SS | destek@abanozmedya.com | Trabzon loading
doka@doka.org.tr | 444 8 290
Proje Teklif Çağrıları
2017 Yılı Yeşil Yol Güzergahındaki Kültür Turizm Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesi Mali Destek Programı
 • STARTING DATE
 • 28.12.2017
 • DATE OF COMPLETION
 • 28.03.2018
 • MINIMUM SUPPORT
 • 150.000 TL
 • MAXIMUM SUPPORT
 • 862.500 TL
 • PROGRAM BUDGET
 • 5.175.000 TL

Ajansımız “Yeşil Yol Güzergâhındaki Kültür-Turizm Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesi Mali Destek Programı” kapsamında 28/12/2017 tarihi itibarıyla proje teklif çağrısı ilanına çıkmış bulunmaktadır.

Programın Özel Amacı

asdasd

DOKAP bölgesi illerinin “Yeşil Yol” güzergâhı öncelikli olacak şekilde ve Doğu Karadeniz Turizm Master Planında belirtilen önerilere uygun olarak doğal yapısının ve kaynaklarının korunması, tarihi, doğal ve kültürel potansiyelin harekete geçirilmesi, sürdürülebilir turizm altyapısının ortaya çıkarılması ve bölgenin turistik cazibe merkezi haline getirilmesine katkıda bulunulmasıdır.

Öncelikler

 • Turizm sektörünün sürdürülebilirliğinin sağlanması için bölge bütününde turizm çeşitliliğinin artırılması ve alternatif turizme yönelik faaliyetlerin (spor turizmi, sağlık turizmi, inanç turizmi, ekolojik turizm, kış turizmi, kırsal turizm vb.) desteklenmesi
 • Bölgenin doğal, tarihi ve kültürel mirasına, yöresel kimliğine ve özgün mimari yapısına uygun yeni alanlar oluşturulması ve bu alanların yakın çevresi ile bir bütün halinde korunarak sürdürülebilir turizm değeri haline getirilmesi
 • Turizm altyapısına yönelik planlı mekânsal gelişimin teşvik edilerek turizm altyapılarının geliştirilmesi, bölgede turizmin mekânsal odaklar ve koridorlar şeklinde gelişmesinin sağlanması

Bütçe ve Süre

Program Bütçesi

5.175.000 TL

Proje Başına Destek Miktarı

Asgari Destek Tutarı: 150.000 TL
Azami Destek Tutarı: 862.500 TL

Destek Oranı

Asgari Destek Oranı: %25
Azami Destek Oranı: %75

Proje Süreleri

Asgari Proje Süresi: 18 Ay
Azami Proje Süresi: 24 Ay

Kimler Başvurabilir?

 • Valilikler
 • Kaymakamlıklar
 • Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Bölge ve İl Müdürlükleri
 • Bakanlıklara Bağlı Kurum, Kuruluş ve Enstitüler
 • Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları,
 • Yerel Yönetimler (İl Özel İdaresi, Büyükşehir Belediyeleri, Belediyeler)
 • 5355 Sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu doğrultusunda Kurulmuş Birlikler (Köylere Hizmet Götürme Birlikleri, Sulama Birlikleri, Turizm Altyapı Birlikleri vb.)
 • Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları (Odalar, Borsalar)

Süreç

Tarih

KAYS Üzerinden İlk Giriş

11 Ocak 2018

KAYS üzerinden Çevrimiçi Teslim

28 Mart 2018 ve Saat: 23.59

Taahhütnamenin E-İmzası / Teslimi

4 Nisan 2018 ve Saat: 17.00

Başvurular, KAYS üzerinden yapılır. Her başvuru KAYS üzerinden üretilen taahhütnamenin imzalanması ile tamamlanır. Taahhütnamenin e-imza ile imzalanması esastır. Taahhütnamenin e-imza ile imzalanması son başvuru tarihinden itibaren en geç 5 iş günü içerisinde tamamlanır. Taahhütnamenin e-imza ile imzalanmadığı hallerde, taahhütname başvuru sahibi tarafından ıslak imzalı olarak elden veya posta yolu ile son başvuru tarihinden itibaren en geç 5 iş günü içerisinde Ajans’a teslim edilir. Zamanında yapılmayan proje başvuruları için mazeret kabul edilmez ve bu projeler değerlendirmeye alınmadan reddedilir.

