SS | destek@abanozmedya.com | Trabzonloading
doka@doka.org.tr | 444 8 290
2017 Yılı Tarihi, Kültürel Ve Doğal Değerlerin Korunması Ve Geliştirilmesi Mali Destek Programı
2017 Yılı Tarihi, Kültürel Ve Doğal Değerlerin Korunması Ve Geliştirilmesi Mali Destek Programı
 • BAŞLANGIÇ TARİHİ
 • 28.12.2017
 • BİTİŞ TARİHİ
 • 28.03.2018
 • ASGARİ DESTEK
 • 300.000 TL
 • AZAMİ DESTEK
 • 1.500.000 TL
 • PROGRAM BÜTÇESİ
 • 12.000.000 TL

Ajansımız “Tarihi, Kültürel Ve Doğal Değerlerin Korunması Ve Geliştirilmesi Mali Destek Programı” kapsamında 28/12/2017 tarihi itibarıyla proje teklif çağrısı ilanına çıkmış bulunmaktadır.

Programın Özel Amacı

Bölgenin mimari dokusu göz önünde bulundurularak doğal, tarihi ve kültürel değerlerin ortaya çıkarılması, korunarak geliştirilmesi ve yöresel kimliğin ön planda olduğu sağlıklı ve düzenli bir çevrenin oluşturulmasıdır.

Öncelikler

 • Yöresel, geleneksel ve özgün mimari doku göz önünde bulundurularak bölgedeki mevcut doğal, tarihi ve kültürel değerlere sahip alanların (meydan, sokak, mahalle vb. alanlarda) turizm değeri haline getirilmesi amacıyla korunması, iyileştirilmesi ve yeniden ortaya çıkarılması
 • Bölgenin tarihi ve kültürel mirası, yöresel kimliği ve özgün mimari yapısına uygun yeni alanlar oluşturularak bu alanların turizm değeri haline getirilmesi
 • Sit alanı ilan edilmiş, koruma planı hazır durumda veya onay aşamasında olan yerlerde; tarihi, kültürel ve doğal varlıkların yakın çevresi ile bir bütün halinde korunarak turizme kazandırılması

Bütçe ve Süre

Program Bütçesi

12.000.000 TL

Proje Başına Destek Miktarı

Asgari Destek Tutarı: 300.000 TL
Azami Destek Tutarı: 1.500.000 TL

Destek Oranı

Asgari Destek Oranı: %25
Azami Destek Oranı: %75

Proje Süreleri

Asgari Proje Süresi: 18 Ay
Azami Proje Süresi: 24 Ay

Kimler Başvurabilir?

 • Valilikler
 • Kaymakamlıklar
 • Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Bölge, İl ve İlçe Müdürlükleri
 • Bakanlıklara Bağlı Kurum, Kuruluş ve Enstitüler
 • Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları
 • Yerel Yönetimler (İl Özel İdaresi, Büyükşehir Belediyeleri, Belediyeler, Köy Muhtarlıkları)
 • 5355 Sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu doğrultusunda Kurulmuş Birlikler (Köylere Hizmet Götürme Birlikleri, Sulama Birlikleri, Turizm Altyapı Birlikleri vb.)
 • Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları

Süreç

Tarih

KAYS Üzerinden İlk Giriş

11 Ocak 2018

KAYS üzerinden Çevrimiçi Teslim

28 Mart 2018 ve Saat: 23.59

Taahhütnamenin E-İmzası / Teslimi

4 Nisan 2018 ve Saat: 17.00

Başvurular, KAYS üzerinden yapılır. Her başvuru KAYS üzerinden üretilen taahhütnamenin imzalanması ile tamamlanır. Taahhütnamenin e-imza ile imzalanması esastır. Taahhütnamenin e-imza ile imzalanması son başvuru tarihinden itibaren en geç 5 iş günü içerisinde tamamlanır. Taahhütnamenin e-imza ile imzalanmadığı hallerde, taahhütname başvuru sahibi tarafından ıslak imzalı olarak elden veya posta yolu ile son başvuru tarihinden itibaren en geç 5 iş günü içerisinde Ajans’a teslim edilir. Zamanında yapılmayan proje başvuruları için mazeret kabul edilmez ve bu projeler değerlendirmeye alınmadan reddedilir.

