SS | destek@abanozmedya.com | Trabzonloading
doka@doka.org.tr | 444 8 290

DOKA VİZYON PROJELERİ

DOKA tarafından 2014-2023 TR90 Doğu Karadeniz Bölge Planında yer alan projelerdir.

DOĞU KARADENİZ YATIRIM ADASI

Bileşenleri: Kuluçka Merkezi, Girişimcilik Merkezi, Yatırımcı Eşleştirme Merkezi, Ar-Ge Merkezi, Teknopark

Projenin Amacı: Projenin genel amacı Bölge’de yatırım arazilerinin artırılarak ve kaynaklarının iyileştirilerek yeni yatırımların bölgeye çekilmesi kapsamında yeni dolgu alanları ile yatırım adası oluşturmaktır. Bölge’de imalat sanayinin gelişebilmesi için, var olan firmalarda katma değerin artırılmasının yanı sıra katma değeri yüksek olan ve pazara uzaklığın dezavantaj olarak öne çıkmayacağı orta veya ileri teknolojiye dayalı sanayi dallarında yatırım yapılması sağlanacak olan proje ile yatırım için yeterli alana sahip olmayan ve var olan arazilerdeki yüksek maliyetler sebebiyle Bölge’deki yetersiz yerli ve yabancı yatırım talebinin önüne geçilecek ve Bölge sanayisine ivme kazandırılacaktır. Gerekli altyapı ve fizibilite çalışmaları yapılarak oluşturulacak olan dolgu alanında sermaye birikiminin avantajı, ortak bilgi ve teknik imkân kullanma kolaylığı ve rekabet içinde işbirliği ile firmaların kuruluş aşamasında desteklenerek sektörde tutunmalarını sağlamayı hedefleyen bir kuluçka merkezi, yeni girişimciyi teşvik etmek ve desteklemek için bir girişimcilik merkezi, üretimde ileri-geri bağlantıların kurularak projenin sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla yatırımcı eşleştirme merkezi kurulacaktır.

Ayrıca ürün çeşitliliği veya üretim kapasitesinin yanı sıra firmaların yetersiz düzeyde olduğu görülen Ar-Ge birimlerinin veya Ar-Ge işbirliklerinin de geliştirilmesinin sağlanması için Ar-Ge merkezi kurulacak ve Bölge’nin dış ticaretinde yeni pazarlara girişte rekabet edebilirliğini artıracak yeni ürün geliştirme kapasitesi artırılacaktır. Projenin tahmini bütçesi 1,5 milyar TL olup projenin 5 yılda tamamlanması öngörülmektedir.

ÇİKOLATA VADİSİ PROJESİ

Bileşenleri: Fındık ve Çikolata Parkı, Turizm Kompleksi, 25 Butik Shop, Fındık Müzesi, Ürün Geliştirme Merkezi, Botanik Bahçe, Kongre Merkezi, Fuar Alanı, Otel, Restoran, Cafe ve Tema Park, Lisanslı Fındık Depoları, Ordu ve Giresun’da İhtisas OSB’ler, Giresun’da Fındık Borsası

Projenin Amacı:Çikolata Vadisi Projesi, Bölge’de önemli bir tarımsal ürün olan fındıkta, çikolata ve destekleyici ürünler sektörlerine dönük katma değer yaratılması ile yenilikçilik ve kümelenme modeline dayalı bir bölgesel kalkınma ve gelişme projesidir. Projenin genel

amacı küresel ölçekte ya da uluslararası alanda bir Doğu Karadeniz çikolata markası yaratmaktır. Bu kapsamda kitle üretiminden ziyade butik çikolata üzerinde uzmanlaşılması öngörülmektedir. Bu proje bütün bölgeyi eksenine alan ve kapsayan bir konsept proje olmasının yanı sıra dünyada tek ürün desenine dayalı bu evsafta ve içerikte ilk proje olma özelliği göstermektedir. Bu projenin hayata geçirilmesiyle Doğu Karadeniz Bölgesi ekonomisinin rekabet gücü artacak bunun sonucunda ülkemizin kalkınmasında önemli paya sahip olacaktır.

