Sefa SAKA | sefa.saka@gmail.com | Trabzonloading
doka@doka.org.tr | 444 8 290

Proje destek almaya hak kazandıktan sonra, projenin içeriğine ve yararlanıcının statüsüne göre Proje İmza Aşamasında Getirilmesi Gereken Belgeler aşağıdaki gibidir;

Muvafakatname (11 Kb)
muvafakatname
Sözleşme İmza Yetki Belgesi (26 Kb)
imza yetki belgesi
Yapı Sahipliği Beyannamesi (25 Kb)
yapı sahipliği
Diğer Mali Desteklere İlişkin Beyanname (33 Kb)
diğer mali destekler
Teminat Mektubu (34 Kb)
teminat mektubu
Mali Kontrol Taahhütnamesi (16 Kb)
taahhütname
Kimlik Beyan Formu-Tüzel Kişi (18 Kb)
kimlik beyan formu,kimlik formu
Kimlik Beyan Formu-Kamu Kurumu (21 Kb)
kimlik beyan formu,kimlik formu
Kimlik Beyan Formu-Gerçek Kişi (21 Kb)
kimlik beyan formu,kimlik formu
Mali Kimlik Formu (36 Kb)
mali kimlik formu,kimlik formu
Ödeme Talebi (16 Kb)
ödeme talebi
Bütçe (36 Kb)
bütçe
Proje Uygulama Rehberi (2 Mb)
proje uygulama rehberi
Alt Yüklenici Anketi (15 Kb)
alt yüklenici anketi
Eğitim Bitiş Anketi (54 Kb)
eğitim bitiş anketi
Eğitim Değerlendirme Anketi (13 Kb)
eğitim değerlendirme anketi
Eğitim Katılımcı Listesi (14 Kb)
eğitim katılımcı listesi
Harcama Teyidi Somut Bulgular Raporu (228 Kb)
harcama teyidi somut bulgular raporu
Harcırah Bildirim Tablosu (17 Kb)
harcırah bildirim tablosu
Hedef Grup Veri Listesi (19 Kb)
hedef grup veri listesi
Proje Personeli Zaman Çizelgesi ve Ücret Bordrosu (17 Kb)
zaman çizelgesi ve ücret bordrosu
Yakıt Gideri Bildirim Tablosu (14 Kb)
yakıt gideri bildirim tablosu
2017 YILI YEŞİL YOL GÜZERGAHINDAKİ KÜLTÜR, TURİZM VE ALTYAPI YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ MALİ DESTEK PROGRAM TABELA ÖRNEĞİ (127 Kb)
Yeşil Yol Tabela Taslağı
Görünürlük Rehberi (2 Mb)
T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Logosu (785 Kb)
sanayi bakanlığı logo
T.C. Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı Logosu (343 Kb)
doka logo
Satın Alma Rehberi (3 Mb)
satın alma rehberi
İhale Süreci Yararlanıcı Belgeleri (734 Kb)
ihale evrakları
İhale Süreci İstekli Belgeleri (445 Kb)
ihale evrakları
Sözleşmelerde Yer Alması Gereken Madde ve Tanımlar (549 Kb)
sözleşmelerde yer alması gereken madde ve tanımlar,fizibilite destek programı,fizibilite raporu
Teknik Şartname Eki (416 Kb)
teknik şartname eki,fizibilite raporu,fizibilite destek programı
EK-4 Fizibilite Rapor Formatı (10 Milyon TL ve Üzeri Yatırımlarda) (66 Kb)
fizibilite desteği programı,proje teklif formu,fizibilite raporu
EK-5 Proje Teklif Formu (10 Milyon TL’ nin Altındaki Yatırımlarda) (55 Kb)
fizibilite raporu,proje teklif formu,fizibilite desteği programı
KAYS
KAYS
DUYURU/İLAN
DUYURU/İLAN
PROJE FORMLARI
PROJEFORMLARI
AB PROJELERİ
ABPROJELERİ
Yatırım
YATIRIM
BİLGİ EDİNME
BİLGİEDİNME
17
Sal
Eyl2019