SS | destek@abanozmedya.com | Trabzon loading
[email protected] | 444 8 290

Doğru Objektif Kararlı Adımlar

Ajans kuruluş kanununa göre ajanslar bulundukları bölgede kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini geliştirmek, kaynakların yerinde ve etkin kullanımını sağlamak ve yerel potansiyeli harekete geçirmek suretiyle, ulusal kalkınma plânı ve programlarda öngörülen ilke ve politikalarla uyumlu olarak bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, sürdürülebilirliğini sağlamak, bölgeler arası ve bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak üzere faaliyetler yürütmekle mükelleftir. Bu kapsamda Ajansımız

  • Sektörel, tematik ve mekansal araştırma, analiz, strateji ve politika çalışmaları yürütmekte,
  • Bölge için kritik öneme sahip alanlarda ilgili aktörlerle koordinasyon içerisinde işbirliği yapmakta,
  • Bölgesel gelişmeyi hızlandıracak projeler geliştirmekte,
  • Önemli projeler için kamu kaynağı ve uluslararası fonlardan kaynakları tespit edip projeleri bu fonlara kanalize etmekte veya kendi öz kaynaklarıyla finanse etmektedir.

Ajans şimdiye kadar turizm, lojistik, yöresel ürünler, inovasyon, sosyal alanlar, girişimcilik, göç gibi pekçok alanda araştırmalar yapmış ve eylem planlarını hayata geçirmiştir.

Yerel Ulusal ve Uluslararası düzeyde yapılan işbirlikleri sayesinde bölgenin gelişim, yenilik, yatırım, kurumsal ve beşeri kapasitesinin gelişimi hızlanmıştır. Bölge içi ve dışında kamu, özel sektör ve STK arasında DOKA tarafından yürütülen koordinasyon faaliyetleri ile kurumsal ve sosyal sermayeye önemli kazanımlar sağlanmıştır.

Ajans tarafından bölgenin kalkınma sürecinin hızlandırılması ve bölge için kritik öneme sahip faaliyetlerin hayata geçirilmesi amacıyla önceden belirlenmiş uygunluk kriterleri doğrultusunda; bölge planlarıı ile uyumlu bir şekilde 2010 yılından itibaren Doğu Karadeniz’de turizm sektöründen imalat sanayiine, Ar-Ge faaliyetlerinden eğitim faaliyetlerine kadar birçok alanda toplam bütçesi 200 milyon TL geçen 300'ü aşkın projenin hayata geçmesine doğrudan hibe yoluyla destek verilmiştir. Bunun yanında toplam bütçeleri 20 milyon TL'yi bulan, uygulama aşamasındaki Ordu Fındık & Çikolata Park ile hazırlık aşamasındaki Rize Çay Park projeleri Ajans tarafından desteklenerek bölgeye kazandırılmaktadır. Bununla birlikte AB ve diğer uuslararası fonlardan sağlanan kaynaklarla 8,5 milyon Euro bütçeli Gümüşhane İŞGEM Projesi, 3,5 milyon Euro bütçeli Hazır Giyim İmalatına Yönelik Mesleki Eğitim ve Girişimcilik Projesi; Divertimento, BS-NST ve ALECTOR gibi AB finansmanı ve JICA (Japon Uluslararası İşbirliği Ajansı) ile yapılan teknik ve stratejik ortakları diğer önemli finansman kaynakları çerçevesinde ekonominin ihtiyaç duyduğu alanlarda projeler geliştirerek ve uygulanmıştır.

Potansiyel yatırım alanlarının tespit edilmesi, plan ve projelerinin gerek kendi billgi ve uzmanlığıyla yaparak gerekse kurum ve kuruluşlara destek alarak hazırlanmasını sağlayan Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı yine projelerin ulusal ve uluslararası alanlarda yatırımcılara tanıtılması ve yatırım süreçlerinin takibi konularında da aktif rol oynamaktadır.

DOKA tarafından hazırlanan çalışmalara ulaşmak için tıklayınız....

DOKA projelerine ulaşmak için tıklayın...

KAYS
KAYS
DUYURU/İLAN
DUYURU/İLAN
Yatırım
YATIRIM
BİLGİ EDİNME
BİLGİ EDİNME
Uzman Görüşü
UZMAN GÖRÜŞÜ
Kalkınma Kütüphanesi
KALKINMA KÜTÜPHANESİ
Kalkınma İdareleri
KALKINMA İDARELERİ
Faydalı Linkler
FAYDALI LİNKLER
13
Per
Mayıs2021