Proje kapsamında yaklaşık 100 milyon TL’yi aşkın alt projeler Bölgemizde uygulamaya konacaktır. Proje kapsamında Ar-Ge merkezleri, araştırma enstitüleri, gıda laboratuvarları, kuluçka merkezleri, gıda ihtisas organize sanayi bölgeler, çikolata müzesi, gıda teknoparkı, lisanslı fındık depoları, botanik ve hobi bahçeleri üretim ve pazarlama üniteleri, girişimcilik ve kongre merkezi, organik fındık üretim havzaları, sosyal ve diğer donatı alanları yapılacaktır.

Projenin en önemli ayaklarından birisi de Ordu’da uygulanacak olan Fındık&Çikolata Park Projesi’dir. Projenin içinde ayrıca küçük ölçekli işletmelerin ilk kuruluş aşamasında desteklenerek sektörde tutunmalarını sağlamayı hedefleyen bir kuluçka merkezi, yeni girişimcileri teşvik etmek ve desteklemek için bir girişimcilik merkezi, üretimde ileri-geri bağlantıların kurularak projenin sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla Ordu ve Giresun illerinde birer adet Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi kurulması hedeflenmektedir. Bunun yanında üreticilerin ve işletmelerin fiyat dalgalanmalarından etkilenmelerini en aza indirmek için Giresun’da da bir fındık borsasının kurulması projenin önemli bileşenlerindendir.

KIŞ TURİZM KORİDORU

Bileşenleri: Atabarı Kayak Merkezi (Artvin), Kümbet Yaylası (Giresun), Zigana Kış Turizm Merkezi, Süleymaniye Kış Turizm Merkezi, Çakırgöl Kış Sporları Turizm Merkezi (Gümüşhane), Çambaşı Yaylası Kış Sporları Merkezi (Ordu), OvitUzungöl Kış Sporları Turizm Merkezi (Trabzon-Rize), Ayder Kış Sporları Turizm Merkezi, Kaçkar Dağları Heliski Merkezi (Rize)

Projenin Amacı: Proje ile Bölge’nin turizm etkinliklerinin tüm yıla yayılması ve turizmin Bölge’ye katkısını artması amaçlanmaktadır. Doğu Karadeniz’de turizmin öne çıktığı dönemler genelde yaz dönemleridir. Kış turizm koridorları da, Bölge’de turizmin verimliliğini artırmada önemli hamlelerdir. Bölge’nin tüm illerinde faaliyete geçmesi düşünülen kayak merkezleri, kış turizm merkezleri ve kış sporları merkezleri belirtilen amaçlara hizmet edecektir.

Kış turizm merkezlerinin kayak pistleri, oteller, teleski, telesiyej, babylift, teleferikler, dinlenme evleri, sosyal tesisler, idare hizmet binaları, Snow-Truck (Kar Ezme) gibi araç ve yapıları bünyelerinde barındırması düşünülmektedir.

Belirtilen kış turizm koridorlarının oluşturulmasında ise yaklaşık iki milyar TL’lik bir bütçeye gereksinim duyulacağı tahmin edilmektedir.

LOJİSTİK ÜS DOĞU KARADENİZ

Bileşenleri:Lojistik merkez, Kuzey-Güney Aksları, Şehir Geçişi Çevre Yolları, Ordu-Giresun Havaalanı, Trabzon Havaalanı İkinci Pistinin Yapılması, Köse Havaalanı, Bölgesel Demiryolu Altyapısı, Kars-Tiflis-Bakü-Hopa Demiryolu Hattı, Lojistik Akademisi

