SS | destek@abanozmedya.com | Trabzonloading
doka@doka.org.tr | 444 8 290
Proje Teklif Çağrıları
2020 YILI COĞRAFİ İŞARETLİ ÜRÜNLER MALİ DESTEK PROGRAMI
2020 YILI COĞRAFİ İŞARETLİ ÜRÜNLER MALİ DESTEK PROGRAMI
 • BAŞLANGIÇ TARİHİ
 • 31.12.2019
 • BİTİŞ TARİHİ
 • 20.05.2020
 • ASGARİ DESTEK
 • 20.000
 • AZAMİ DESTEK
 • 400.000
 • PROGRAM BÜTÇESİ
 • 5.000.000

Ajansımız “Coğrafi İşaretli Ürünler Mali Destek Programı” kapsamında 30/12/2019 tarihi itibarıyla proje teklif çağrısı ilanına çıkmış bulunmaktadır.

Programın Özel Amacı

Kar amacı gütmeyen kuruluşların; üreticilerin coğrafi işaret tescilinin sağladığı avantajlardan faydalanmak amacıyla birlik ve dayanışma içinde hareket etmelerini temin etmek üzere, katalizör rol üstlenmeleridir.

Öncelikler

 • Coğrafi işaret tescili ile kazanılan kolektif fikri mülkiyet haklarının korunmasına yönelik etkin izleme ve denetim sistemlerinin kurulması
 • Coğrafi işaretli ürünlerin ortak üretimi, satışı ve pazarlanması
 • Coğrafi işaretli ürünlerin turizm değerine dönüştürülmesi
 • Coğrafi işaret tescilli ürünlerin değer zinciri içinde bulunan girdilerin üretiminin artırılması

Bütçe ve Süre

Program Bütçesi

5.000.000 TL

Proje Başına Destek Miktarı

Asgari Destek Tutarı: 20.000 TL
Azami Destek Tutarı: 400.000 TL

Destek Oranı

Asgari Destek Oranı: %25
Azami Destek Oranı: %90

Proje Süreleri

Asgari Proje Süresi: 9 Ay
Azami Proje Süresi: 12 Ay

Kimler Başvurabilir?

 • Valilikler
 • Kaymakamlıklar
 • Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Bölge, İl ve İlçe Müdürlükleri
 • Bakanlıklara Bağlı Kurum, Kuruluş ve Enstitüler
 • Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları
 • Yerel Yönetimler (İl Özel İdaresi, Büyükşehir Belediyeleri, Belediyeler, Köy Muhtarlıkları)
 • Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları
 • Sivil Toplum Kuruluşları
 • Birlikler ve Kooperatifler*

* Kâr amacı güdenler için proje başvuru tarihinden sonraki 5 yıl içerisinde ortaklarına kâr dağıtmayacaklarına dair ilgili kurul kararları alınmış olmalıdır

Süreç

Tarih

KAYS Üzerinden İlk Giriş

31 Aralık 2019

KAYS üzerinden Son Başvuru Tarihi

20 Mayıs 2020 ve Saat: 23.59

Taahhütname Son Teslim Tarihi

27 Mayıs 2020 ve Saat: 17.00

Başvurular, KAYS üzerinden yapılır. Her başvuru KAYS üzerinden üretilen taahhütnamenin imzalanması ile tamamlanır. Taahhütnamenin e-imza ile imzalanması esastır. Taahhütnamenin e-imza ile imzalanması son başvuru tarihinden itibaren en geç 5 iş günü içerisinde tamamlanır. Taahhütnamenin e-imza ile imzalanmadığı hallerde, taahhütname başvuru sahibi tarafından ıslak imzalı olarak elden veya posta yolu ile son başvuru tarihinden itibaren en geç 5 iş günü içerisinde Ajans’a teslim edilir. Zamanında yapılmayan proje başvuruları için mazeret kabul edilmez ve bu projeler değerlendirmeye alınmadan reddedilir.

BAŞVURU REHBERİ ve EKLERİ

BİLGİLENDİRME ve EĞİTİM TOPLANTILARI

Bilgilendirme ve eğitim takvimi netleşince kamuoyuna duyurulacaktır.

SIKÇA SORULAN SORULAR

Programla ilgili sorular, program adı ve referansı açık bir şekilde belirtilerek aşağıda yer alan iletişim kanalları ile Ajansımızın Program Yönetim Birimine (PYB) iletilebilir.

Ajans bilgilendirme ve eğitim toplantıları hariç olmak üzere sözlü sorulan sorulara cevap vermekle yükümlü değildir. Soruların yanıtları, Ajans’a ulaşma tarihinden sonra en geç 10 (on) gün içerisinde Ajans internet sitesinde yer alan Sıkça Sorulan Sorular Listesi (SSSL)’nde yayınlanacaktır. Soruyu soran kişiye ayrıca yazılı veya sözlü olarak geri bildirimde bulunulmayacaktır. Tüm adaylara eşit davranılacak ve bir başvuru sahibine sağlanan bilgi SSSL aracılığıyla diğer başvuru sahiplerine de duyurulacaktır. Tüm resmi açıklamalar ve talep edilen bilgi Ajans tarafından sağlanacaktır. SSSL ve Başvuru Rehberi’nde yer almayan hiçbir bilgi, başvuru sahibi ve Ajans için bağlayıcı nitelik taşımamaktadır.

E-posta: pyb@doka.org.tr

Faks: 0 462 455 40 88

Başvuru Rehberi (2 Mb)
KAYS
KAYS
DUYURU/İLAN
DUYURU/İLAN
Yatırım
YATIRIM
BİLGİ EDİNME
BİLGİEDİNME
Uzman Görüşü
UZMANGÖRÜŞÜ
Kalkınma Kütüphanesi
KALKINMAKÜTÜPHANESİ
Kalkınma İdareleri
KALKINMAİDARELERİ
Faydalı Linkler
FAYDALILİNKLER
DOKA ROOF
DOKAROOF
21
Paz
Tem2024