SS | destek@abanozmedya.com | Trabzonloading
doka@doka.org.tr | 444 8 290
Teknik Destek
2019 Yılı Teknik Destek Programı
2019 Yılı Teknik Destek Programı
  • BAŞLANGIÇ TARİHİ
  • 01.02.2019
  • BİTİŞ TARİHİ
  • 24.12.2019
  • AZAMİ DESTEK
  • 20.000 TL
  • PROGRAM BÜTÇESİ
  • 1.500.000 TL
  • BAŞVURU
  • Başvuru Linki

Ajansımız Teknik Destek Programı için ilana çıkmış bulunmaktadır. Program ile ilgili genel bilgiler aşağıdaki gibidir;

Programın Genel Amacı;

Bölgedeki yerel aktörlerin bölgesel kalkınma açısından önem arz eden, ancak kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle hazırlık ve uygulama aşamalarında sıkıntı ile karşılaşılan çalışmalarına eğitim verme, program ve proje hazırlanmasına katkı sağlama, geçici uzman personel görevlendirme, danışmanlık sağlama, lobi faaliyetleri ve uluslararası ilişkiler kurma gibi konularda destek sağlamaktır.

Programın Öncelikleri;

· Yerel yönetimlerin başta planlama çalışmaları ile 2014-2023 TR90 Bölge Planını uygulamaya yönelik veya yerel kalkınma kapasitelerini artırıcı faaliyetlerinin desteklenmesi,

· Diğer başvuru sahiplerinin yerel ve bölgesel kalkınmaya katkıda bulunabilecek çalışmalarına destek sağlanması,

· Sonuç Odaklı Programlar (SOP) çerçevesinde; bölgede faaliyet gösteren kamu kurum ve kuruluşları, özel kesim, sivil toplum kuruluşları ve yerel yönetimlerin kurumsal ve beşeri altyapılarının geliştirilmesi ve işbirliği kapasitesinin artırılmasına yönelik faaliyetlerin desteklenmesidir.

Program Bütçesi ve Destek Miktarları;

Bu program kapsamında desteklenecek Teknik Destek faaliyetleri için Ajans bütçesinden ayrılan toplam kaynak, 2019 yılı için 1.500.000 TL’dir. DOKA, bu program için ayırdığı kaynakları kısmen veya tamamen kullandırmama hakkını saklı tutar.

Teknik destek kapsamında yararlanıcı kuruluşa herhangi bir doğrudan mali destek verilmez. Ajans, bu destekleri mevcut bütçe ve personel imkânları çerçevesinde temelde kendi personeli eliyle sağlar. Zorunlu hallerde teknik destek, hizmet alımı yoluyla sağlanabilir. Teknik desteklerin hizmet alımı yoluyla sağlanmasına Ajans personelinin iş yoğunluğu ve sağlanacak desteğin niteliği göz önünde bulundurularak Genel Sekreter tarafından karar verilir. Teknik desteğin hizmet alımı yoluyla sağlanması durumunda; her bir teknik desteğin Ajansa toplam maliyeti 20.000 TL’yi aşamaz. Aynı yararlanıcıya bir yılda toplam iki haftadan fazla süreyle geçici uzman personel görevlendirilemez.

Programlara Başvuru Şekli ve KAYS;

Başvuruların kabulü, 01/02/2019 tarihi itibari ile başlayıp, son dönem başvuru tarihi matbu başvurular için 31/12/2019 olmak üzere tüm yıl boyunca devam edecektir. Başvurular öncelikle Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden (https://kaysuygulama.sanayi.gov.tr) online olarak alınacaktır. Başvuru Formu ve diğer belgeler KAYS sisteminde ilgili talimatlar okunarak doldurulacaktır. Başvuru yapabilmek için KAYS sistemine kayıt olunup kullanıcı adı ve şifre alınması gerekmektedir.

2019 Teknik Destek Rehberi (4 Mb)
EK-B: Eğitim Müfredatı (77 Kb)
EK-C: Önerilen Uzman/Kurum (2 Mb)
EK-D: Temsil İlzam Yetki Belgesi (Kamu Kurumları) (74 Kb)
EK-D: Temsil İlzam Yetki Belgesi (Kamu Kurumları Dışındakiler) (64 Kb)
EK-F: Kuruluş Beyanı (STK ve Kooperatifler) (66 Kb)
EK-İ: Teknik Özellikler (52 Kb)
Görünürlük Rehberi (Bilgi Amaçlı) (2 Mb)
Proforma Fatura Örneği (20 Kb)
KAYS
KAYS
DUYURU/İLAN
DUYURU/İLAN
Yatırım
YATIRIM
BİLGİ EDİNME
BİLGİEDİNME
Uzman Görüşü
UZMANGÖRÜŞÜ
Kalkınma Kütüphanesi
KALKINMAKÜTÜPHANESİ
Kalkınma İdareleri
KALKINMAİDARELERİ
Faydalı Linkler
FAYDALILİNKLER
DOKA ROOF
DOKAROOF
21
Paz
Tem2024