Projenin Amacı: Proje, Doğu Karadeniz Bölgesi’nin ulusal ve uluslararası ölçekte lojistik değerini ve önemini artırma genel amacını taşımaktadır. Bölge’de Trabzon-Rize arasında bir lojistik merkezin kurulması; Ordu- İskenderun, Giresun-Adana, Trabzon-Mardin, Rize-Mardin, Artvin-Erzurum Karayolları ile Bölge’nin kuzey-güney akslarının iyileştirmesi, Ordu-Giresun Havaalanı, Köse Havaalanı, Trabzon Havaalanı’na ikinci pistin yapılması ile Bölge’nin havayolları alanında gelişimi ve bölgeye demiryolu ağının kazandırılması ile de Bölge’nin ciddi lojistik imkânlara sahip olması düşünülmektedir. Bölge’de kurulacak olan lojistik merkezin yaklaşık 500 milyon TL’ye, Bölge’ye kazandırılacak demiryolu altyapısının bir buçuk milyar TL’ye, kuzeygüney akslarının bölge illerinin tümü düşünüldüğünde sekiz milyar TL’ye ve havaalanı yatırımlarının da 400 milyon TL’ye mal olması tahmin edilmektedir.

Bölge’de ayrıca lojistik imkânları destekleyici insan kaynağının da yetiştirilmesi için Bölge’ye lojistik akademisinin kurulması düşünülmektedir. Lojistik akademisinin de 20 milyon TL’ye mal olması tahmin edilmektedir.

Ulaştırma yatırımları ile Bölge’nin lojistik üs olma yolunda ciddi mesafeler kaydedeceği düşünülmektedir.

TARİHİ MİRASIN KORUNMASI PROJELERİ

Bileşenleri: Süleymaniye Mahallesi (Gümüşhane), Zeytinlik Mahallesi ve Şebinkarahisar (Giresun), Akçaabat Orta Mahalle ve Ortahisar Mahallesi (Trabzon), Menekşe Sokak ve Ünye (Ordu) , Şavşat (Artvin), Çamlıhemşin, Fındıklı, Güneysu (Rize) Tarihi Yapı ve Konakların Restorasyon ve Rehabilitasyon Projeler

Projenin Amacı: Temel amacı, Bölge’deki kültür, turizm, yöresel mimari ve kültür değerlerinin turizme kazandırılması, tarihle günümüzün bütünlüğünü sağlayarak Bölge ekonomisine katkı sağlamaktır.

Artvin’in Şavşat ilçesinde, Giresun’un Zeytinlik Mahalleleri ve Şebinkarahisar ilçelerinde, Gümüşhane’nin Süleymaniye Mahallesi’nde, Ordu’nun Menekşe Sokağı’nda ve Ünye İlçesi’nde, Rize’nin Çamlıhemşin, Fındıklı ve Güneysu İlçeleri’nde, Trabzon’un Ortahisar ve Akçaabat Ortamahalle Mahalleri’nde gerçekleştirilmesi düşünülen restorasyon ve rehabilitasyon çalışmaları Bölge’nin tarihi dokularını ön plana çıkarmalarının yanı sıra, Bölge’yi ulusal, uluslararası ölçekte tanıtacaktır.

Proje kapsamında söz konusu destinasyonlarda öncelikle tarihi konak ve yapıların envanter çalışması yapılacak olup proje başına yaklaşık maliyetin üç milyon TL olacağı öngörülmektedir. Projenin hedefi on yıl içinde en az 100 tarihi yapının turizme kazandırılmasıdır.

BİR KÖY BİR ÜRÜN PROJESİ

Bileşenleri: Özel Üretim için Devlet Desteği, Meyve Üretimine Yönelik Fide ve Teknik Yardım, Ortak Kullanım Atölyeleri ve Ekipmanları ile Rehberlik ve Danışmanlık Hizmetleri

Projenin Amacı: Projenin öncelikli amacı Bir Köy Bir Ürün modelinden yola çıkarak çeşitli meyvelerin ve diğer ürünlerin kırsal bölgeler başta olmak üzere üretimini artırmak, bu yolla üretimde ölçek ekonomisine ulaşmak ve kırsal nüfusun kazancının artırılmasını sağlamaktır. Bununla birlikte çeşitli turizm alanlarına giden yollar boyunca çekici bir sosyal çevre ve peyzaj alanı yaratmak da projenin ikincil bir amacı olarak ortaya çıkmaktadır. Projeden beklenen etkiler; pazarlanabilir tarım ürünleri üretiminin ve gelir düzeyinin artması; daha çok meyve ağacının ekilmesi ve uygulanabilir sosyo-ekonomik önlemlerle sosyal çevrenin ve peyzajın gelişmesi olarak sıralanabilir.

