SS | destek@abanozmedya.com | Trabzon loading
doka@doka.org.tr | 444 8 290
In accordance with the principle of transparency, semi-annual interim report and annual report of the related financial year are prepared.
2023-yili-doka-faaliyet-raporu (2 Mb)
2023-yili-doka-ara-faaliyet-raporu (4 Mb)
2022-yili-faaliyet-raporu (2 Mb)
2022-yili-doka-ara-faaliyet-raporu (3 Mb)
2021-yili-doka-faaliyet-raporu (2 Mb)
2021-yili-doka-ara-faaliyet-raporu.docx (2 Mb)
2020-yili-faaliyet-raporu (2 Mb)
2020-yili-doka-ara-faaliyet-raporu- (2 Mb)
2019-doka-yillik-faaliyet-raporu (2 Mb)
2019-yili-ajans-ara-faaliyet-raporu (2 Mb)
2018 Annual Report (3 Mb)
test
2018 Semi Annual Interim Report (3 Mb)
2017 Annual Report (2 Mb)
2017 Semi Annual Interim Report (2 Mb)
2016 Annual Report (2 Mb)
2016 Semi Annual Interim Report (2 Mb)
2015 Annual Report (3 Mb)
2015 Semi Annual Interim Report (2 Mb)
2014 Annual Report (4 Mb)
2014 Semi Annual Interim Report (5 Mb)

Ajansımız tarafından 3 adet sonuç odaklı program yürütülecektir:

Doğu Karadeniz Bölgesi Turizm 2.0 Sonuç Odaklı Programı

- TR90 Bölgesinde Bölgede turizmi 12 aya yayarak bölge turizm gelirlerini ve turist sayısını artırmak amacıyla oluşturulmuştur. Hedef pazarların çeşitlendirilmesine; destinasyon yönetimi mantığıyla yeni turizm destinasyonlarının oluşturulması ve mevcutların geliştirilmesine; eko turizm, kamp karavan turizmi, toplantı ve etkinlik turizmi özelinde alternatif turizm türlerinin yaygınlaştırılmasına yönelik faaliyetlere odaklanılmıştır.

Yeni Nesil Girişimcilik Sonuç Odaklı Programı

- Doğu Karadeniz’de girişimcilik ekosisteminin geliştirilmesi amacıyla oluşturulmuştur. İlk, orta ve yükseköğrenimde eğitici ve öğrencilerin girişimcilik konusundaki farkındalık, bilgi ve becerileri ile TR90’daki girişimcilere ve geleceğin girişimcilerine hizmet veren beceri-tasarım atölyeleri, işgem, kuluçka ve hızlandırıcılar gibi yapıların altyapı, kurumsal kapasite ve hizmet kalitelerini geliştirmeye; girişimcilerin finansal desteklere, pazara ve iş dünyasından mentorlere erişimini sağlamaya ve bölgesel girişim faaliyetlerini koordine etmeye yönelik faaliyetlere odaklanılmıştır.

Kırsal Kalkınma Sonuç Odaklı Programı

- Kırsal nüfusun ekonomik refahının artırılması amacıyla oluşturmuştur. Üreticiler arasında yerel yönetimlerin öncülüğünde işbirliğinin geliştirilmesi ve yöresel ürünlerden elde edilen katma değerin artırılmasına yönelik faaliyetlere odaklanılmıştır.

2021-calisma-programi (2 Mb)
2020-calisma-programi (2 Mb)
2019-yili-calisma-programi (2 Mb)
2018-yili-calisma-programi (2 Mb)
2017-yili-calisma-programi (2 Mb)

Ajans, mali saydamlık ve kamuoyunu bilgilendirme amacıyla bütçe uygulama sonuçlarını üçer aylık dönemler itibariyle yayınlar.

2024-butce-uygulama-sonuclari-ocak-haziran- (193 Kb)
2024-yili-butce-uygulama-sonuclari-ocak-mart- (192 Kb)
butce-uygulama-sonuclari-tablosu-ocak-aralik-2023 (193 Kb)
2023-butce-uygulama-sonuclari-ocak-eylul (194 Kb)
2023-butce-uygulama-sonuclariocak-haziran-2023 (194 Kb)
2023-butce-uygulama-sonuclari-ocak-mart-2023- (191 Kb)
2022-butce-uygulama-sonuclari-ocak-aralik (194 Kb)
ocak-eylul (194 Kb)
2022-butce-uygulama-sonuclari-ocak-haziran-1 (195 Kb)
2022-butce-uygulama-sonuclari-ocak-mart (193 Kb)
butce-uygulama-sonuclari-raporu-2021-4 (195 Kb)
2021-ocak-eylul-gelir-gider-1 (196 Kb)
butce-uygulama-sonuclari-ocak-haziran-2021-donemi- (197 Kb)
2021-ocak-mart-butce-uygulama-sonuclari-raporu (193 Kb)
2020-ocak-aralik-gelir-ve-gider (195 Kb)
2020-ocak-eylul-gelir-gider-1 (196 Kb)
2020-ocak-haziran-gelir-ve-gider (200 Kb)
2020-ocak-mart (199 Kb)
2019-ocak-aralik (355 Kb)
2019-ocak-eylul (351 Kb)
2019-ocak-haziran (352 Kb)
butce-2018-ocak-aralik (14 Kb)
2018-ocak-haziran-1 (14 Kb)
2017-ocak-mart (13 Kb)
2016-1 (187 Kb)
butce-2015 (347 Kb)
butce-2014 (181 Kb)
butce-2013 (181 Kb)
butce-2012 (182 Kb)
butce-2011 (182 Kb)
butce-2010 (181 Kb)
doka-stratejikplan-2020-24 (8 Mb)
KAYS
KAYS
ANNOUNCEMENTS
ANNOUNCEMENTS
INVESTMENT
INVESTMENT
INFORMATION
INFORMATION
Uzman Görüşü
UZMAN GÖRÜŞÜ
Kalkınma Kütüphanesi
KALKINMA KÜTÜPHANESI
Kalkınma İdareleri
KALKINMA İDARELERI
Faydalı Linkler
FAYDALI LINKLER
DOKA ROOF
DOKA ROOF
21
Paz
Tem2024