Sefa SAKA | sefa.saka@gmail.com | Trabzonloading
doka@doka.org.tr | 444 8 290

Kalkınma Ajansı kuruluş amacı gereği kaynakların yerinde ve etkin kullanılmasını sağlamak ve yerel potansiyeli harekete geçirmek için bölgenin kaynak ve olanalarını tespit etmeye, ekonomik ve sosyal gelişmeyi hızlandırmaya ve rekabet gücünü artırmaya yönelik araştırmalar yapar, yaptırır ve yaptırılması için destek olabilir.

5 Yıldızlı Otel Ön Fizibilite Raporu (1 Mb)
Asansör Kabini ve Kapı İmalatı Ön Fizibilite Raporu (2 Mb)
Balık Yemi Üretim Tesisi Fizibilite Etüdü (2 Mb)
Bisküvi Üretimi Ön Fizibilite Raporu (5 Mb)
Fındık Kırma Tesisi Ön Fizibilite Raporu (2 Mb)
Keçi Çiftliği Ön Fizibilite Raporu (6 Mb)
Makarna Üretimi Ön Fizibilite Raporu (4 Mb)
Mandıra Kurulumu Ön Fizibilite Raporu (3 Mb)
Seracılık Ön Fizibilite Raporu (4 Mb)
Soğuk Hava Deposu Ön Fizibilite Raporu (2 Mb)
Artvin Yatırım Destek ve Tanıtım Stratejisi (1 Mb)
doka yatırım destek ydo il yatırım stratejisi artvin
Giresun Yatırım Destek ve Tanıtım Stratejisi (1 Mb)
Gümüşhane Yatırım Destek ve Tanıtım Stratejisi (2 Mb)
Ordu Yatırım Destek ve Tanıtım Stratejisi (1 Mb)
Rize Yatırım Destek ve Tanıtım Stratejisi (1 Mb)
Trabzon Yatırım Destek ve Tanıtım Stratejileri (1 Mb)
trabzon ili yatırım destek ve tanıtım stratejileri
Gençlerin ve Çocukların İyi Olma Hali (6 Mb)
Giresun İl Turizm Stratejisi ve Eylem Planı (99 Mb)
Doğu Karadeniz Bölgesinde Arap Turizmi Mevcut Durum Analizi ve Gelişme Stratejisi (19 Mb)
arap turizmi, doğu karadeniz, turizm, doka
Fırtına Havzası Proje Çalıştay Raporu (26 Mb)
Kadının Statüsü ve Kalkınma Sürecine Entegrasyonu Strateji Belgesi (2 Mb)
Kesme Çiçek Sektör Raporu (7 Mb)
TR90 Bölgesinde Kadın Girişimciliğinin Desteklenmesi Stratejisi (2 Mb)
TR90 Bölgesi Eğitim Sektörü Mevcut Durum analizi (3 Mb)
DOKA İş Geliştirme Merkezleri Araştırma Raporu (1 Mb)
Tarıma Dayalı Sanayi Mali Destek Programı ve Etki Analizi (3 Mb)
TR90 Bölgesi Engelli Profili ve İhtiyaç Analizi Raporu (2 Mb)
TR90 bölgesi Gemi İnşa Sanayi Sektör Raporu (3 Mb)
TR90 Bölgesinde Genç Girişimciliğin Desteklenmesi (4 Mb)
TR90 Bölgesi Kümelenme Stratejisi ve Eylem Planı (4 Mb)
TR90 Bölgesi Lojistik Mevcut Durum Analizi ve Gelişme Stratejisi (5 Mb)
,TR90 Doğu Karadeniz Bölgesel Yenilik Stratejisi ve Eylem Planı (5 Mb)
TR90 Doğu Karadeniz Bölgesi Su Ürünleri Sektör Raporu (5 Mb)
TR90 Bölgesi Alternatif Finansman Kaynakları Raporu (15 Mb)
TR90 Bölgesi Yöresel Ürünler Stratejisi ve Eylem Planı (22 Mb)
Turizmde Bölge Potansiyelinin Harekete Geçirilmesi MDP Değerlendirme ve Etki analizi Raporu (3 Mb)
Turizme Yönelik Küçük Ölçekli MDP Değerlendirme ve Etki analizi Raporu (3 Mb)
Kuruluştan Bugüne Kalkınma Ajanslarında Sosyal Politikalar (4 Mb)
TR90 Doğu Karadeniz Bölgesi Üzümsü Meyveler Raporu (10 Mb)
TR90 Bölgesindeki İlçelerin Sosyo-Ekonomik Açıdan sıralaması ve Sınıflandırılması (41 Mb)
Doğu Karadeniz Uluslararası Ekoturizm Konferansı ve Çalıştayı (829 Kb)
Doğu Karadeniz Turizm 2023 Vizyonu (6 Mb)
TR90 Bölgesi İlleri Lojistik Merkez Olma Kapasitesi (19 Mb)
DOKA Trabzon Lojistik Master Planı (8 Mb)
Doğu Karadeniz Bölgesi Organik Tarım Master Planı (2 Mb)
Sürmene Kırsalı Turizm Gelişim Master Plan ve Konsept Çalışmaları (17 Mb)
Doğu Karadeniz Turizm Master Planı (10 Mb)
Doğu Karadeniz Bölgesi Kış Turizmi Master Planı (32 Mb)
Akçaabat Turizm Master Planı Yaratıcı Konsepti (41 Mb)
Tonya Kalınçam Vadisi Konsept Master Plan (24 Mb)
KAYS
KAYS
DUYURU/İLAN
DUYURU/İLAN
PROJE FORMLARI
PROJEFORMLARI
AB PROJELERİ
ABPROJELERİ
Yatırım
YATIRIM
BİLGİ EDİNME
BİLGİEDİNME
16
Pts
Eyl2019