SS | destek@abanozmedya.com | Trabzon loading
doka@doka.org.tr | 444 8 290

AB PROJELERİ

ONLİNE BECERİ DEĞERLENDİRME PROJESİ

Avrupa Birliği Komisyonunca yürütülerek AB üyesi ülkeler, aday ülkeler ve EEA Anlaşması ülkelerinden, 35 ülkeye açık olan EaSI Programı, “Upskilling Pathways” teklif çağrısı altında ajansımız tarafından Karadeniz Teknik Üniversitesi ortaklığı ile hazırlanarak sunulmuş olan, “The development of an adaptive, web-based assessment tool for evaluating the literacy, numeracy and digital skills levels of low skilled/low qualified adults in Turkey”,başlıklı projemiz kabul edilmiştir.

Projemiz AB Komisyonu İstihdam, Sosyal Alan ve İçerme Genel Müdürlüğü ve ajansımız arasında, “VS/2019/0127” sözleşme numarası ile imzalanarak 01.04.2019 tarihi itibariyle başlamıştır. Toplam 326.342,86 Avro bütçe ile yürütülecek olan projede 11 iş paketi, 18 aylık proje süresince uygulanarak tamamlanacaktır.

Projemiz kapsamında, düşük düzeyde yeterlilik / beceri sahibi yetişkinlerin veya ilgili hallerde, ülkeler tarafından tespit edilen öncelikli hedef grupların, okur-yazarlık, sayısal okuryazarlık ve dijital okuryazarlık becerilerinin değerlendirilmesine yönelik web tabanlı, adaptif bir değerlendirme materyali geliştirilecektir. Bu değerlendirme materyali, düşük düzeyde yeterlilik /beceri sahibi yetişkinlerin hangi beceri türlerinde (okur-yazarlık, sayısal okuryazarlık ve dijital okuryazarlık becerileri), hangi seviyede olduklarını ve hangi becerilerini geliştirmeleri gerektiğine dair bilimsel ve nesnel bir rapor sunacaktır. Böylece, bireylerin okur-yazarlık, sayısal okuryazarlık ve dijital okuryazarlık becerileri alanlarındaki mevcut temel ve üst düzey becerilerine ilişkin öğrenme eksiklikleri tespit edilecek ve belgelendirilecektir. Okur-yazarlık, sayısal okuryazarlık ve dijital okuryazarlık becerilerinde mevcut olan öğrenme eksiklikleri tespit edilen bireylerin özel ihtiyaçlarına uygun bir öğrenme yönteminin tasarlanması da gene bu proje ile ortaya çıkacak araçların kullanımı ile mümkün olabilecektir. Ayrıca, projede geliştirilecek olan değerlendirme materyali çevrimiçi (online) olduğu için zaman ve mekan kısıtı olmadan kolaylıkla erişilebilecektir.

Proje içerisindeki iş paketleri bazı ana başlıkları aşağıda yer alan çalışmalar gerçekleştirilecektir.

  • 500 kişilik örneklem üzerinden saha araştırması ve analizler
  • 40 kişiye ölçme ve değerlendirme aracı kullanımı üzerine eğitim verilmesi
  • 1 Adaptif, Online Ölçme-Değerlendirme Aracı Hazırlanması
  • Yerel çalıştay ve toplantılar
  • Proje Çıktılarının Uluslararası bir kongrede sunumu

Projede, iştirakçi olarak bulunan TTSO, Trabzon Halk Eğitim Merkezi, Trabzon İŞKUR, Türkiye İŞKUR ve Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ile ortak çalışmalar yapılacaktır. Bu kapsamda hazırlanacak olan değerlendirme materyali iştirakçilerin bünyesine kayıtlı düşük düzeyde yeterlilik/beceri sahibi yetişkinlere uygulanacaktır. Projenin tamamlanmasının ardından, geliştirilmiş olan değerlendirme aracı bu kurumların kullanımına ücretsiz olarak sunulacaktır. Ayrıca proje ile geliştirilecek olan aracın iştirakçilerin kullanımına sunulmasından önce, İŞKUR’dan ve Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü’ne bağlı olan Türkiye çapındaki Halk Eğitim Merkezlerinden temsilcilere, söz konusu aracın kullanımına ilişkin eğitimler verilecektir.

