SS | destek@abanozmedya.com | Trabzon loading
doka@doka.org.tr | 444 8 290

Yeni Nesil Girişimcilik

Yeni Nesil Girişimcilik – Girişimcilik Yetkinlikleri Kazandırmaya Odaklı Ekosistem Temelli Yaklaşım,

Ajansımız, bölge insanının yaratıcı zekasının ve çalışkanlığının 21. yüzyıl iş ve ekonomi dünyasının değişen dinamikleriyle uyumlu yeni girişimlere dönüşmesini sağlamak için bölge girişim ekosistemini geliştirmeyi hedeflemektedir. Bu kapsamda ajansımız 2021-2023 dönemi için girişimcilik konusunda bölgesel farkındalığın artırılmasına ve girişimcilik ekosisteminin güçlendirilmesine yönelik faaliyetler içeren Yeni Nesil Girişimcilik Sonuç Odaklı Programı’nı hazırladı. Yeni nesil Girişimcilik Sonuç Odaklı Programı ile:

  • İlk, orta ve yükseköğrenimde eğitici ve öğrencilerin girişimcilik konusundaki farkındalıklarını, bilgi ve becerilerini geliştirmeyi,
  • Doğu Karadeniz'deki Teknokent, beceri-tasarım atölyeleri, İŞGEM, kuluçka ve hızlandırıcılar gibi girişimcilere hizmet veren yapıların altyapı, kurumsal kapasite ve hizmet kalitelerini geliştirmeyi,
  • Girişimcilerin finansal desteklere, pazara, nitelikli danışmanlığa ve iş dünyasından mentorlara erişimini sağlamayı,
  • Ekosistem paydaşları arasında işbirliği faaliyetlerini geliştirmeyi amaçlamaktayız.

Program ile bölgemizde girişimcilik ekosistemi içinde yer alan paydaşlar arasında işbirliğinin artmasını ve paydaşların kurumsal altyapılarının geliştirilmesini, hızlı değişim gösteren işgücü piyasasına adapte olabilecek ve 21. yüzyıl yetkinlikleri ile donatılmış potansiyel girişimcilerin yetiştirilmesini, girişimci adaylarının iş fikirlerini hayata geçirirken ilgili kurumlardan daha nitelikli hizmet alınmasını sağlayacağız.

Program kapsamında, bölgedeki girişimci sayısının, girişimcilik konusunda farkındalığın artırılması ve bölgesel girişimcilik kültürünün geliştirilmesi ile mümkün olacağı bilinciyle işbirliği, tanıtım ve kapasite geliştirmeye odaklanacağız. Hayata geçireceğimiz faaliyetler ile ekosistem oyuncularının kurumsal, beşeri ve fiziki altyapılarını güçlendirecek ve ekosistemin sürdürülebilir yönetim yapısını oluşturarak ilerleyen dönemlerde faaliyetlerin bu yapı tarafından devam ettirilmesini sağlayacağız. Teknik Destek Programlarımız ile öğrencilerin, öğretmenlerin, ekosistem paydaşlarının ve girişimci adaylarının beşeri sermayesini geliştireceğiz. Program dahilinde hedef kitlelerin ihtiyaçlarına yönelik özel modellerin geliştirilmesini ve girişimcilerin sanayiciler ve mentorlar ile buluşmalarını sağlayarak girişim faaliyetlerinin büyümesini sağlayacağız. Aynı zamanda girişimcileri ölüm vadisinden kurtararak başarılı bir şekilde faaliyetlerine devam edebilmeleri için elverişli bir ortam oluşturacak, hemşehri yetırım programı ile bölge dışında yaşayan hemşehrilerimizin bölgemizde yeni filizlenen girişimlerin elinden tutmasına yardımcı olacağız. Yeni nesil Girişimcilik Sonuç Odaklı Programı ile :

  • İşbirliği ağımızı genişletiyoruz.

Bölgede girişimcilik ekosisteminin tüm oyuncuları ile gerçekleştirdiğimiz koordinasyon toplantılarında ekosistemin sürdürülebilir gelişimine yönelik ihtiyaçları değerlendiriyor ve faaliyetlerimizde ortak hareket ediyoruz. Girişimcilik ve melek yatırım ağları konusunda faaliyet gösteren ulusal ve uluslararası ağlar ile işbirlikleri geliştiriyoruz.

  • Paydaşlarımızla kurumsal, beşeri ve fiziksel altyapımızı güçlendiriyoruz.

İlk ve ortaöğretim öğrencilerine ve öğretmenlere öğrencilerin girişimcilik yetkinliklerini artırmaya yönelik eğitimler veriyoruz. Girişimcilere ve geleceğin girişimcilerine hizmet veren teknopark, kuluçka merkezleri, İŞGEM, hızlandırıcılar vb. kuruluşlarla birlikte iyi uygulamaları inceliyor, ilgili kurum personelinin eğitici eğitimi almasını sağlıyoruz.

  • Bölgemizdeki girişimcilerin mentorluk hizmetine ve melek yatırımlara erişmesini kolaylaştırmak üzere mentor havuzu oluşturmayı ve hemşeri yatırımcılığını gerçekleştirmeyi hedefliyoruz.
  • İlkokul, ortaokul, lise ve üniversitelerde girişimciliği teşvik edecek ve öğrencilerde farkındalık oluşturacak organizasyonlar düzenliyoruz.

TR90 Bölgesi Alternatif Finansman Kaynakları Raporu

TR90 Bölgesi Kadın Girişimciliğinin Dsteklenmesi Stratejisi

TR90 Bölgesi Genç Girişimciliğin Desteklenmesi Raporu

KAYS
KAYS
DUYURU/İLAN
DUYURU/İLAN
Yatırım
YATIRIM
BİLGİ EDİNME
BİLGİ EDİNME
Uzman Görüşü
UZMAN GÖRÜŞÜ
Kalkınma Kütüphanesi
KALKINMA KÜTÜPHANESİ
Kalkınma İdareleri
KALKINMA İDARELERİ
Faydalı Linkler
FAYDALI LİNKLER
04
Cts
Ara2021