SS | destek@abanozmedya.com | Trabzon loading
doka@doka.org.tr | 444 8 290
31
Aralık
2019
2019 YILI FİZİBİLİTE DESTEĞİ PROGRAMI SONUÇLARI

2019 YILI FİZİBİLİTE DESTEĞİ PROGRAMI SONUÇLARI

2019 Yılı Fizibilite Desteği kapsamında 122. Yönetim Kurulu kararı ile desteklenmeye hak kazanan BAŞARILI PROJELER için tıklayınız

Sonuçların bölgemiz için hayırlı olmasını dileriz. Başarılı proje sahiplerini tebrik eder, programımıza ilgi gösteren tüm paydaşlarımıza teşekkür ederiz.

Listede yer alan başvuru sahiplerinin herhangi bir yazılı tebliği beklemeksizin 04.09.2019 Çarşamba günü, saat 17:00’ye kadar Sözleşme Öncesinde Sunulması Gereken Belgeleri matbu olarak Ajans Genel Sekreterliğine sunmaları gerekmektedir

Sözleşme imzalanmadan önce Ajans, gerektiğinde başvuru sahibinden ek bilgi ve belge isteyebilir. Sözleşmeler, başvuru sahiplerince mevzuatta belirlenen süre içerisinde başvuru formu ve ekleri ile ajans tarafından talep edilen destekleyici belgelerin aslı veya onaylı suretinin sunulmasını takiben en geç beş iş günü içinde yapılacak yazılı bildirimi müteakip en geç on iş günü içinde imzalanır. Bu süre zarfında sözleşme imzalamak üzere ajansa başvurmayan veya sözleşme imzalamayacağını yazılı olarak bildiren veya Ajans tarafından talep edilen belgeleri zamanında sunmayan başvuru sahipleri söz konusu destekten feragat etmiş sayılır ve aynı faaliyet için bir yıl süre ile tekrar başvuruda bulunamazlar. Bu süre zarfında, mücbir sebepten ötürü sözleşme imzalamaya gelemeyeceğini bildiren sözleşme sahiplerine on iş günü ilave süre tanınabilir. Sunulan belgelerin gerçeğe aykırı yahut KAYS’ta yer alan bilgi ve belgelerden farklı olması durumunda da başvuru sahibiyle sözleşme imzalanmaz.

Sözleşme davetleri, yukarıda yer alan belgelerin Ajansa sunulmasını müteakip gönderilecektir.

Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.

T.C. DOĞU KARADENİZ KALKINMA AJANSI

İRTİBAT

İlgili Birim: Program Yönetimi Birimi (PYB)

Tel: 444 82 90 / Dâhili: 4043, 4029

Faks: 0462 455 40 88

E-Posta: pyb@doka.org.tr

KAYS
KAYS
DUYURU/İLAN
DUYURU/İLAN
Yatırım
YATIRIM
BİLGİ EDİNME
BİLGİ EDİNME
Uzman Görüşü
UZMAN GÖRÜŞÜ
Kalkınma Kütüphanesi
KALKINMA KÜTÜPHANESİ
Kalkınma İdareleri
KALKINMA İDARELERİ
Faydalı Linkler
FAYDALI LİNKLER
DOKA ROOF
DOKA ROOF
21
Paz
Tem2024