SS | destek@abanozmedya.com | Trabzon loading
doka@doka.org.tr | 444 8 290
05
Ocak
2022
SOSYAL GELİŞMEYİ DESTEKLEME PROGRAMI (SOGEP)

2022 SOGEP PROGRAMI

Programın Adı

SOSYAL GELİŞMEYİ DESTEKLEME PROGRAMI (SOGEP)

Referans No

TR90/22/SOGEP

Program Hedefi

Uygulandığı illerde, yerel dinamikleri harekete geçirerek yoksulluk, göç ve kentleşmeden kaynaklanan sosyal sorunları gidermek, değişen sosyal yapının ortaya çıkardığı ihtiyaçlara karşılık vermek, toplumun dezavantajlı kesimlerinin ekonomik ve sosyal hayata daha aktif katılmalarını sağlamak, istihdam edilebilirliği artırmak, sosyal içermeyi, sosyal girişimciliği ve yenilikçiliği desteklemek ve sosyal sorumluluk uygulamalarını yaygınlaştırmak

Program Öncelikleri

 1. İstihdam Edilebilirliği Artırmak
  • Toplumun dezavantajlı kesimlerinin istihdama katılımının kolaylaştırılması ve mesleki bilgi ve becerilerin geliştirilmesi
  • Genç istihdamının artırılması
  • İldeki ve bölgedeki ihtiyaçlara uygun alanlarda nitelikli ve üretken beşerî sermayenin geliştirilmes
 2. Sosyal Girişimcilik ve Yenilikçilik
  • Sosyal girişimlerin kurulması ve kapasitelerinin artırılması
  • İstihdam edilebilirliğe ve sosyal içermeye ilişkin yenilikçi modeller geliştirilmesi
  • Sosyal girişimcilik ve sosyal yenilikçilik alanlarında hizmet veren/verecek olan aracı kurumların işleteceği, ekosistem güçlendirmeye yönelik merkezler, sosyal laboratuvarlar ile kuluçka ve hızlandırıcı programların uygulanması
 3. Sosyal İçerme
  • Sosyal yardım alan kesimin gelir düzeyinin artırılması
  • Toplumun dezavantajlı kesimlerinin yaşam kalitelerinin yükseltilmesi
  • Dezavantajlı kesimlere sunulan hizmetlerin kalitesinin artırılması
 4. Sosyal Sorumluluk
  • Bölge öncelikleriyle kâr amacı güden kesimin sosyal sorumluluk faaliyetlerinin uyumlaştırılması

Proje Bütçesi ve Destek Oranı

Kâr amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlar

Kâr amacı güden kuruluşlar (Sosyal Sorumluluk)

Proje bütçesi asgari: 1 Milyon TL

Destek oranı azami: %90

Proje bütçesi asgari: 1 Milyon TL

Destek oranı azami: %50

Proje Süresi

18 Ay

Uygun Başvuru Sahipleri

 • Kamu kurum ve kuruluşları
 • Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları
 • Birlikler, kooperatifler
 • Sivil toplum kuruluşları
 • Organize sanayi bölgeleri, sanayi siteleri, serbest bölge işleticileri,
 • Teknoloji transfer ofisi şirketleri
 • Teknoloji geliştirme bölgesi, endüstri bölgesi ve iş geliştirme merkezi gibi kuruluşların yönetici şirketleri
 • Yalnızca sosyal sorumluluk projeleri için kâr amacı güden tüzel kişiler

Son Başvuru Tarihi

11 Şubat 2022 Saat:18.00

Başvuru Şekli

Programa başvuru için projelere ilişkin ekte yer alan SOGEP Proje Bilgi Formu, Proje Bütçesi ve İş Planı dokümanlarının hazırlanarak resmi üst yazıyla sogep@doka.org.tr e-posta adresine gönderilmesi gerekmektedir.

Ek-1 Proje Bütcesi (36 Kb)
Ek-2 İş Planı (14 Kb)
Performans Göstergeleri (22 Kb)
Proje Bilgi Formu (562 Kb)
Bilgilendirme Sunum (2 Mb)
KAYS
KAYS
DUYURU/İLAN
DUYURU/İLAN
Yatırım
YATIRIM
BİLGİ EDİNME
BİLGİ EDİNME
Uzman Görüşü
UZMAN GÖRÜŞÜ
Kalkınma Kütüphanesi
KALKINMA KÜTÜPHANESİ
Kalkınma İdareleri
KALKINMA İDARELERİ
Faydalı Linkler
FAYDALI LİNKLER
DOKA ROOF
DOKA ROOF
14
Paz
Tem2024