SS | destek@abanozmedya.com | Trabzon loading
doka@doka.org.tr | 444 8 290

Girişimcilik ve Yatırım Ortamının İyileştirilmesi

Geleceğin meslekleri ve yetkinliklerine uygun ekosistem oluşturmaya dayalı kalkınma modeli

Ajansımız, bölgemizde özellikle gençlerin girişimci zihin yapısı ve geleceğin mesleklerine uygun yetkinliklerle donatılması ve özel sektörün teknolojik dönüşümlere daha hızlı adapte olabilmesi bölgenin girişimcilik ve yatırım ortamını iyileştirmeyi hedeflenmektedir. Bu kapsamda Ajansımız 2021 – 2023 yılları arasında girişimcilik kültürünü yaygınlaştırmak, gençlerin girişimciliği bir kariyer fırsatı olarak görmesi sağlamak, yatırımcılara hizmet sunan kurumların kurumsal kapasitelerini geliştirmek ve ekosistem içindeki paydaşlar arasında güçlü bir işbirliği sağlamak için Girişimcilik ve Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Sonuç Odaklı Programını hazırlamıştır. Girişimcilik ve Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Sonuç Odaklı Programı ile;

 • İlk, orta ve yükseköğrenimde eğitici ve öğrencilerin girişimcilik konusundaki farkındalık, bilgi ve becerilerini geliştirmeyi
 • Girişimcilere ve yatırımcılara hizmet veren yapıların; altyapı, kurumsal kapasite ve hizmet kalitelerini geliştirmeyi
 • Girişimcilerin ve yatırımcıların finansal desteklere, pazara, nitelikli danışmanlık faaliyetine ve iş dünyasından mentorlara erişimini sağlamayı,
 • Ekosistem paydaşları arasında işbirliği faaliyetlerini geliştirmeyi
 • Yeni yatırımların çekilmesine yönelik tanıtım faaliyetleri yapmayı amaçlamaktayız.

Program ile girişimcilik ve yatırım ekosistemi içinde yer alan kilit paydaşlar arasında iletişim kaynakları oluşturulması yolu ile ortak sorunların tespiti ve bu sorunlar çözülmesine yönelik kaynakların aynı hedefler doğrultusunda verimli bir şekilde kullanılması için çalışmalar yapılacaktır. Ajansımız sahip olduğu mali ve teknik destek programları ile ekosistem içinde yer alan boşlukları doldurarak kendini bir katalizör rol üstlenecektir.

Sonuç Odaklı Program çerçevesinde belirlenen amaçlar doğrultusunda;

 • Girişimcilik ve melek yatırım ağları konusunda faaliyet gösteren ulusal ve uluslararası ağlar ile işbirlikleri geliştirilmesi,
 • İlk ve ortaöğretim öğretmenlerinin girişimcilik yetkinliklerini artırmaya yönelik eğitimler verilmesi,
 • Girişimci adaylarının girişimcilik yetkinliğin artırılmasına yönelik eğitimler verilmesi,
 • Girişimcilere ve yatırımcılara hizmet veren kuruluşların hizmet kalitesinin artmasına yönelik eğitici eğitimleri düzenlenmesi,
 • Yurt içi iyi uygulama örneklerinin ilgili kuruluşlarla birlikte incelenmesi,
 • TR90 Mentor havuzu oluşturulması,
 • Girişimciliği teşvik edecek ve farkındalık oluşturacak organizasyonlar düzenlenmesi,
 • Hemşeri yatırımcılığı konsept çalışmasının geliştirilmesi,
 • Melek ve Hemşeri Yatırımcılığı Zirvelerinin düzenlenmesi,
 • Bölge illerinde ekosisteminin desteklenmesi ve sürdürülebilirliğin sağlanması için yeni destek programı içeriklerinin oluşturulması için faaliyetler yapılacaktır.

  TR90 Bölgesi Alternatif Finansman Kaynakları Raporu

  TR90 Bölgesi Kadın Girişimciliğinin Dsteklenmesi Stratejisi

  TR90 Bölgesi Genç Girişimciliğin Desteklenmesi Raporu

  KAYS
  KAYS
  DUYURU/İLAN
  DUYURU/İLAN
  Yatırım
  YATIRIM
  BİLGİ EDİNME
  BİLGİ EDİNME
  Uzman Görüşü
  UZMAN GÖRÜŞÜ
  Kalkınma Kütüphanesi
  KALKINMA KÜTÜPHANESİ
  Kalkınma İdareleri
  KALKINMA İDARELERİ
  Faydalı Linkler
  FAYDALI LİNKLER
  DOKA ROOF
  DOKA ROOF
  21
  Paz
  Tem2024