Projenin başlangıcında ilk uygulama bölgesinin Gümüşhane ili olması öngörülmektedir. Gümüşhane; birçok meyve çeşidi ve egzotik sebzeler, mermer ürünleri, el halısı, yerel ürünleri içeren konfeksiyon ve çeşitli ağaç ürünleri gibi özel ürünlerin üretildiği bir bölgedir. Bu ürünlerden bazıları özellikle Bir Köy Bir Ürün modeline son derece uygundur ve üretimleri yaygınlaştırılıp çeşitlendirilebilir. Her kırsal yerleşim, diğerleriyle rekabet etmek üzere, bir meyvenin üretimi üzerinde yoğunlaşabilir. Bazı yerleşimlerse diğer ürünlere ağırlık verebilir ve bu ürünlerin bir kısmı birleştirilerek yeni, özel ürünler oluşturulabilir. Proje, özel üretim için sübvansiyon, meyve üretimine yönelik olarak fide ve teknik yardım, ortak kullanım atölyeleri ve ekipmanları ile rehberlik ve danışmanlık hizmetlerini sağlayacaktır.

TRABZON BİYOKENT

Bileşenleri: Doğu Karadeniz Biyoinovasyon Merkezi, Doğal Ürünler Biyoteknoloji Araştırma Merkezi ve Medikal Biyoteknoloji Merkezi, Su Ürünleri Gen Araştırma Merkezi, Bütünleyici Sağlık Enstitüsü, Bitkisel Tedavi Uygulama ve Klinik Araştırmalar Merkezi, Doğu Karadeniz Bitki Müzesi

Projenin Amacı: TR90 Bölgesi’nin sahip olduğu biyo-çeşitliliğin ekonomik kazanımlarının elde edilmesi ve Bölge’nin kalkınmasında sahip olunan kaynakların etkili ve verimli değerlendirilmesi adına yapılacak çalışmalar için ihtiyaç duyulan fiziki alt yapı eksikliğini gidermek, yapılan akademik çalışmaların ekonomiye kazandırılabilmesi amacıyla gerekli alt yapıyı sağlamak, Bölge’nin ekonomik kalkınmasında bilgi ve teknolojiye dayalı gelişim göstermek, insan kaynağı kapasitesini artırmak amacıyla içerisinde Doğu Karadeniz Biyoinovasyon Merkezi: Doğal Ürünler Biyoteknoloji Araştırma Merkezi ve Medikal Biyoteknoloji Merkezi, Su Ürünleri Gen Araştırma Merkezi, Bütünleyici Sağlık Enstitüsü, Bitkisel Tedavi Uygulama ve Klinik Araştırmalar Merkezi vb. çalışma, eğitim, uygulama ve yaşam alanların da olduğu Trabzon Biyokent kompleksi kurulması amaçlanmaktadır.

Kurulması hedeflenen bu kompleks sayesinde Doğu Karadeniz Bölgesi’nin Avrasya’nın biyoinovasyon üssü haline gelmesi amaçlanmaktadır. Bu merkezlerde yürütülecek çalışmalar ile sadece Bölge’nin değil aynı zamanda Avrasya’nın sahip olduğu doğal zenginliğin korunması, geliştirilmesi ve ekonomiye kazandırılması, dünya genelinde hızla büyüyen Tamamlayıcı Tıp Ürünleri, Bitkisel Tedavi Uygulamaları, Doğal ve Organik Gıda ve Kozmetik Ürünleri, Sağlık Turizmi, Katma Değeri Yüksek Su Ürünleri vb. alanlarda dünya genelinde öne çıkmak hedeflenmektedir.