ITM BEE-BSB PROJESİ

KARADENİZ HAVZASINDA ARICILIK VE ARICILIĞA BAĞLANTILI SEKTÖRLERDE TİCARET VE MODERNİZASYONUN ARTIRILMASI PROJESİ

Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programı “ENI CBC Black Sea Basin Programme 2014-2020” kapsamında ajansımızın da proje ortağı olarak yer aldığı “Karadeniz Havzasında Arıcılık ve Arıcılığa Bağlantılı Sektörlerde Ticaret ve Modernizasyonun Arttırılması Projesi”, ITM BEE-BSB, BSB 136 projesi 1 Nisan 2019 tarihi itibariyle uygulanmaya başlamıştır. “

Proje toplam bütçesi 758.303 Avro olan projede ajansımız 158.486 Avro’luk bir bütçe kullanarak 24 ay sürecek olan projede; Arıcılık ve Bağlantılı Sektörlerde Doğu Karadeniz Bölgesi’nden sektörel paydaşların rekabet gücünü artırmaya yönelik çalışmalar yürütecektir.

ITM BEE-BSB 136 referans nolu projede Karadeniz Havzası’ndan beş farklı ülkeden kurumlar işbirliğinde yürütülecek olan bu projenin ortakları :

Lider Ortak: “Galati Tehnopol Association”, Romanya

Ortak 1: “Varna Economic Development Agency”, Bulgaristan

Ortak 2: Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı, Türkiye

Ortak 3: “Cahul Business Centre”, Moldova

Ortak 4: “Mykolaiv Regional Chamber of Commerce and Industry”, Ukrayna’dır.

Proje kapsamında

  • Karadeniz Havzası Arıcılık Ürünleri/Üreticileri Ağı’nın kurularak sınır ötesi işbirliği ve ticaret fırsatlarının değerlendirilmesine yönelik faaliyetlerin teşviki,
  • Arıcılık/Bal ürünleri üreticilerine yönelik yapılacak bilgi ve beceri kazandırma eğitim ve saha çalışmaları vasıtasıyla arıcılık sektöründe rekabet gücünün ve büyümenin teşviki,
  • Karadeniz Havzasının Arıcılık potansiyeli ile üretilen arı ürünlerinin sağlık üzerine etkilerine yönelik çeşitli farkındalık artırma ve tanıtım çalışmalarının yapılması hedeflenmektedir.

Proje kapsamında DOKA tarafından proje ortakları ile beraber yürütülecek olan çalışmalarda Doğu Karadeniz Bölgesi Arıcılık ve bağlantılı sektörlerden en az 50 üreticinin/paydaşın kurulması öngörülen birliğe katılımı, en az 100 paydaşın yerel/bölgesel eğitimlerden faydalanması, en az 30 paydaşın uluslararası saha çalışmalarına katılımı ve en az 100 paydaşımızın da bölgemizde düzenlenecek olan uluslararası konferanstan faydalanması öngörülmektedir.

KAYS
KAYS
DUYURU/İLAN
DUYURU/İLAN
Yatırım
YATIRIM
BİLGİ EDİNME
BİLGİ EDİNME
Uzman Görüşü
UZMAN GÖRÜŞÜ
Kalkınma Kütüphanesi
KALKINMA KÜTÜPHANESİ
Kalkınma İdareleri
KALKINMA İDARELERİ
Faydalı Linkler
FAYDALI LİNKLER
DOKA ROOF
DOKA ROOF
02
Cts
Mar2024