SS | destek@abanozmedya.com | Trabzon loading
doka@doka.org.tr | 444 8 290
05
Ocak
2024
2024 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) Ön Başvuru Süreci Başladı

2024 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) Ön Başvuru Süreci

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda ve TR90 Bölgesi illerinde (Artvin, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize, Trabzon) DOKA tarafından yürütülecek olan 2024 Yılı SOGEP proje teklif çağrısı ön başvuruları alınmaya başlamış bulunmaktadır.

Künye bilgilerine aşağıda yer verilen programa ilişkin tanıtım ve başvuru süreçleri hakkında 09.01.2024 tarihinde saat 15:00’te tüm paydaşlar ve potansiyel başvuru sahiplerine yönelik çevrimiçi bilgilendirme toplantısı düzenlenecektir.

Bilgilendirme toplantısı bağlantı adresi:

https://us06web.zoom.us/j/85922691327?pwd=VAbc5ZbJqc0lDK6aSRDXGp6p8dfDfn.1

Paydaşlarımıza saygıyla duyurulur.

2024 YILI SOGEP PROGRAMI

Programın Adı

SOSYAL GELİŞMEYİ DESTEKLEME PROGRAMI (SOGEP)

Referans No

TR90/24/SOGEP

Program Hedefi

Uygulandığı illerde, yerel dinamikleri harekete geçirerek yoksulluk, göç ve kentleşmeden kaynaklanan sosyal sorunları gidermek, değişen sosyal yapının ortaya çıkardığı ihtiyaçlara karşılık vermek, toplumun dezavantajlı kesimlerinin ekonomik ve sosyal hayata daha aktif katılmalarını sağlamak, istihdam edilebilirliği artırmak, sosyal içermeyi, sosyal girişimciliği ve yenilikçiliği desteklemek ve sosyal sorumluluk uygulamalarını yaygınlaştırmak

Program Öncelikleri

 1. İstihdam Edilebilirliği Artırmak
  • Toplumun dezavantajlı kesimlerinin istihdama katılımının kolaylaştırılması ve mesleki bilgi ve becerilerin geliştirilmesi
  • Genç istihdamının artırılması
  • İldeki ve bölgedeki ihtiyaçlara uygun alanlarda nitelikli ve üretken beşerî sermayenin geliştirilmesi
 2. Sosyal Girişimcilik ve Yenilikçilik
  • Sosyal girişimlerin kurulması ve kapasitelerinin artırılması
  • İstihdam edilebilirliğe ve sosyal içermeye ilişkin yenilikçi modeller geliştirilmesi
  • Sosyal girişimcilik ve sosyal yenilikçilik alanlarında hizmet veren/verecek olan aracı kurumların işleteceği, ekosistem güçlendirmeye yönelik merkezler, sosyal laboratuvarlar ile kuluçka ve hızlandırıcı programların uygulanması
 3. Sosyal İçerme
  • Sosyal yardım alan kesimin gelir düzeyinin artırılması
  • Toplumun dezavantajlı kesimlerinin yaşam kalitelerinin yükseltilmesi
  • Dezavantajlı kesimlere sunulan hizmetlerin kalitesinin artırılması
 4. Sosyal Sorumluluk
  • Bölge öncelikleriyle kâr amacı güden kesimin sosyal sorumluluk faaliyetlerinin uyumlaştırılması

Proje Bütçesi ve Destek Oranı

Kâr amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlar

Kâr amacı güden kuruluşlar (Sosyal Sorumluluk)

Proje bütçesi asgari: 1 Milyon TL

Destek oranı azami: %90

Proje bütçesi asgari: 1 Milyon TL

Destek oranı azami: %50

Proje Süresi

18 Ay

Uygun Başvuru Sahipleri

 • Kamu kurum ve kuruluşları
 • Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları
 • Birlikler, kooperatifler
 • Sivil toplum kuruluşları
 • Organize sanayi bölgeleri, sanayi siteleri, serbest bölge işleticileri,
 • Teknoloji transfer ofisi şirketleri
 • Teknoloji geliştirme bölgesi, endüstri bölgesi ve iş geliştirme merkezi gibi kuruluşların yönetici şirketleri
 • Yalnızca sosyal sorumluluk projeleri için kâr amacı güden tüzel kişiler

Son Başvuru Tarihi

09 Şubat 2024

Başvuru Şekli

Programa ön başvuru için yalnızca ekte yer alan Proje Geliştirme Formu’nun hazırlanarak sogep@doka.org.tr e-posta adresine gönderilmesi gerekmektedir.

ek-proje-gelistirme-formu (13 Kb)
KAYS
KAYS
ANNOUNCEMENTS
ANNOUNCEMENTS
INVESTMENT
INVESTMENT
INFORMATION
INFORMATION
Uzman Görüşü
UZMAN GÖRÜŞÜ
Kalkınma Kütüphanesi
KALKINMA KÜTÜPHANESI
Kalkınma İdareleri
KALKINMA İDARELERI
Faydalı Linkler
FAYDALI LINKLER
DOKA ROOF
DOKA ROOF
21
Paz
Tem2024