SS | destek@abanozmedya.com | Trabzon loading
doka@doka.org.tr | 444 8 290

Turizm 2.0

Turizm 2.0 – Yenilikçi, sürdürülebilir, işbirliği odaklı

Bölgemiz, sahip olduğu doğal ve kültürel kaynaklar ile uzun yıllardan beri turistik bir destinasyondur. Bölgemizde turizm, son on yılda oldukça hızlı bir şekilde gelişmiş, bölgemizde turist sayısı ve ülkelere göre gelen turist çeşitliliği artmıştır. Turizm sektörü, sağladığı gelir bakımından bölgemizde en çok döviz getirici faaliyetlerden biri olmuştur. Bölgemizin turizmi, ülkemizde ve dünyada marka ve bilinirlik bakımından önemli bir seviyeye ulaşmıştır. Bölgemizde yürütülen planlama ve yatırım çalışmalarıyla turizm altyapısı güçlendirilirken hizmet kalitesi ve ürün çeşitliliği artmıştır. Böylece, turizmin bölgemizdeki ekonomik değeri artmış ve turizm bölgede yeni girişim ve yatırım fırsatları yaratmıştır. Turizm faaliyetleri, bölgemiz geneline yayılarak gelirin tabana yayılmasını ve kırsaldaki ekonomik faaliyetlerin güçlenmesini sağlamıştır.

Bölge illerimiz, mevcut turizm unsurlarının yanı sıra turistik kaynak değer açısından farklı unsurları da barındırmaktadırlar. Bu da farklı turistik tür ve aktiviteler için fırsat sunmaktadır. Artvin, bakir ve vahşi doğasıyla ekoturizm faaliyetleri açısından öne çıkmaktadır. Rize otantik kırsal yaşam ve yaylalar ile ilgi görmektedir. Ordu’da şehir turizmi ve teleferik gibi kentsel unsurların yanında kumsallar ve denize ilgi artmaktadır. Gümüşhane’deki Süleymaniye, Satala, Kurum gibi tarihi yerleşimler tarih ve kültür bakımından bölgeye zenginlik katmaktadır. Doğal güzellikleri ve yaylaları ile bilinen Giresun ve Trabzon’da kültür ve tarih turizmi konularındaki gelişmeler dikkat çekmektedir.

Ajans olarak, faaliyet göstermeye başladığımız 2010 yılından bu yana bölgemizde turizm altyapısının, destinasyonların, turizm hizmetlerinin, turizm tür ve ürünlerinin geliştirilmesine yönelik proje ve yatırımların desteklenmesi için finansal destekler sağladık. 2010-2020 yılları arasında 10 farklı destek programı kapsamında 237 projeyi desteklenerek hayata geçirdik. Bu sayede bölgemizde turizm alanında çok önemli mesafe kat ettik. Sadece Trabzon ilinde yatak kapasitesinin 3 katına, yabancı turist sayısının da yaklaşık 7 katına çıkarılmasında etkin bir rol üstlendik.

Ajans olarak bölgemizin turizm değerlerinin yurt içi ve yurt dışı pazarlarda tanıtımı için çok sayıda tanıtım ve pazarlama faaliyeti gerçekleştirdik. Hedef pazarlarda turizm fuarlarına katıldık. Bölgemizin turizmini uluslararası arenada tanıtırken sektör temsilcilerimize satış, pazarlama ve işbirliği imkanları sağladık. Yatırım tanıtım ve destek faaliyetlerimiz sayesinde önemli yabancı yatırımları bölgemize kazandırdık.

Daha fazla turiste ulaşabilmek adına acentelere, sosyal medya ünlülerine ve basın temsilcilerine yönelik çok sayıda tanıtım turları düzenledik. Farklı ülkelerde yayınlanmak üzere basın içerikleri hazırladık.

Yapılan her faaliyette ve her stratejide Doğu Karadeniz’i bir bütün destinasyon olarak tanıttık ve paydaşlarımızla birlikte hareket ettik.