KUYUMCULUK TASARIM MERKEZİ

Bileşenleri:Hasır-Telkari-Kazaziye Merkezi, Yeni Tasarım Geliştirme Merkezi, Ürün Satış ve Pazarlama Merkezi, Araştırma Merkezi, Danışmanlık Ofisi

Projenin Amacı: Projenin genel amacı Bölge’de kuyumculuk sektöründe yöresel ölçekte üretilen kazaziye, hasır ve telkâri gibi kuyumculuk el sanatlarının devamlılığını ve canlanmasını işletmelerin finansman kaynaklarının desteklenmesi ile sağlamaktır. Bu kapsamda tespit edilen modellerin farklılıklarının ortaya çıkarılmasıyla Bölge kültürünü yansıtacak yeni tasarımlar üretilecek ve Bölge’de yöresel el sanatlarının devamlılığı sağlanarak kalkınmaya destek sağlanacaktır. Proje kapsamında öncelikle bir merkez kurulacaktır. Bu merkez ayrı ayrı hasır, telkâri, kazaziye merkezleri, yeni tasarım geliştirme merkezi, ürün satış ve pazarlama merkezi içerecektir. Ayrıca üreticilere markalaşma yoluyla yeni pazarlara ve çeşitli finansman kaynaklarına erişim hususunda danışmanlık hizmetlerinin verildiği bir birim oluşturulacak ve sektörün ölçeğinin büyümesi adına adımlar atılacaktır. Projenin tahmini toplam maliyeti 25 Milyon TL’dir ve bir yılda bitirilmesi planlanmaktadır. Bunun dışında Bölge’de kuyumculuk sektöründe üretilen arkeolojik, etnografik ve çağdaş modellerin tespit çalışmaları için de bir araştırma merkezi kurulacak, işletmelere ve bireysel üreticilere yeni tasarımlar konusunda eğitimlerle bilgilendirmeler yapılacaktır.

MAVİ ROTA

Bileşenleri: Kruvaziyer Limanı, Su Sporları Merkezi, Marina, Rafting ve Kano Parkurları

Projenin Amacı: Projenin amacı Doğu Karadeniz Bölgesi’nin hem kıyı kesimi hem de iç sularının bütünleşik şekilde planlanması yoluyla Bölge’yi turistik bir cazibe merkezi haline getirmek ve su sporları faaliyetleri ile destekleyerek Bölge’de bir mavi rota oluşturmaktır.

İklim değişikliğinin gelecekte Akdeniz ve Ege kıyılarının iklim özelliklerini kıyı turizmi yönünden daha az çekici kılacağı ile ilgili görüşlerin ve bilimsel çalışmaların sıklıkla gündeme gelmesi Doğu Karadeniz Bölgesi kıyı turizmi için alternatif alanlar arama ve turizm planlamalarının buna göre yapılmasına önem kazandırmaktadır.

Proje kapsamında Trabzon’da bir kruvaziyer yat limanı ile Artvin’de su sporları merkezinin kurulması, Ordu-Trabzon arası kıyı kesimde yat turizmi için uygun bir noktaya marina inşası, iç sularda uygun yerlerde rafting parkurlarının oluşturulması ve yelken sporlarının geliştirilmesi için bir merkez yapılması öngörülmektedir. Projenin gerçekleşmesiyle Bölge’ye gelen yaklaşık 20 kruvaziyer gemi sayısının 50’ye çıkması öngörülmekte, Bölge’de su sporlarının çeşitlenmesi, yat ve yelken yarışları gibi aktivitelerin artması ile Bölge’ye gelen turist sayısında ise %30’luk bir artışın meydan geleceği düşünülmektedir.

