SS | destek@abanozmedya.com | Trabzonloading
doka@doka.org.tr | 444 8 290

Doğru Objektif Kararlı Adımlar

İnsan Odaklı Kalkınma - Yerelden Ulusala, Ulusaldan Küresele

Ajans kuruluş Kanununa göre ajanslar bulundukları bölgede kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini geliştirmek, kaynakların yerinde ve etkin kullanımını sağlamak ve yerel potansiyeli harekete geçirmek suretiyle, ulusal kalkınma plânı ve programlarda öngörülen ilke ve politikalarla uyumlu olarak bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, sürdürülebilirliğini sağlamak, bölgeler arası ve bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak üzere faaliyetler yürütmekle mükelleftir. Bu kapsamda Ajansımız;

  • Sektörel, tematik ve mekansal araştırma, analiz, strateji ve politika çalışmaları yürütmekte,
  • Bölge için kritik öneme sahip alanlarda ilgili aktörlerle koordinasyon içerisinde işbirliği yapmakta,
  • Bölgesel gelişmeyi hızlandıracak projeler geliştirmekte,
  • Önemli projeler için kamu kaynağı ve uluslararası fonlardan kaynakları tespit edip projeleri bu fonlara yönlendirmekte veya kendi öz kaynaklarıyla finanse etmektedir.

Ajansımız, bölgesel kalkınma adına strateji geliştirme; ihtiyaç duyulan alanlarda eylem planları ve sektörel raporlar hazırlama; bölgenin ulusal ve uluslararası işbirliği ağını kuvvetlendirme; yatırım organizasyonları, fuarlar, tanıtım turları sayesinde bölgenin ulusal ve uluslararası tanıtımını gerçekleştirme gibi birçok alanda yoğun çalışmalar sürdürmektedir. DOKA, bölgesel kalkınmaya olumlu etkileri yadsınamaz olan, alternatif turizm ve destinasyon yönetimi, lojistik, su ürünleri, yöresel ürünler, z ve α kuşağına 21. yüzyıl yetkinlikleri kazandırılması ve bölge girişimcilik ekosisteminin güçlendirilmesi, göç, kadın, engelliler ve gençler tematik alanlarında tecrübe ve işbirliği ağını geliştirerek çeşitli proje ve faaliyetler yürütmektedir. Bunun yanında Ajans, hazırlamış olduğu strateji belgeleri ve eylem planlarını, turizm master planlarını, fizibilite ve ön fizibilite raporlarını hayata geçirmek üzere yatırımcıları yönlendirmektedir.

Ajansımızın öncü olduğu veya içerisinde yer aldığı yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde işbirlikleri sayesinde bölgenin yatırım, kurumsal ve beşeri kapasitesinin gelişimi hızlanmıştır. Bölge içi ve dışında kamu, özel sektör ve STK arasında DOKA tarafından yürütülen koordinasyon faaliyetleri ile kurumsal ve sosyal sermayeye önemli kazanımlar sağlanmıştır.

Ajans tarafından bölgenin kalkınma sürecinin hızlandırılması ve bölge için kritik öneme sahip faaliyetlerin hayata geçirilmesi amacıyla önceden belirlenmiş uygunluk kriterleri doğrultusunda bölge planları ile uyumlu bir şekilde 2010 yılından itibaren turizm sektöründen imalat sanayiine, Ar-Ge faaliyetlerinden eğitim faaliyetlerine kadar pek çok alanda toplam bütçesi 260,5 milyon TL olan 1.260 projeye destek verilmiştir. Bununla birlikte 2021 yılında Teknik Destek Programı “Yönetim Danışmanlığı” temasıyla ve 1,5 milyon TL bütçe ile ilk kez özel sektörün hizmetine sunulmuştur. Bunların yanı sıra, finansmanının bir kısmı hibe yöntemiyle DOKA ve DOKAP BKİ işbirliğinde karşılanan ve toplam bütçesi 19,5 milyon TL olan Rize Çay Çarşısı Güdümlü Projesi 2021 yılında tamamlanarak bölgemize kazandırılacaktır.

Ajansımız, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından finanse edilen programlar da yürütmektedir. Doğu Karadeniz Bölgesi’nde sosyo-ekonomik gelişmişlik sıralamasında ilk sırada yer alan Trabzon ili, 2019 yılında Cazibe Merkezleri Destekleme Programı’na (CMDP) dâhil edilmiştir. Program kapsamında 2019 yılında 6, 2020 yılında 2 olmak üzere toplam 8 proje başarılı bulunarak desteklenmeye hak kazanmıştır. Projelerin toplam bütçesi 24.847.957 TL olup 17.770.000 TL’lik kısmı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından finanse edilmektedir. İstihdamın artırılması, sosyal içermenin, spor, kültür ve sanatın geliştirilmesi amacıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 2019 yılında başlatılan Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında ise 2019 yılında 16,7 Milyon TL toplam bütçeli 7 proje, 2020 yılında ise 8,7 Milyon TL toplam bütçeli 6 proje desteklenmiştir.

Proje odaklı kalkınma yaklaşımını benimseyen DOKA tarafından AB fonları ile toplam bütçesi 24,6 Milyon € olan projelerin bir kısmı hayata geçirilmişken diğerlerinin uygulanmasına devam edilmektedir.

KAYS
KAYS
ANNOUNCEMENTS
ANNOUNCEMENTS
INVESTMENT
INVESTMENT
INFORMATION
INFORMATION
Uzman Görüşü
UZMANGÖRÜŞÜ
Kalkınma Kütüphanesi
KALKINMAKÜTÜPHANESI
Kalkınma İdareleri
KALKINMAİDARELERI
Faydalı Linkler
FAYDALILINKLER
DOKA ROOF
DOKAROOF
20
Cts
Tem2024