SS | destek@abanozmedya.com | Trabzon loading
doka@doka.org.tr | 444 8 290
Teknik Destek
2014 Yılı Teknik Destek Programı
  • BAŞLANGIÇ TARİHİ
  • 10.03.2014
  • BİTİŞ TARİHİ
  • 31.12.2014
  • PROGRAM BÜTÇESİ
  • 976.000 TL
  • BAŞVURU
  • Başvuru Linki

Ajansımız Teknik Destek Programı için ilana çıkmış bulunmaktadır. Program ile ilgili genel bilgiler aşağıdaki gibidir;

Programın Genel Amacı;

Bölgedeki yerel aktörlerin bölgesel kalkınma açısından önem arz eden ancak kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle hazırlık ve uygulama aşamalarında sıkıntı ile karşılaşılan çalışmalarına destek sağlamaktır.

Programın Öncelikleri;

  • Yerel yönetimlerin başta planlama çalışmaları ile bölge plan ve programlarını uygulayıcı veya yerel kalkınma kapasitelerini artırıcı faaliyetlerinin desteklenmesi
  • Yerel ve bölgesel kalkınmaya katkıda bulunabilecek çalışmalarına destek sağlanması şeklindedir.

Program Bütçesi ve Destek Miktarları;

Bu program kapsamında desteklenecek Teknik Destek faaliyetleri için Ajans bütçesinden ayrılan toplam kaynak, 2014 yılı için 976.000 TL’dir. DOKA, bu program için ayırdığı kaynakları kısmen veya tamamen kullandırmama hakkını saklı tutar.

Teknik destek kapsamında yararlanıcı kuruluşa herhangi bir doğrudan mali destek verilmez. Ajans, bu destekleri mevcut bütçe ve personel imkânları çerçevesinde temelde kendi personeli eliyle sağlar. Zorunlu hallerde teknik destek, hizmet alımı yoluyla sağlanabilir. Teknik desteklerin hizmet alımı yoluyla sağlanmasına Ajans personelinin iş yoğunluğu ve sağlanacak desteğin niteliği göz önünde bulundurularak Genel Sekreter tarafından karar verilir. Teknik desteğin hizmet alımı yoluyla sağlanması durumunda; her bir teknik desteğin Ajansa toplam maliyeti 15.000 TL’yi aşamaz. Aynı yararlanıcıya bir yılda toplam iki haftadan fazla süreyle geçici uzman personel görevlendirilemez.

Programlara Başvuru Şekli ve KAYS;

Başvuruların kabulü, 10/03/2014 tarihi itibari ile başlayıp iki aylık dönemler halinde ve son dönem başvuru tarihi matbu başvurular için 31/12/2014 olmak üzere tüm yıl boyunca devam edecektir. Başvurular öncelikle Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden (https://kaysuygulama.kalkinma.gov.tr) online olarak alınacaktır. Başvuru Formu ve diğer belgeler KAYS sisteminde ilgili talimatlar okunarak doldurulacaktır. Başvuru yapabilmek için KAYS sistemine kayıt olunup kullanıcı adı ve şifre alınması gerekmektedir. Sisteme kaydolma ve kullanım ile ilgili detaylı bilgi ve görsel anlatım yine KAYS Portalı’nın (http://portal.kays.kalkinma.gov.tr/) Yardım bölümünde bulunan Kullanıcı Kılavuzu’nda mevcuttur.

Teknik Destek Rehberi (1 Mb)
Eğitim Müfredatı (685 Kb)
Teknik Destek İçin Önerilen Uzman Kurum (2 Mb)
Temsilci Yetki Belgesi (Kamu Kurumları) (683 Kb)
Temsilci Yetki Belgesi (Kamu Kurumu Dışındakiler) (684 Kb)
Üst Yazı Örneği (18 Kb)
Görünürlük Rehberi (Bilgi Amaçlı) (2 Mb)
Başarılı Projeler (250 Kb)
KAYS
KAYS
DUYURU/İLAN
DUYURU/İLAN
Yatırım
YATIRIM
BİLGİ EDİNME
BİLGİ EDİNME
Uzman Görüşü
UZMAN GÖRÜŞÜ
Kalkınma Kütüphanesi
KALKINMA KÜTÜPHANESİ
Kalkınma İdareleri
KALKINMA İDARELERİ
Faydalı Linkler
FAYDALI LİNKLER
DOKA ROOF
DOKA ROOF
14
Paz
Tem2024