MOBİLYA VE AĞAÇ ÜRÜNLERİ TASARIM MERKEZİ

Bileşenleri: Orman Kaynakları Envanter Oluşturma Birimi, Tasarım Geliştirme Birimi, Satış Pazarlama Birimi

Projenin Amacı: Projenin genel amacı Bölge orman kaynaklarının mobilya ve ağaç ürünleri tasarımları ile katma değerinin yükseltilmesidir. Bu kapsamda kurulacak olan mobilya ve ağaç ürünleri tasarım merkezi ile Bölge’nin sahip olduğu orman kaynakları hakkında envanter çalışması yapılacak ve uygun planlamanın yapılmasının ardından yeşil ekonomi kapsamında yapılarda ahşap kullanımı geleneksel mimari ile bütünleştirilecektir. Mobilya ve ağaç ürünleri tasarımı ile katma değeri yükseltilen orman kaynakları ile orman köylülerinin Bölge’deki devamlılığı sağlanacaktır. Orman kaynaklarından faydalanmada, orman köylerinde yöre halkının sosyokültürel birikimleri göz önünde bulundurularak kalkınma yaklaşımını benimseyen kırsal fakirliği azaltıcı ve istihdamı artırıcı tedbirler alınacaktır. Bu kapsamda Artvin’de kurulacak olan merkez içerisinde orman kaynakları envanter oluşturma birimi, tasarım geliştirme birimi, satış pazarlama birimi oluşturulacaktır. Ayrıca tasarımı yapılan mobilya ve ağaç ürünlerinin tanıtımlarının yapılacağı yurt içi ve yurt dışı fuarlara katılım sağlanacaktır. Projenin tahmini toplam maliyeti 10 milyon TL’dir ve tahmini süresi iki yıldır.

TR90 MELEK YATIRIMCI MERKEZİ

Bileşenleri: Yatırımcı Merkezi, Risk Sermayesi Değerlendirme Ofisi

Projenin Amacı: Projenin amacı hemşerilik bağlarını yerel girişim finansmanı için harekete geçirmektir. Dışa göçün kazanımlarını Bölge’ye çevirmek, göçmenlerin finansal, beşeri ve sosyal sermayelerinin Bölge’ye daha planlı ve düzenli dönüşünü sağlamak için yenilikçi kurumsal ve finansal araçlara ihtiyaç vardır. Bu proje kapsamında, Bölge dışında yaşayan başarılı iş adamları ve yatırımcılarla, Bölge’de yaşayan yeni girişimcilerin girişim fikirleri bir araya getirilecektir. Bu bir araya getirme ve eşleştirme süreci oluşturulacak bir TR90 Melek Yatırımcı Merkezi’nde gerçekleştirilecektir. Merkez’de bilgi sahibi, profesyonel iş geçmişi ve finansal birikimi olan; fırsat olarak nitelendirdiği girişimlere ihtiyacı olan yatırımı yapan Bölge göçmenleriyle, yeni girişimciler bir araya getirilecek, sabırlı ve akıllı sermaye kullanımı için henüz başlangıç aşamasında olan bir iş fırsatına, ileriki süreçlerde kurulacak işletmenin büyümesi ve gelişmesi için, sermaye ve bilgi birikimi sağlanacaktır. Merkez başvuru usulüyle girişimcilerin projelerini ve yatırımcıların öncelik ve destek kriterlerini; genel itibariyle girişimci ve yatırımcı profillerini bir havuzda toplayacak ve kolaylaştırıcı ve danışman fonksiyonuyla girişimci ve yatırımcı arasında optimum eşleşmenin gerçekleşmesini sağlayacaktır. Sürecin başarı göstergelerine bağlı olarak, Merkez, zamanla Bölge’yle doğrudan bağlantısı olmayan yatırımcıların kullanımına da açılabilecektir. Bu şekilde, ilk etapta hemşerilerin sağlayabileceği dağınık ve yönlendirilmemiş mali kaynak, Melek Yatırımcı Merkezi aracılığıyla daha iddialı yarı-resmi ticari sermaye çözümlerine dönüştürülecektir. TR90 Melek Yatırımcı Merkezi, sosyal sermayenin girişim sermayesine dönüştürüldüğü bir aracı olarak işlev görecektir.