2021 yılından itibaren Ajans olarak, program odaklı bir yaklaşım çerçevesinde, turizme farklı bakış açısı ve yeni bir vizyon kazandırmak için çalışmalar yürütmekteyiz. Bölgemizde belirli merkezlere yoğunlaşan turizmi yeni destinasyonlar ve turizm gelişim bölgeleri oluşturarak bölge geneline yaymayı, turizm aktivite ve türlerini çeşitlendirmeyi ve bölgede turist deneyimini güçlendirmeyi planlamaktayız. Bölgede turizmi 12 aya yayarak bölge turizm gelirlerini ve turist sayısını artırmak amacıyla 2021-2023 yılları arasında uygulanmak üzere Doğu Karadeniz Bölgesi Turizm 2.0 Sonuç Odaklı Programı’nın uygulamasına başlamış bulunmaktayız. Bu program ile;

 1. Bölgede destinasyon yönetimi mantığıyla yeni turizm destinasyonları oluşturacak ve mevcutları geliştirecek,
 2. Hedef pazarları çeşitlendirecek,
 3. Alternatif turizm türlerini yaygınlaştıracak faaliyetler yürüteceğiz.

Bölge turizminin belirlenen amaçlar çerçevesinde geliştirilmesi için program kapsamında;

 • Bölgemize yeni destinasyonlar kazandırıyoruz

Uzungöl, Ayder, Sümela gibi çok bilinen ve yoğun turist alan destinasyonların yükünü hafifletmek, turistleri yeni destinasyonlara çekmek ve turizmi bölge illerine yaymak için yeni destinasyonlar planlıyoruz. Program süresince her ilimizde en az bir yeni destinasyon planlamayı veya konsept olarak projelendirmeyi; sonrasında ise yatırımlarla bu projeleri gerçekleştirip bölgemizin karakteristiğine uygun yeni destinasyonlar oluşturmayı hedefliyoruz. Böylece, bölgemizde turist deneyimini güçlendiriyoruz. Bunun için yerel kurumlarla eşgüdüm halinde çalışmalarımıza başlamayı hedefliyoruz.

Hazırlanan plan, proje ve konsept çalışmalarının özel sektör yatırımına uygun olanları için yatırım tanıtım ve destek faaliyetleri yürüteceğiz. Bu amaçla yatırım fuarlarına katılım sağlayacağız.

 • Bölge turizmini Yeni Pazarlara açıyoruz

Bölgemiz turizmine yeni müşteri grupları kazandırmak ve hedef pazarları çeşitlendirmek için yeni dönemde farklı ülkelere yönelik tanıtım faaliyetleri gerçekleştirmeyi planladık. Geçtiğimiz yıllarda bölgemiz, Körfez Bölgesi ülkelerinden gelen Arap turistler için uğrak bir destinasyon konumundaydı. Mevcut pazarların yanı sıra Azerbaycan, İran, Umman, Lübnan, Ürdün, Japonya ve Kore gibi ülkelerde bölge turizmini tanıtacağız. Bu amaçla sektör paydaşlarımızla fuarlara katılmayı planlıyoruz. Bunun yanı sıra çok sayıda Roadshow (ülkelerde tanıtım), B2B ve FAM trip (tanıtma turları) gibi tanıtım ve işbirliği organizasyonları planladık. Yurt içi tanıtıma yönelik de benzer şekilde faaliyetler planladık.

 • Kültür turizmini öne çıkarıyoruz

Bölgemiz şimdiye dek çoğunlukla doğasıyla ön plana çıkarken sahip olduğu kadim kültüre ait unsurların turizmde öne çıkarılmasının zamanı geldi. Ajans olarak bölge illerimizin tamamında kültürel zenginliğin farkına vardık. Bölgemizde çoğunlukla tarihi miras unsurlarından oluşan kültür turizmine yönelik Gümüşhane tarihi Süleymaniye Mahallesi, İmera ve Kurum Tarihi Yerleşimleri, Trabzon Yanbolu-Santa Vadisi, Rize Çağlayan Vadisi gibi tarih ve kültür bölgeleri göze çarpmaktadır. Bu amaçla bölgemiz genelinde kültür turizmine yönelik planlama, rotalama, tabelalandırma gibi faaliyetler yürüteceğiz.

 • Bölgemizin Ekoturizm destinasyonlarını ve rotalarını çıkarıyoruz

Bölgemizin doğası, kültürü, yaşam tarzı ve kırsal yaşam unsurlarının zenginliğini turizme kazandırıyoruz. Bölge çapında ekoturizm konusunda bir süredir yürütülen faaliyetler sayesinde farkındalık oluşturulmuş durumdadır. Bölge genelinde ekoturizme dönük pratikleri artırmayı ve bu alanda girişim ve yatırımları teşvik etmeyi planlıyoruz. Bölgemiz genelinde ekoturizme en uygun 6 alt bölgede pilot destinasyon ve rotalama çalışmaları gerçekleştirmeyi planladık.

