Sefa SAKA | sefa.saka@gmail.com | Trabzonloading
doka@doka.org.tr | 444 8 290
KKK_baski (85 Mb)
doka-png (71 Kb)
doka-jpg (42 Kb)
doka_pdf (134 Kb)
bakanlik-logo-jpeg (151 Kb)
bakanlik-logo-png (238 Kb)
bakanlik-logo-yazili (41 Kb)
sanayi-ve-teknoloji-bakanligi-logosu (417 Kb)
KAYS
KAYS
ANNOUNCEMENTS
ANNOUNCEMENTS
PROJECT FORMS
PROJECTFORMS
EU PROJECTS
EUPROJECTS
INVESTMENT
INVESTMENT
INFORMATION
INFORMATION
19
Per
Eyl2019