SINIR ÖTESİ İŞBİRLİKLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ

Bileşenleri: Organize Sanayi Bölgesi, Ortak Tur Paketleri, Karadeniz Ticaret ve Yatırım Ağı

Projenin Amacı: Proje paketinin amacı TR90’ın komşu ülkelerle iş ve üretim ortaklığını güçlendirmektir. Bu kapsamda, Acara Özerk Cumhuriyeti’nin (AÖC) Başkenti Batum’da kurulacak ve Türk ve Gürcü üreticilere hizmet sunacak ortak bir organize sanayi bölgesi aracılığıyla TR90 üreticilerine yatırım arazisi, Gürcü üreticilere ise Türk firmalarının iş deneyimlerinden faydalanma ve her iki tarafa ölçek ekonomisi kazanımları getirecektir. Hâlihazırda, AÖC’de faaliyet gösteren yabancı firmaların %64’ünün Türk firmalardan oluşması, iki bölge arasında devam eden güçlü iş ilişkilerinin bir göstergesidir.

Projenin bir bileşeni de Acara Özerk Cumhuriyeti ve TR90 tur operatörleri arasında ortak tur paketi üzerinden tanıtım ve pazarlama faaliyetleridir. Bu kapsamda, TR90 ve AÖC ‘de belirlenecek varış noktaları ortak tur paketleri halinde tanıtılıp pazarlanacaktır. Bunun için iki tarafın tur operatörleri ve seyahat işletmecilerinin bir araya getirilmesi ve gerekli ortaklık anlaşmalarının gerçekleştirilmesi öngörülmektedir. Oluşturulacak tur paketi seçenekleri içinde, Doğu Karadeniz boyunca seyredecek bir kruvaziyer tur paketi, güçlü bir markalaşma potansiyeli taşımaktadır. Proje kapsamında, TR90’ın alternatif turizm olanaklarıyla, AÖC’nin (Batum merkezli) lüks turizm olanakları tamamlayıcı unsurlar olarak kullanılacaktır.

Bir diğer proje ise sadece AÖC’yi değil, Karadeniz Havzası’ndaki ve art bölgesindeki ülkelerle işbirliği ve ticaret potansiyelini artıracak olan Karadeniz Ticaret ve Yatırım Ağı’dır. Bu proje kapsamında öncelikle ülke ticaret odalarının ve firmaların ilişki ağı geliştirilecek ve çalışmalar doğrultusunda yatırımcı ve firma eşleştirmesine de imkân verecek şekilde gelişmiş bir veritabanı oluşturulacaktır.

ÇAY VADİSİ VE ÇAY PARKI

Bileşenleri: Çay Parkı, Çay Hobi Bahçesi, Botanik Bahçe Temalı Çay Satış Çarşısı, Çay Müzesi, Spa ve Rehabilitasyon Merkezi, Kongre ve Sergi Merkezi, Rezidanslar, İhtisaslaşmış Çay Organize Sanayi Bölgesi, Ar-Ge ve Ürün Geliştirme Merkezleri, Mini Çay Eko-köyleri, Fuar ve Kongre Donatıları, Organik Çay Bahçeleri

