SS | destek@abanozmedya.com | Trabzon loading
doka@doka.org.tr | 444 8 290

Kırsal Kalkınma

Kırsal Kalkınma – Coğrafi işaretli ürünler başta olmak üzere kırsalda katma değer artışı sağlayan yenilikçi işbirliği modeli

Faaliyet göstermeye başladığımız 2010 yılından bu yana, kırsal kalkınmayı Doğu Karadeniz Bölgesinin temel gelişim eksenlerinden biri olarak gördük ve uyguladığımız politikalarla kırsal turizmin gelişmesinde öncü bir rol üstlendik.

İmalat sanayi içinde bölgemiz için çarpan etkisinin yüksek olan tarıma dayalı sanayiyi ve tarımda katma değer artışını ön planda tuttuk. Tarıma dayalı sanayi yatırımlarını destekleyerek tarımsal üretimin katma değerinin artırılmasına katkıda bulunduk. Yöresel ürünler alanında bölgemizin sahip olduğu potansiyeli harekete geçirmek ve yöresel ürünlerin yerel kalkınmadaki rolünü artırmak için yenilikçi, kapsayıcı ve ısrarlı politikalar uyguladık. Bu kapsamda yöresel ürünlerin katma değerinin artırılmasında coğrafi işaretin etkin kullanımını stratejik bir hedef olarak belirledik. Coğrafi işaretli yöresel ürünlerin etkili kırsal kalkınmanın araçlarına dönüşümünü teşvik etmek için çok sayıda projeye destek verdik.

Sonuç odaklı bir yaklaşım çerçevesinde, büyük kısmını kıyı kesimlerde yapılan çay, fındık tarımı ve balıkçılık faaliyetlerinin oluşturduğu tarımsal hasılaya iç kesimlerin katkısını artırmaya ve yöresel ürünler alanında bölgemizin potansiyelini gerçekleştirmeye yönelik çalışmalar yürütmekteyiz. Bu kapsamda kırsal nüfusun refahının artırılması amacıyla 2021-2023 yılları arasındaki faaliyet dönemini kapsayan Kırsal Kalkınma Sonuç Odaklı Programı’nı hayata geçirdik. Kırsal Kalkınma Sonuç Odaklı Programı ile :

Özellikle iç kesimlerde üreticiler arasında işbirliğinin gelişmesine,

Yöresel ürünlerden elde edilen katma değerin artırılmasına,

katkı sunmayı hedefliyoruz. Bu kapsamda,

  • Kırsalda işbirliğinin geliştirilmesine ve tarımsal üretimin geliştirilmesinde belediye şirketlerinin rolüne yönelik örnek uygulamalar geliştirip yaygınlaştıracağız

Kooperatifler başta olmak üzere üreticilerin birlik içinde ortak faydalarını gözeten yapılar kurulmasında veya bu yapıların sürdürülebilirliğinin sağlanmasında çözümü güç sorunlar yaşanan yerlerde merkezinde belediye şirketlerinin olduğu yeni işbirliği modellerinin kırsal kalkınmaya önemli faydalar sağlayabileceğini öngörüyoruz. Belediyelerin etkin kırsal kalkınma aktörleri olarak konumlandırması stratejisi çerçevesinde tarımsal üretimin geliştirilmesinde belediye şirketlerinin rolüne yönelik bir örnek uygulama yapıyoruz. Bu örnek uygulamayı teknik destek programlarımızla yaygınlaştırmayı planlıyoruz.

  • Kırsal kalkınmaya teknik destek sağlayacağız

Tarımsal üretimle ilgili üreticiler arasında işbirliğinin geliştirilmesi, kadın kooperatiflerinin geliştirilmesi, coğrafi işaretli ürün üreticilerinin örgütlenmesi, coğrafi işaret denetim sürecinin iyileştirilmesi, tescil belgesinin iyileştirilmesi, dijital pazarlamanın geliştirilmesi, tedarik zincirinin iyileştirilmesi, yönetişim alanlarında belediyelerin kurumsal kapasitelerini geliştirme ve bu çalışmalara danışman desteği vermek suretiyle teknik destek hizmeti sunacağız.

  • Coğrafi işaretli ürünler için web portalı hazırlıyoruz

Bölgemizde bulunan 41 adet coğrafi işaretli yöresel ürünün üç kategori altında sınıflandırıldığı, her birinin kendine özel bir sayfasının olacağı, ürünlerin ve üretim yöntemlerinin kapsayıcı şekilde tanıtımının yapılacağı bir web portalı hazırlıyoruz. Bu portal sayesinde bölgemizdeki coğrafi işaretli yöresel ürünlerin güç birliği yaparak ülkemiz için örnek teşkil eden bir yapının ortaya çıkmasını planlıyoruz.

  • Coğrafi işaretli ürün üreticilerinin beşeri sermayesini geliştireceğiz

kapsamlı bir program dahilinde 200 kişiye eğitim vereceğiz.

  • Coğrafi işaretli ürünler için tanıtım etkinlikleri düzenliyoruz.

Bölgemizde bulunan bütün coğrafi işaretli yöresel ürünlerin tanıtım ihtiyacını yatay kesen etkinlik sayesinde 300 bin kişinin doğrudan takip ettiği ve bir buçuk yıl içinde 3 milyon etkileşime ulaşacağı öngörülen büyük ölçekli bir sosyal medya kampanyası hazırlıyoruz. Ayrıca İstanbul’da, 10 değişik lokasyonda, toplam 28 gün boyunca coğrafi işaretli yöresel ürün üreticileri ve tüketicilerinin aracısız olarak bir araya geldiği, teması gezen sergi tırı olan tanıtım turları hazırlıyoruz. Bu etkinlikleri aynı zamanda bölgenin kültürünün de tanıtıldığı, canlı performanslar içeren mini festivaller olarak tasarlıyoruz.

KAYS
KAYS
ANNOUNCEMENTS
ANNOUNCEMENTS
INVESTMENT
INVESTMENT
INFORMATION
INFORMATION
Uzman Görüşü
UZMAN GÖRÜŞÜ
Kalkınma Kütüphanesi
KALKINMA KÜTÜPHANESI
Kalkınma İdareleri
KALKINMA İDARELERI
Faydalı Linkler
FAYDALI LINKLER
DOKA ROOF
DOKA ROOF
14
Paz
Tem2024