BİLGİLENDİRME TOPLANTILARI TAKVİMİ

İli

İlçesi

Tarihi

Saati

Toplantı Yeri

Artvin

Merkez

04.01.2018

14.00

Artvin Valiliği Çoruh Toplantı Salonu

Giresun

Merkez

05.01.2018

14.00

Giresun Valiliği Toplantı Salonu

Gümüşhane

Merkez

09.01.2018

14.30

Gümüşhane Valiliği Toplantı Salonu

Ordu

Merkez

10.01.2018

15.00

Ordu Valiliği Toplantı Salonu

Rize

Merkez

08.01.2018

14.00

Rize Valiliği Ayder Toplantı Salonu

TrabzonMerkez11.01.201810.30DOKA Konferans Salonu

EĞİTİM TOPLANTILARI

Artvin

15-16.01.2018

10.00-17.00

Artvin Valiliği Çoruh Toplantı Salonu

Giresun

25-26.01.2018

10.00-17.00

Giresun Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı Salonu

Gümüşhane

18-19.01.2018

10.00-17.00

Kültür Merkezi Toplantı Salonu

Ordu

22-23.01.2018

10.00-17.00

Ordu Valiliği Toplantı Salonu

Rize

01-02.02.2018

10.00-17.00

Rize Ticaret Borsası Toplantı Salonu

Trabzon

07-08.02.2018

10.00-17.00

Ajans Binası

Bu teklif çağrısı sürecinde Ajansımız tarafından bölge illerinde takvimi yukarıda belirtilen eğitim toplantıları düzenlenecektir. Eğitimlerde KAYS sistemi üzerinden başvuru yöntemi ile proje yazma ve uygulamaya yönelik konular anlatılacaktır.

Mali destek programlarına proje sunmayı planlayan kurum ve kuruluşlarda proje hazırlama ve uygulama süreçlerinde görevlendirilecek personelin bu eğitimlere katılım sağlamasının faydalı olacağı düşünülmektedir. Aşağıda yer alan başvuru formu doldurularak pyb@doka.org.tr adresine gönderilmek suretiyle eğitim toplantılarına başvuru yapılabilir..

Eğitim Başvuru Formu

SIKÇA SORULAN SORULAR

Programla ilgili sorular, program adı ve referansı açık bir şekilde belirtilerek aşağıda yer alan iletişim kanalları ile Ajansımızın Program Yönetim Birimine (PYB) iletilebilir.

Ajans bilgilendirme ve eğitim toplantıları hariç olmak üzere sözlü sorulan sorulara cevap vermekle yükümlü değildir. Soruların yanıtları, Ajans’a ulaşma tarihinden sonra en geç 10 (on) gün içerisinde Ajans internet sitesinde yer alan Sıkça Sorulan Sorular Listesi (SSSL)’nde yayınlanacaktır. Soruyu soran kişiye ayrıca yazılı veya sözlü olarak geri bildirimde bulunulmayacaktır. Tüm adaylara eşit davranılacak ve bir başvuru sahibine sağlanan bilgi SSSL aracılığıyla diğer başvuru sahiplerine de duyurulacaktır. Tüm resmi açıklamalar ve talep edilen bilgi Ajans tarafından sağlanacaktır. SSSL ve Başvuru Rehberi’nde yer almayan hiçbir bilgi, başvuru sahibi ve Ajans için bağlayıcı nitelik taşımamaktadır.

E-posta: pyb@doka.org.tr

Faks: 0 462 455 40 88

BAŞVURU REHBERİ

BAĞIMSIZ DEĞERLENDİRİCİ İLANI

1514472168-ek-e-fizibilite-sablonu (20 Kb)
1514472168-ek-f-destekleyici-belge-ornek-1 (32 Kb)
1514472168-ek-f-destekleyici-belge-ornek-2 (34 Kb)
1514472168-ek-f-destekleyici-belge-ornek-3 (33 Kb)
1514472168-ek-f-destekleyici-belge-ornek-4 (33 Kb)
1514472168-ek-f-destekleyici-belge-ornek-5 (33 Kb)
1514472168-ek-f-destekleyici-belge-ornek-6 (32 Kb)
1514472168-ek-f-destekleyici-belge-ornek-7 (32 Kb)
1514472168-ek-f-destekleyici-belge-ornek-8 (31 Kb)
1514472168-ek-g-proforma-fatura-ornegi-bilgi-icin (37 Kb)
1514472168-ek-h-tekniksartnameler (27 Kb)
KAYS
KAYS
DUYURU/İLAN
DUYURU/İLAN
Yatırım
YATIRIM
BİLGİ EDİNME
BİLGİEDİNME
Uzman Görüşü
UZMANGÖRÜŞÜ
Kalkınma Kütüphanesi
KALKINMAKÜTÜPHANESİ
Kalkınma İdareleri
KALKINMAİDARELERİ
Faydalı Linkler
FAYDALILİNKLER
DOKA ROOF
DOKAROOF
21
Paz
Tem2024