görüşü
UZMAN GÖRÜŞÜ
Kalkınma Kütüphanesi
KALKINMA KÜTÜPHANESİ
Kalkınma İdareleri
KALKINMA İDARELERİ
Faydalı Linkler
FAYDALI LİNKLER
DOKA ROOF
DOKA ROOF
14
Paz
Tem2024