 • Bölgemizde Kamp ve Karavan Turizmini Geliştiriyoruz

Turizmde talebi artan kamp ve karavan turizmini bölgemizde geliştirmek için kamp ve karavan park alanları planlayacağız. Bu kapsamda bölge genelinde turizm destinasyonlarına yakın alanlarda karavan park şartlarına ve standartlarına uygun alanlar belirleyip bu tesislerin yatırımı için destek ve işbirlikleri faaliyetleri yürüteceğiz.

 • Destinasyon Yönetimini kurumsallaştırıyoruz

Bölge illerinde turizmin müşterek yönetimini sağlamak için çeşitli seviye ve modellerde destinasyon yönetimleri kurmayı planlıyoruz. Halihazırda Trabzon ilinde kurulmasına aktif destek verdiğimiz Turizm Konseyi’ne benzer modelleri ilin potansiyeline göre organize edip paydaşların katılıma ve kullanımına sunacağız. Bu sayede turizmde kararların ortak alınmasını ve alınan kararların kurumlar arası eşgüdüm içerişinde uygulanmasını sağlayacağız. Böylece turizm yönetimindeki çok taraflılık ve kaynak verimsizliğini ortadan kaldırmış olacağız.

 • Bölgemizde turist deneyimini artıracak ürünler geliştiriyoruz

Bölgemizin turizm destinasyonlarını ziyaretçiler için yalnızca gezilip görülen destinasyonlar olmaktan çıkarıp ziyaretçilerin bölgemizin kültürü, yaşam tarzı, tarımı, zanaati, sporu, mutfağı gibi unsurları deneyimledikleri destinasyonlara dönüştürmek için faaliyetler yürütüyoruz. Bölgemizde henüz turistik olmayan en az üç adet değeri turizme kazandırıp turistik birer ürüne dönüştüreceğiz. Böylece, ziyaretçilerin bölge ile daha yakın bağlar kurmalarını sağlamayı hedefliyoruz. Bunun için deneyim turizmi kapsamında ürünlerin tespiti için araştırmalar yapıp tanıtım faaliyetleri yürüteceğiz.

 • Bölgemizin değerlerini Hediyelik Eşyaya dönüştürüyoruz

Bölge illerimizin sahip olduğu doğal, kültürel, yaşamsal, sanatsal, mimari vb. değerlerinden esintileri araştırıp derleyerek marka değeri yüksek olanları tasarlayıp görselleştiriyoruz. Bu sayede bölgemizde turizmin güdülediği yeni bir üretim ve gelir alanı açmış olacağız ve aynı zamanda hem yerel üreticilere ve satıcılara yol göstermiş olacağız hem de Ajans olarak destekleyip teşvik edeceğimiz üretim mekanlarında üretimini sağlayacağız. Bunların yanı sıra bölgede halihazırda üretilen hediyelik eşyalara da modern ve yeni bir boyut kazandırmış olacağız.

Çalışmanın yalnızca hediyelik eşya boyutunda kalmadan günlük kullanım eşyası veya moda gibi pratiklere uygulanmasını sağlayacağız.

Turizm Tanıtım materyallerine ulaşmak için tıklayın.

DOKA Arap Turizm Raporuna ulaşmak için tıklayın.

Doğu Karadeniz Turizm 2023 Stratejisi çalışmasına ulaşmak için tıklayın.

Doğu Karadeniz Turizm Master Planına ulaşmak için tıklayın.

KAYS
KAYS
DUYURU/İLAN
DUYURU/İLAN
Yatırım
YATIRIM
BİLGİ EDİNME
BİLGİ EDİNME
Uzman Görüşü
UZMAN GÖRÜŞÜ
Kalkınma Kütüphanesi
KALKINMA KÜTÜPHANESİ
Kalkınma İdareleri
KALKINMA İDARELERİ
Faydalı Linkler
FAYDALI LİNKLER
DOKA ROOF
DOKA ROOF
14
Paz
Tem2024