SS | destek@abanozmedya.com | Trabzon loading
[email protected] | 444 8 290

Yerel Değerlerle Bölgesel Kalkınma

Bölge’nin rekabet edebilirliği harekete geçirilecek birçok kaynak barındıran kırsal alanın ve kırsal kalkınma dinamiklerinin doğru anlaşılması ve bu dinamiklerden azami ölçüde istifade edilmesine bağlıdır. Coğrafi işaretli ürünler tarım, imalat sanayi ve turizm sektörüne bakan yönleri ile kırsal kalkınmada önceliklendirilmesi gereken bir tedbir alanı olarak ön plana çıkmaktadır.

Bölge; hasır, telkari, Rize bezi, pestil ve köme, pide ve köfte yanında zengin yöresel vejeteryan mutfağı ile markalaşabilecek bir çok turistik değere sahiptir. Bölge’nin geleneksel el sanatlarından olan hasır, telkâri, kazaziye ve benzeri işleme yöntemlerini baz alan kuyumculuk sektörü ise TR90 Bölgesi’nin gelişme ve rekabet edebilme potansiyeline sahip sektörlerindendir. Buna rağmen yöresel ürünler, TR90 Bölgesi’nde potansiyeli doğrultusunda istifade edilemeyen bir sektör konumundadır. Bölge’deki üreticilerin sınırlı bilgi birikimi ve uzmanlaşmış işgücü eksikliği, üretilen ürünlerin markalaşmasında ve tanıtılmasında önemli bir darboğaz oluşturmaktadır. Üreticiler kurumsal kapasite ve örgütlenme bakımından yetersizdir ve ürün pazarlamasında modern teknikleri kullanamamaktadır. Bu nedenle, yöresel ve niş ürünlerin üretilmesi, satışı ve satış sonrası ürün desteğinin sunulması önem arz etmektedir. Bölge’de yöresel ürünlerin bilinirliğini artırmak, böylece bölge halkına ek geçim kaynakları oluşturmak stratejik tercih olarak belirlenmiştir.

Bu amaçla Ajans öncelikle TR90 Doğu Karadeniz Bölgesi Yöresel Ürünler Statejisi ve 2015-2017 Eylem Planı dokümanını hazırlamış ve uygulamaya koymuştur. Bu çalışma ile tespit edilen yöresel ürünler için coğrafi işaret alınması için girişimlerde bulunulmuştur. Bu amaçla Ajans bu alanda Uzman kadrosu ile kamu, özel ve sivil toplumdan oluşan paydaşlarla birlikte çalışmakta, onlara danışmanlık yapmakta ve teknik destek sağlamaktadır.

Doğu Karadeniz Bölgesinde mevcut durumda 25 adet coğrafi işaret tescilli ürün bulunmaktadır. Başvuru aşamasında bulunanlar ve yakın gelecekte başvuru yapılacak ürünlerle beraber tescil sayısının 5 yıl içinde 100’e ulaşacağı tahmin edilmektedir. DOKA kırsal kalkınma ve gelirin tabana yayılması konusunda önemli bir enstrüman olarak değerlendirdiği coğrafi işaretli ürünlerin, etkin üretim, denetim, izleme ve pazarlama yapılarına kavuşması için bu sonuç odaklı programı hazırlamıştır.

TR90 Doğu Karadeniz Bölgesi Yöresel Ürünler Statejisi ve 2015-2017 Eylem Planı

KAYS
KAYS
ANNOUNCEMENTS
ANNOUNCEMENTS
INVESTMENT
INVESTMENT
INFORMATION
INFORMATION
Uzman Görüşü
UZMAN GÖRÜŞÜ
Kalkınma Kütüphanesi
KALKINMA KÜTÜPHANESI
Kalkınma İdareleri
KALKINMA İDARELERI
13
Sal
Nis2021