SS | destek@abanozmedya.com | Trabzon loading
[email protected] | 444 8 290

Turizm Odaklı Kalkınma

2014-2023 TR90 Bölge Planı’nda belirlenen stratejiler Ajansın Doğu Karadeniz Bölgesi’nde bölgesel kalkınma odaklı turizm geliştirme faaliyetlerinin temelini oluşturmaktadır. Bu kapsamda ana strateji, "Turizm Sektöründe Gelişimi Bölge Halkının Refah Ve Yaşam Kalitesini Artıracak Şekilde Planlamak" olmuştur. Sonraki hazırlanan strateji belgeleri ile bugüne kadar bilinç ve farkındalık oluşturma, sürdürülebilirlik ve gelişim temellerine sadık kalınarak çalışmalar yürütülmüştür.

DOKA olarak mali desteklerle turizmde şimdiye dek 11 farklı mali destek programı ile toplamda 100 milyon TL’den fazla destek aktarılmıştır. Bu desteklerle toplam yatırımlar 250 milyona ulaşmıştır. Bu sayede birçok altyapı eksikliği, eğitim, tanıtım hizmetleri gerçekleştirilirken ve özel sektörde işletmelerin güçlendirilmesi, yeni yatırımların çekilmesi sağlanmıştır.

Bölgede mevcut turizm destinasyonlarının geliştirilmesi ve yeni turizm cazibe merkezlerinin oluşturulması için turizm master planları hazırlanmış ve hayata geçirilmiştir. Projelerin temel odak doğal ve kültürel varlıkların sürdürülebilir şekilde ekonomik değere dönüştürülmesi; uygulanabilir ve maliyet etkin olması; insan hayatı ve sosyalrefaha yakışır şekilde geliştirilmesi hedeflenmiştir.

Tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinde özellikle yurtdışında Bölge kaynakları ve turizm varlığına göre yapılan analizlerde hedef pazarlar belirlenmiş ve buralarda fuar, medya, famtrip(tanıtıma turu), odak grup ziyareti, roadshow gibi etkinliklere yoğunlaşılmıştır. Körfez ülkelerinden Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Katar, Bahreyn ve Umman ile Ürdün gibi Ortadoğu pazarı öncelikle hedeflendi. Özellikle fuar organizasyonlarına birebir pazarlamanın etkinliği düşünülerek ayrıca önem verildi. 30'dan fazla fuarda Doğu Karadeniz tanıtma standı açıldı. Standlarda bölge acente ve otellerinin tanıtım ve pazarlama imkanı sağlandı. Tanıtım ve pazarlama çalışmalarına mevcut pazarların geliştirilmesi faaliyetlerine devam edilmekte; yeni pazarlar için faaliyetler geliştirilmektedir.

DOKA tarafından hazırlanıp yürütülen Turizm 2.0 Sonuç Odaklı Programı (2018-2021) kapsamında Bölge turizmi için orta vadeli gelişim hedefine yönelik belirlenen amaçlar şu şekildedir:

Genel Amaç: “Bölge turizmini 12 aya yayarak bölge turizm gelirlerini ve turist sayısını artırmak”

  • Özel Amaç 1: Bölgede destinasyon yönetimi mantığıyla yeni turizm destinasyonlarının oluşturulması ve mevcutların geliştirilmesi
  • Özel Amaç 2: Hedef pazarların çeşitlendirilmesi
  • Özel Amaç 3: Alternatif turizm türlerinin yaygınlaştırılması

Turizm Tanıtım materyallerine ulaşmak için tıklayın.

DOKA Arap Turizm Raporuna ulaşmak için tıklayın.

Doğu Karadeniz Turizm 2023 Stratejisi çalışmasına ulaşmak için tıklayın.

Doğu Karadeniz Turizm Master Planına ulaşmak için tıklayın.

KAYS
KAYS
ANNOUNCEMENTS
ANNOUNCEMENTS
INVESTMENT
INVESTMENT
INFORMATION
INFORMATION
Uzman Görüşü
UZMAN GÖRÜŞÜ
Kalkınma Kütüphanesi
KALKINMA KÜTÜPHANESI
Kalkınma İdareleri
KALKINMA İDARELERI
13
Sal
Nis2021