SS | destek@abanozmedya.com | Trabzon loading
doka@doka.org.tr | 444 8 290
18
Eylül
2019
2019 Yılı Teknik Destek 4. Dönem Başarılı Projelerin İlanı ve Sözleşmeye Davet

2019 Yılı Teknik Destek Programı 4. Dönem (Temmuz-Ağustos 2019) başvurularının sonuçları belli olmuştur. Sonuçları görmek için lütfen aşağıdaki başarılı projeler listesine tıklayınız.

Başarılı Projeler

Önemli Hususlar:

 • Program Yönetim Birimi tarafından sözleşme imzalamak için başarılı proje sahiplerine posta yoluyla tebligat yapılacaktır.

 • Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği gereğince başarılı proje başvuru sahipleri başvuru formu ile başvuru rehberinde belirtilen destekleyici belgelerin asıl veya onaylı suretini sözleşme öncesinde Ajansa sunmak zorundadır. Bu belgeler şunlardır:

 • Başvuru Formu
 • EK B: Eğitim Müfredatı (Teknik Destek içeriğinde eğitim olanlar için)
 • EK C: Teknik Destek İçin Önerilen Kurum/Uzman (en az 2 adet proforma fatura ile birlikte)
 • EK D: Temsil ve İlzam Yetkisi Beyanı (Örnek-1: Kamu Kurum ve Kuruluşları için, Örnek-2: Kamu Kurumu ve Kuruluşları dışında kalan uygun başvuru sahipleri için) Kurumun en üst amirinin proje kapsamında belirlenen bir kişiyi yetkilendirme kararının sunulması yeterlidir.
 • EK F: Teknik Destek başvurusu tarihinden en az 3 ay önce kurulmuş olduklarına dair beyan (STK ve Kooperatifler için)
 • EK I: Teknik Özellikler Listesi (Teknik Destek konusu eğitim dışında bir hizmete ait ise)
 • Kimlik Beyan Formu (Tüzel Kişi için) (indirmek için tıklayınız)
 • Kimlik Beyan Formu (Kamu Kurumu için) (indirmek için tıklayınız)

Belgelerin eksiksiz bir şekilde doldurulup, paraf, mühür, kaşe ve imza yapılarak Ajansa sunulması gerekmektedir.

 • Başvuru sahipleri, desteklenmesine karar verilen projelerin Ajans tarafından ilan edilmesinden itibaren en geç 15 (on beş) işgünü içinde söz konusu belgeleri Ajansa teslim eder. Süresi içinde söz konusu belgeleri teslim etmeyen başvuru sahipleri ile sözleşme imzalanmaz.

 • Bu süre zarfında sözleşme imzalamak üzere ajansa başvurmayan veya sözleşme imzalayamayacağını yazılı olarak bildiren veya Ajans tarafından talep edilen belgeleri zamanında sunmayan başvuru sahipleri söz konusu destekten feragat etmiş sayılır ve aynı faaliyet için bir yıl süre ile tekrar başvuruda bulunamazlar.

 • Sözleşme imzalamaya gelirken tebligatta belirtilen belgelerle birlikte kurum/kuruluşların mühür ve/veya kaşesi ile gelmesi gerekmektedir.
KAYS
KAYS
DUYURU/İLAN
DUYURU/İLAN
Yatırım
YATIRIM
BİLGİ EDİNME
BİLGİ EDİNME
Uzman Görüşü
UZMAN GÖRÜŞÜ
Kalkınma Kütüphanesi
KALKINMA KÜTÜPHANESİ
Kalkınma İdareleri
KALKINMA İDARELERİ
Faydalı Linkler
FAYDALI LİNKLER
DOKA ROOF
DOKA ROOF
14
Paz
Tem2024