SS | destek@abanozmedya.com | Trabzon loading
doka@doka.org.tr | 444 8 290
Teknik Destek
2018 Yılı Teknik Destek Programı
  • STARTING DATE
  • 12.03.2018
  • DATE OF COMPLETION
  • 28.12.2018
  • PROGRAM BUDGET
  • 750.000 TL

Ajansımız Teknik Destek Programı için ilana çıkmış bulunmaktadır. Program ile ilgili genel bilgiler aşağıdaki gibidir;

Programın Genel Amacı;

Bölgedeki yerel aktörlerin bölgesel kalkınma açısından önem arz eden, ancak kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle hazırlık ve uygulama aşamalarında sıkıntı ile karşılaşılan çalışmalarına eğitim verme, program ve proje hazırlanmasına katkı sağlama, geçici uzman personel görevlendirme, danışmanlık sağlama, lobi faaliyetleri ve uluslararası ilişkiler kurma gibi konularda destek sağlamaktır.

Programın Öncelikleri;

· Yerel yönetimlerin başta planlama çalışmaları ile 2014-2023 TR90 Bölge Planını uygulamaya yönelik veya yerel kalkınma kapasitelerini artırıcı faaliyetlerinin desteklenmesi,

· Diğer başvuru sahiplerinin yerel ve bölgesel kalkınmaya katkıda bulunabilecek çalışmalarına destek sağlanması,

· Sonuç Odaklı Programlar (SOP) çerçevesinde; bölgede faaliyet gösteren kamu kurum ve kuruluşları, özel kesim, sivil toplum kuruluşları ve yerel yönetimlerin kurumsal ve beşeri altyapılarının geliştirilmesi ve işbirliği kapasitesinin artırılmasına yönelik faaliyetlerin desteklenmesidir.

Program Bütçesi ve Destek Miktarları;

Bu program kapsamında desteklenecek Teknik Destek faaliyetleri için Ajans bütçesinden ayrılan toplam kaynak, 2018 yılı için 750.000 TL’dir. DOKA, bu program için ayırdığı kaynakları kısmen veya tamamen kullandırmama hakkını saklı tutar.

Teknik destek kapsamında yararlanıcı kuruluşa herhangi bir doğrudan mali destek verilmez. Ajans, bu destekleri mevcut bütçe ve personel imkânları çerçevesinde temelde kendi personeli eliyle sağlar. Zorunlu hallerde teknik destek, hizmet alımı yoluyla sağlanabilir. Teknik desteklerin hizmet alımı yoluyla sağlanmasına Ajans personelinin iş yoğunluğu ve sağlanacak desteğin niteliği göz önünde bulundurularak Genel Sekreter tarafından karar verilir. Teknik desteğin hizmet alımı yoluyla sağlanması durumunda; her bir teknik desteğin Ajansa toplam maliyeti 20.000 TL’yi aşamaz. Aynı yararlanıcıya bir yılda toplam iki haftadan fazla süreyle geçici uzman personel görevlendirilemez.

Programlara Başvuru Şekli ve KAYS;

Başvuruların kabulü, 13/03/2018 tarihi itibari ile başlayıp, son dönem başvuru tarihi matbu başvurular için 28/12/2018 olmak üzere tüm yıl boyunca devam edecektir. Başvurular öncelikle Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden (https://kaysuygulama.kalkinma.gov.tr) online olarak alınacaktır. Başvuru Formu ve diğer belgeler KAYS sisteminde ilgili talimatlar okunarak doldurulacaktır. Başvuru yapabilmek için KAYS sistemine kayıt olunup kullanıcı adı ve şifre alınması gerekmektedir. Sisteme kaydolma ve kullanım ile ilgili detaylı bilgi ve görsel anlatım yine KAYS Portalı’nın (http://portal.kays.kalkinma.gov.tr/) Yardım bölümünde bulunan Kullanıcı Kılavuzu’nda mevcuttur.

1520865971-ek-b-egitim-mufredati-egitim-talebi-olanlar-icin- (77 Kb)
1520865971-ek-c-teknik-destek-icin-onerilen-uzman-kurum (2 Mb)
1520865971-ek-d-ornek-2-temsil-ilzamyetki-belgesikamu-kurumu-disindakiler (64 Kb)
1520865971-ek-f-kurulus-beyani-stk-ve-kooperatifler-icin (66 Kb)
1520865971-ek-i-gorunurluk-rehberi-bilgi-amacli (1 Mb)
1520865971-proforma-ornegi (20 Kb)
1521027717-teknik-destek-2018-rehber (2 Mb)
KAYS
KAYS
ANNOUNCEMENTS
ANNOUNCEMENTS
INVESTMENT
INVESTMENT
INFORMATION
INFORMATION
Uzman Görüşü
UZMAN GÖRÜŞÜ
Kalkınma Kütüphanesi
KALKINMA KÜTÜPHANESI
Kalkınma İdareleri
KALKINMA İDARELERI
Faydalı Linkler
FAYDALI LINKLER
DOKA ROOF
DOKA ROOF
14
Paz
Tem2024