Projenin Amacı: Türkiye çay üretiminin yaklaşık %80’ini karşılayan Rize ilinde Ar-Ge, yenilikçilik, turistik deneyim ve yeni üretim teknikleri etrafında çok yönlü bir tedbirler bütünüyle ileri ve geri bağlantıları güçlenmiş, uluslararası standartta üretim ve pazarlama yapabilen, bir gıda ürünü, bir kültür ögesi ve aynı zamanda turistik değer olarak uluslararası düzeyde yükselen bir çay markası elde etmektir. Bu kapsamda, bir taraftan Rize ili açıklarında dolgu alan üzerine kurulacak bir Çay Adası üzerinde çay parkı, çay hobi bahçesi, botanik bahçe temalı çay satış çarşısı, çay müzesi, çay ürünleriyle spa ve rehabilitasyon merkezi, kongre ve sergi merkezi, rezidans tipi konaklama tesislerinden ve sosyal donatılardan oluşan bir çay kompleksiyle ziyaretçilere kısa zamanda yoğun bir çay deneyimi sunma alanı oluşturulacaktır. Öte taraftan şehir içinde oluşturulacak bir İhtisaslaşmış Çay Organize Sanayi Bölgesi ile çaya özel Ar-Ge, ürün geliştirme, yenilikçilik merkezleri ve uluslararası standartta üretime aday olan çay imalatçıları bir araya getirilecektir. Bu süreç içinde il kırsalında oluşturulacak mini çay eko-köyleri, ekoturizm meraklılarına çaya dair doğrudan bir deneyim olanağı sunacaktır. Eko köyler etrafında butik otelcilik özendirilecektir. Bunun yanı sıra çay üretiminde organik üretimin ağırlığının artırılması için organik çay bahçeleri yaygınlaştırılacaktır. Ayrıca, her yıl düzenlenecek bir Çay Kongresi ve Fuarı aracılığıyla, uluslararası çay pazarında güçlü bir tanıtım ve bilgi paylaşımı olanağı oluşturulacaktır. Bu kapsamda, ilde ilgili fuar ve kongre donatıları, daha önce bahsedilen Çay Adası üzerinde geliştirilecektir.

TARİHİ SÜLEYMANİYE GÜMÜŞKENT PROJESİ

Bileşenleri: Tarihi Osmanlı Sokağı, Butik Oteller, Tarihi Geleneksel Yaşam Alanları, Tarihi Pazar ve El Sanatları Üretim ve Satış Yerleri, Maden Müzesi, Hatıralık Gümüş Sikke Basım Merkezi, Galeri, Sanat ve Sergi Merkezi, Kent Müzesi, Restoran, Kafeterya, Tarihi Tematik Park, Han, Hamam ve Geleneksel Gümüşhane Evi

Projenin Amacı: Temel amacı, Gümüşhane’de eski ve tarihi yerleşim yeri ve aynı zamanda gümüş sikke basım merkezi olan Süleymaniye’nin restore edilerek bir cazibe merkezi haline getirilmesi ve yakınında yapılacak olan Süleymaniye Kış Merkezi ile bütünleşerek yaz ve kış çalışacak bir turizm merkezi haline getirilmesidir.

Projede ilin tarihi dokusunu ortaya çıkaracak bir seri restorasyon ve düzenleme çalışmaları yapılacaktır. Bu kapsamda bir Osmanlı Sokağı, bunu tamamlayan butik oteller, pansiyonlar ve tarihi geleneksel yaşam alanları, geleneksel ürünlerin satışının yapılacağı tarihi pazar ve el sanatları üretim ve satış merkezi, tarihi tematik park, han ve hamamlar ile geleneksel Gümüşhane evleri yeniden hayata kazandırılacaktır. İlin önem kaynaklarından biri olan madenciliğini tanıtan bir maden müzesi ve ziyaretçilere yanlarında bir hatıra götürmelerine olanak sağlayacak bir Gümüş Sikke Basım Merkezi’nin kurulması öngörülmektedir. Bunların yanında ilin büyük bir eksiğini giderecek bir sanat ve sergi merkezi ile bir kent müzesi kurulacak ve bu turistik cazibe merkezini tamamlayacak restoran ve kafeteryalar kurulacaktır. Süleymaniye’de bulunan üç kadim dine ait mabetlerin restorasyonu ile de bu bölgenin bir inanç, hoşgörü ve medeniyet merkezine dönüştürülmesi öngörülmektedir.

KAYS
KAYS
DUYURU/İLAN
DUYURU/İLAN
Yatırım
YATIRIM
BİLGİ EDİNME
BİLGİEDİNME
Uzman Görüşü
UZMANGÖRÜŞÜ
Kalkınma Kütüphanesi
KALKINMAKÜTÜPHANESİ
Kalkınma İdareleri
KALKINMAİDARELERİ
Faydalı Linkler
FAYDALILİNKLER
DOKA ROOF
DOKAROOF
13
Cts
Tem2024