BİLGİLENDİRME TOPLANTILARI TAKVİMİ

İli

İlçesi

Tarihi

Saati

Toplantı Yeri

Artvin

Merkez

04.01.2018

14.00

Artvin Valiliği Çoruh Toplantı Salonu

Giresun

Merkez

05.01.2018

14.00

Giresun Valiliği Toplantı Salonu

Gümüşhane

Merkez

09.01.2018

14.30

Gümüşhane Valiliği Toplantı Salonu

Ordu

Merkez

10.01.2018

15.00

Ordu Valiliği Toplantı Salonu

Rize

Merkez

08.01.2018

14.00

Rize Valiliği Ayder Toplantı Salonu

Trabzon Merkez 11.01.2018 10.30 DOKA Konferans Salonu

EĞİTİM TOPLANTILARI

İli

Tarihi

Saati

Önerilen Yer

Artvin

15-16.01.2018

10.00-17.00

Artvin Valiliği Çoruh Toplantı Salonu

Giresun

25-26.01.2018

10.00-17.00

Giresun Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı Salonu

Gümüşhane

18-19.01.2018

10.00-17.00

Kültür Merkezi Toplantı Salonu

Ordu

22-23.01.2018

10.00-17.00

Ordu Valiliği Toplantı Salonu

Rize

01-02.02.2018

10.00-17.00

Rize Ticaret Borsası Toplantı Salonu

Trabzon

07-08.02.2018

10.00-17.00

Ajans Binası

Bu teklif çağrısı sürecinde Ajansımız tarafından bölge illerinde takvimi yukarıda belirtilen eğitim toplantıları düzenlenecektir. Eğitimlerde KAYS sistemi üzerinden başvuru yöntemi ile proje yazma ve uygulamaya yönelik konular anlatılacaktır.

Mali destek programlarına proje sunmayı planlayan kurum ve kuruluşlarda proje hazırlama ve uygulama süreçlerinde görevlendirilecek personelin bu eğitimlere katılım sağlamasının faydalı olacağı düşünülmektedir. Aşağıda yer alan başvuru formu doldurularak pyb@doka.org.tr adresine gönderilmek suretiyle eğitim toplantılarına başvuru yapılabilir.

Eğitim Başvuru Formu

SIKÇA SORULAN SORULAR

Programla ilgili sorular, program adı ve referansı açık bir şekilde belirtilerek aşağıda yer alan iletişim kanalları ile Ajansımızın Program Yönetim Birimine (PYB) iletilebilir.

Ajans bilgilendirme ve eğitim toplantıları hariç olmak üzere sözlü sorulan sorulara cevap vermekle yükümlü değildir. Soruların yanıtları, Ajans’a ulaşma tarihinden sonra en geç 10 (on) gün içerisinde Ajans internet sitesinde yer alan Sıkça Sorulan Sorular Listesi (SSSL)’nde yayınlanacaktır. Soruyu soran kişiye ayrıca yazılı veya sözlü olarak geri bildirimde bulunulmayacaktır. Tüm adaylara eşit davranılacak ve bir başvuru sahibine sağlanan bilgi SSSL aracılığıyla diğer başvuru sahiplerine de duyurulacaktır. Tüm resmi açıklamalar ve talep edilen bilgi Ajans tarafından sağlanacaktır. SSSL ve Başvuru Rehberi’nde yer almayan hiçbir bilgi, başvuru sahibi ve Ajans için bağlayıcı nitelik taşımamaktadır.

E-posta: pyb@doka.org.tr

Faks: 0 462 455 40 88

1. Öncelikli Yol- 1. ETAP

1. Öncelikli Yol- 2. ETAP

1. Öncelikli Yol- 3. ETAP

BAŞVURU REHBERİ

BAĞIMSIZ DEĞERLENDİRİCİ İLANI

1514475991-ek-e-destekleyici-belge-ornek-1 (31 Kb)
1514475991-ek-e-destekleyici-belge-ornek-2 (32 Kb)
1514475991-ek-e-destekleyici-belge-ornek-3 (32 Kb)
1514475991-ek-e-destekleyici-belge-ornek-4 (33 Kb)
1514475991-ek-e-destekleyici-belge-ornek-5 (33 Kb)
1514475991-ek-e-destekleyici-belge-ornek-6 (32 Kb)
1514475991-ek-e-destekleyici-belge-ornek-7 (31 Kb)
1514475991-ek-e-destekleyici-belge-ornek-8 (31 Kb)
1514475991-ek-f-proforma-fatura-ornegi-bilgi-icin (37 Kb)
1514475991-ek-g-tekniksartnameler (27 Kb)
KAYS
KAYS
ANNOUNCEMENTS
ANNOUNCEMENTS
INVESTMENT
INVESTMENT
INFORMATION
INFORMATION
Uzman Görüşü
UZMAN GÖRÜŞÜ
Kalkınma Kütüphanesi
KALKINMA KÜTÜPHANESI
Kalkınma İdareleri
KALKINMA İDARELERI
Faydalı Linkler
FAYDALI LINKLER
DOKA ROOF
DOKA ROOF
25
Sal
Haz2024