SS | destek@abanozmedya.com | Trabzon loading
[email protected] | 444 8 290

Sosyal Refahın Artırılması Yoluyla Kalkınma

2014-2023 TR90 Bölge Planında belirlenen “Nitelikli İnsan, Sosyal Refah ve Yaşam Kalitesi” gelişme ekseni altında

  • Toplumun Tüm Kesimleri İçin Sosyal Koruma Olanaklarını Geliştirmek
  • Bölgesel İş Gücü Ve Talebi Arasındaki Uyumu Güçlendirmek
  • Sosyal Güven, Katılım, Örgütlenme Ve Birlikte İş Yapabilme Ortamını Güçlendirmek
  • Eğitimin Her Kademesinde Fırsat Eşitliği, Yenilikçilik Ve Üretkenlik İlkeleriyle İyileştirme Ve Kapasite Geliştirmeyi Sağlamak
  • Kurumsal Kapasiteyi Geliştirmek

amaçlanmaktadır. Bu kapsamda DOKA, aşağıda yer alan sosyal içerikli araştırma raporları hazırlamış, sosyal kalkınmaya yönelik faaliyet gösteren çeşitli kurum ve STK'larda kapasite geliştirmeye yönelik teknik destek sağlamış, uluslararası organizasyonlarla işbilriği halinde saha çalışmaları yürütmüş, bu alanlarda projeler geliştirerek projelere fon bulunmasına yardımcı olmuştur. Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı, ilerleyen yıllarda da sosyal alanda çalışmalarına devam edecek olup en fazla dezavantaja sahip kesim olan engellilere, kadının emeğinin ekonomiye kazandırılması ve ekonomik refahın kadın üzerinden kırsal alana yayılması amacıyla kadına, kaliteli bir nesil yetiştirmek amacıyla, çocuk ve gençlere odaklanacaktır. DOKA, bu kapsamda gerçekleştireceği tüm faaliyetleri ve SODES desteklerinin kullandırılmasını, 3 yıllık bir vizyonla tasarlanacak olan Sosyal Refahın Arttırılması Sonuç Odaklı Programı altında yürütecektir.

KAYS
KAYS
ANNOUNCEMENTS
ANNOUNCEMENTS
INVESTMENT
INVESTMENT
INFORMATION
INFORMATION
Uzman Görüşü
UZMAN GÖRÜŞÜ
Kalkınma Kütüphanesi
KALKINMA KÜTÜPHANESI
Kalkınma İdareleri
KALKINMA İDARELERI
13
Sal
Nis2021