SS | destek@abanozmedya.com | Trabzon loading
doka@doka.org.tr | 444 8 290
Fındıkta Verimlilik ve Fındık İşleme Sektörü Değer Zinciri Analizi çalıştayı düzenlendi
Doğu Karadeniz’de Alternatif Turizm Markalaşma Yolunda Projesi’nin Açılışı Gerçekleştirildi
Rize’de İmzalar Atıldı
Turizmde Hedef Pazarı Çeşitlendirme Çalışmaları Devam Ediyor
Turizmi 12 Aya Yaymak İçin Çalışmalar Devam Ediyor
21 Mart2015
İstanbul’da DOKA-JICA Bilgilendirme Toplantısı ve Proje Fikirlerine Yönelik Çalıştay Yapıldı

Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı’nın (DOKA) Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) işbirliğinde yürüttüğü kapasite geliştirme çalışmalarında eko-turizm önemli bir başlık olmuş; hazırlanan eylem planı doğrultusunda Camili Yöresi (Macahel Havzası) pilot bölge olarak belirlenmiş, ardından bölgede çeşitli saha araştırmaları ve bölgeye yönelik birtakım çalışmalar gerçekleştirildi.

Bu kapsamda 20.03.2015 tarihinde Bahçelievler Belediyesi Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde Macahel Eğitim Kültür ve Dayanışma Vakfı organizatörlüğünde ajansımız uzmanları ve JICA yetkilileri tarafından İstanbul’da yaşayan Camili Bölgesi Halkı’na yönelik “DOKA ve JICA Hakkında Bilgilendirme Toplantısı ve Proje Fikirleriyle İlgili Çalıştay” düzenlendi.

Artvin Yatırım Destek Ofisi Uzmanı Fatma Artar, Tanıtım Teşvik ve İşbirliği Birimi Uzmanı Eda Tiryaki, JICA Kıdemli Danışmanı Masanobu Kiyoka, JICA Uzmanı Minami Yamaguchi’nin katılım sağladığı toplantıda öncelikle ajansımız ve desteklerimiz, DOKA ve JICA arasında imzalanan “Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı Kapasite Geliştirme Projesi”, JICA eko-turizm çalışmaları ile ilgili pilot bölge “Macahel Bölgesi’nde ve Bölgeye Yönelik Yürütülen Çalışmalar” ve günümüz Japonya’sında kırsal kalkınma ile ilgili bilgilendirme sunumları yapıldı. Ardından Japonya yerel kalkınmasında bir başarı hikayesi olan IRODORİ Projesi’ne yönelik tanıtıcı DVD gösterimi gerçekleştirildi. Toplantının son bölümünde ise katılımcılar 3 gruba ayrılarak proje fikirlerine yönelik çalıştay gerçekleştirildi.

Ajansımızın JICA ile işbirliğinde yürüttüğü proje kapsamında pilot bölge Camili’de belli dönemlerde saha araştırmaları gerçekleştirildi. Bu çalışmalar sırasıyla 02-04/09/2013 tarihlerinde Kumamoto Üniversitesi’nden Kırsal Kalkınma alanında çalışmalar yapan sosyolog Prof. Dr. Sadao Tokuno ve Çanakkale 18 Mart Üniversitesi’nden Dr. Tolga Özşen’in yönlendiriciliği ve DOKA uzmanlarının katılımıyla gerçekleştirilen “Maral Köyü Kırsal Kalkınma Saha Araştırması”, 20-21/06/2014 tarihlerinde Macahel Arıcılık A.Ş. Saha ve Alan Görevlisi ile görüşme, 04-05/07/2014 tarihleri arasında HIS Travel (Highest International Standards )Türkiye Ofisi yetkilisi ile Camili Bölgesi’nde ev pansiyonlarının ziyareti, 11-12/09/2014 tarihlerinde “Eko-turizm, Yerel Üretim-Yerel Tüketim ve Atık Yönetimi’ne yönelik gerçekleştirilen saha araştırmasıdır.

11-12/09/2014 tarihlerinde Camili Bölgesi’nde (Macahel) yapılan “Eko-turizm, Yerel Üretim-Yerel Tüketim ve Atık Yönetimi” saha araştırması, detaylı ve katılımcı bir araştırma olup bu kapsamda bölgede köy muhtarları, Camili Köyler Birliği Başkanı, MABİYODER Derneği Eko-turizm Komite Başkanı, Macahel Arıcılık A.Ş.’nde saha ve alan görevlisi, ev pansiyoncuları ve Camili Yatılı Bölge Ortaokulu Müdiresi ile görüşülmüş, araştırmadan elde edilen sonuçlar raporlanmış, ortaya çıkan proje fikirleri 3 ana kategoriye ve alt başlıklara ayrılmıştır:

  1. Eko-turizmle İlgili Proje Fikirleri
  2. Tarımsal ve Gelir Getirici Faaliyetler Hakkında Proje Fikirleri
  3. Sosyal, Kültürel ve Diğer Faaliyetler Hakkında Proje Fikirleri

İlgili ana başlıklar halindeki proje fikirleri, 20.03.2015 tarihinde İstanbul’da yapılan çalıştayda ele alınmış, katılımcılar 3 gruba ayrılmış ve her grup kendi kategorisindeki proje fikirlerini önemlilik- aciliyet sıralamasına göre, 5 N 1K yaklaşımını (Ne? Ne Zaman? Nerede? Nasıl? Neden? Kim? ) göz önünde bulundurarak sıralandırmış ve her gruptan bir sözcü kendi kategorisindeki proje fikirleriyle ilgili kısa bir sunum yapmıştır.

Toplantı sonunda elde edilen proje fikirlerinden yola çıkılarak mayıs ayında JICA ile birlikte Macahel Bölgesi’nde çalışmalara devam edilmesi planlanmaktadır.

KAYS
KAYS
ANNOUNCEMENTS
ANNOUNCEMENTS
INVESTMENT
INVESTMENT
INFORMATION
INFORMATION
Uzman Görüşü
UZMAN GÖRÜŞÜ
Kalkınma Kütüphanesi
KALKINMA KÜTÜPHANESI
Kalkınma İdareleri
KALKINMA İDARELERI
Faydalı Linkler
FAYDALI LINKLER
DOKA ROOF
DOKA ROOF
21
Paz
Tem2024