SS | destek@abanozmedya.com | Trabzon loading
[email protected] | 444 8 290

Kaynak verimliliği

Kaynak verimliliği, üretirken ve tüketirken kaynakların korunmasını esas almaktadır. Ajansımız, tüm üretim süreçlerinde verimliliği yükselterek bölge işletmelerimizin rekabetçiliğini ve üretkenliğini artırmayı amaçlamaktadır.

Kaynak verimliliği, Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) tarafından doğal kaynakların sürdürülebilir olarak üretilmesi, işlenmesi ve tüketilmesinin yanı sıra, ürünlerin üretimleri ve tüketimleri esnasında oluşan olumsuz çevresel etkilerin tüm yaşam döngüleri boyunca azaltılması olarak tanımlanmaktadır. Verimli ekonomilere geçiş amacıyla “Kaynak Verimliliği”; T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve 26 Kalkınma Ajansı tarafından 2020-2021 yılları teması olarak belirlenmiştir. Ajansımız bölgemizin kaynak verimliliğini artırıcı yönde çeşitli çalışmalar gerçekleştirmekte ve bu alanda destek sağlamaktadır.

Kaynak verimliliği temel olarak üretim sürecinde hammadde, enerji ve su gibi doğal kaynakların doğrudan verimli kullanılmasını sağlayan uygulamaların yanında döngüsel ekonomi iş modellerini de içermektedir. Kaynak verimliliği kurum ve firmaların idari ve üretim süreçlerindeki verimliliğini, inovasyon ve teknoloji seviyesini artıracak, girdi maliyetlerini minimize etmelerini sağlayacaktır.

Ürün yaşam döngüsü içinde geri dönüşüm faaliyetleri, ham madde maliyetlerini azaltarak ekonomiye ve topluma fayda sağlamaktadır. Tekrar kullanılabilir kaynakların ayrıştırıldıktan sonra geri dönüşüm zincirine dahil edilmesi, kirliliği ve karbon emisyonunu azaltmaktadır. Bu nedenle Ajansımız, doğrusal ekonomi yerine döngüsel ekonominin benimsenmesini ve bu konuda bölgemizde faaliyet gösteren firmaların farkındalıklarının artırılmasını önemsemektedir. Bu kapsamda fındık ve çay fabrikalarından çıkan atıkların katma değerli ürünlere dönüşümünü sağlayacak tesislerin faaliyete geçmesini ve bunların bölgede örnek teşkil ederek farklı temalarda da döngüsel ekonominin hayat bulmasını öncelemekteyiz.

Ajansımız, ihtiyaçların tespiti amacıyla Doğu Karadeniz Bölgesi’nde faaliyet gösteren işletmelere yönelik saha çalışması yürütmüş ve bunu rapor haline getirmiştir. Hazırlanan Yönetim Danışmanlığı İhtiyaç Analizi çalışması bölgemizde farkındalığın artırılması ve gelecek çalışmalara altlık oluşturması açısından önemlidir.

Firmaların değişen iş yapma yöntemleri ve teknolojilerine uyum sağlaması, teknoloji odaklı dönüşümü gerçekleştirmesi, beşeri ve teknik kapasitesini geliştirmelerine yönelik DOKA tarafından yalın üretim teknikleri hakkında bilgilendirme eğitimleri ile birlikte uygulamalı danışmanlık ve teknik desteklerin verilmesi yönünde planlama yapılmıştır. Kamu çalışanlarına sürekli iyileştirme sürecinin felsefesi olan KAİZEN aktarılmış, özel sektör çalışanlarına ise uygulamalı “Yalın Üretim ve Yalın Düşünce” eğitimleri verilmiştir. Eğitimler sayesinde ajansımız, iş süreçlerinde sürekli iyileştirme yaklaşımını benimseyen beşeri sermayenin güçlenmesine katkı sunmuştur. Ajansımız eğitim, danışmanlık ve destek faaliyetleri neticesinde iyi uygulama örneklerinin ortaya çıkmasını, çarpan etkisiyle iyi uygulamaların bölge geneline yayılmasını hedeflemektedir. Yönetim Danışmanlığı Teknik Destek Programlarımız üzerinden özel sektöre hizmet kalitesinin geliştirilmesi, süreç yönetimi, kurumsallaşma, dış ticaret ve insan kaynakları kapasitesinin artırılmasına yönelik eğitim ve danışmanlık desteği sunulmaktadır. Böylece bölge işletmelerimizin rekabet gücünü yükseltmeyi amaçlamaktayız.

Ajansımız birçok işletmeye hizmet veren Organize Sanayi Bölgeleri gibi küme yapılarının altyapılarını iyileştirilerek üretimde kayıpların önüne geçilmesini hedeflemektedir. Trabzon’da birçok işletmeye hizmet veren Organize Sanayi Bölgelerinin altyapıları, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın ajanslar üzerinden yürüttüğü Cazibe Merkezleri Destekleme Programı kapsamında iyileştirilmiştir. Böylece elektrik ve su kesintisi yaşanması durumundaki olası duruşlarda firmaların üretimde kayıp yaşamasının önüne geçilmiştir.

KAYS
KAYS
DUYURU/İLAN
DUYURU/İLAN
Yatırım
YATIRIM
BİLGİ EDİNME
BİLGİ EDİNME
Uzman Görüşü
UZMAN GÖRÜŞÜ
Kalkınma Kütüphanesi
KALKINMA KÜTÜPHANESİ
Kalkınma İdareleri
KALKINMA İDARELERİ
Faydalı Linkler
FAYDALI LİNKLER
24
Per
Haz2021