SS | destek@abanozmedya.com | Trabzon loading
doka@doka.org.tr | 444 8 290
Proje Teklif Çağrıları
2021 SOGEP PROGRAMI
 • BAŞLANGIÇ TARİHİ
 • 18.12.2020
 • BİTİŞ TARİHİ
 • 26.01.2021
 • PROGRAM BÜTÇESİ
 • 166 Milyon TL

2021 SOGEP PROGRAMI

Programın Adı

SOSYAL GELİŞMEYİ DESTEKLEME PROGRAMI (SOGEP)

Referans No

TR90/21/SOGEP

Program Hedefi

Uygulandığı illerde, yerel dinamikleri harekete geçirerek yoksulluk, göç ve kentleşmeden kaynaklanan sosyal sorunları gidermek, değişen sosyal yapının ortaya çıkardığı ihtiyaçlara karşılık vermek, toplumun dezavantajlı kesimlerinin ekonomik ve sosyal hayata daha aktif katılmalarını sağlamak, istihdam edilebilirliği artırmak, sosyal içermeyi, sosyal girişimciliği ve yenilikçiliği desteklemek ve sosyal sorumluluk uygulamalarını yaygınlaştırmak

Program Öncelikleri

 1. İstihdam Edilebilirliği Artırmak
  • Toplumun dezavantajlı kesimlerinin istihdama katılımının kolaylaştırılması ve mesleki bilgi ve becerilerin geliştirilmesi
  • Genç istihdamının artırılması
  • İldeki ve bölgedeki ihtiyaçlara uygun alanlarda nitelikli ve üretken beşerî sermayenin geliştirilmesi
 2. Sosyal Girişimcilik ve Yenilikçilik
  • Sosyal girişimlerin kurulması ve kapasitelerinin artırılması
  • İstihdam edilebilirliğe ve sosyal içermeye ilişkin yenilikçi modeller geliştirilmesi
  • Sosyal girişimcilik ve sosyal yenilikçilik alanlarında hizmet veren/verecek olan aracı kurumların işleteceği, ekosistem güçlendirmeye yönelik merkezler, sosyal laboratuvarlar ile kuluçka ve hızlandırıcı programların uygulanması
 3. Sosyal İçerme
  • Sosyal yardım alan kesimin gelir düzeyinin artırılması
  • Toplumun dezavantajlı kesimlerinin yaşam kalitelerinin yükseltilmesi
  • Dezavantajlı kesimlere sunulan hizmetlerin kalitesinin artırılması
 4. Sosyal Sorumluluk
  • Bölge öncelikleriyle kâr amacı güden kesimin sosyal sorumluluk faaliyetlerinin uyumlaştırılması

Program Bütçesi

166 Milyon TL

Bütçe-Destek Oranı

Proje bütçesi asgari: 1 Milyon TL

Destek oranı azami: %90 – Kar amacı gütmeyenler

%50 – Kar amacı güdenler (Sosyal Sorumluluk)

Proje Süresi

18 Ay

Uygun Başvuru Sahipleri

 • Kamu kurum ve kuruluşları
 • Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları
 • Birlikler, kooperatifler
 • Sivil toplum kuruluşları
 • Organize sanayi bölgeleri, sanayi siteleri, serbest bölge işleticileri,
 • Teknoloji transfer ofisi şirketleri
 • Teknoloji geliştirme bölgesi, endüstri bölgesi ve iş geliştirme merkezi gibi kuruluşların yönetici şirketleri
 • Yalnızca sosyal sorumluluk projeleri için kâr amacı güden tüzel kişileri

Son Başvuru Tarihi

5 Şubat 2021 Saat: 16.00

Başvuru Adresi

Projeler, resmi üst yazıyla Ajansa ve sogep@doka.org.tr e-posta adresine sunulacaktır.

Başvuru Belgeleri

sogep-2021-bilgilendirme-sunumu (2 Mb)
sogep-proje-bilgi-formu (561 Kb)
proje-butcesi (36 Kb)
is-plani (14 Kb)
sogep-performans-gostergeleri (22 Kb)
KAYS
KAYS
DUYURU/İLAN
DUYURU/İLAN
Yatırım
YATIRIM
BİLGİ EDİNME
BİLGİ EDİNME
Uzman Görüşü
UZMAN GÖRÜŞÜ
Kalkınma Kütüphanesi
KALKINMA KÜTÜPHANESİ
Kalkınma İdareleri
KALKINMA İDARELERİ
Faydalı Linkler
FAYDALI LİNKLER
DOKA ROOF
DOKA ROOF
14
Paz
Tem2024