Sefa SAKA | sefa.saka@gmail.com | Trabzonloading
doka@doka.org.tr | 444 8 290
Arttırılmış/Sanal Gerçeklik Kullanılarak Dijital Müfredat Geliştirme Eğitici Eğitimi” Tamamlandı
Arhavi Kestane Balı Coğrafi İşaret Yolunda
DOKA 118. Yönetim Kurulu Toplantısı Gümüşhane’de Yapıldı
Çay Çarşısı Projesi Sözleşmesi İmzalandı
KOBİ’lere Alternatif Finansman Kaynakları ve Fon Yönetimi Eğitimi”
Değişime Yenilmeyen Gençler Yetişecek
02 Temmuz2019
Değişime Yenilmeyen Gençler Yetişecek

Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA) tarafından desteklenen Gümüşhane İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen ‘Eğitim Çağındaki Çocukların Gelişimlerini Desteklemek Adına Rehberlik Öğretmenlerinin Yeterliliklerinin Artırılması Projesi’ kapsamında rehberlik öğretmenlerine eğitim verildi.

Proje kapsamında Gümüşhane’de görev yapan 50 rehberlik öğretmeninin eğitim aldığını belirten DOKA Genel Sekreteri Onur Adıyaman, “21. yüzyıl tam anlamıyla bir değişim çağıdır. Değişime ayak uyduramayan birey ve toplum değişimin altında ezilmektedir. Birey ve toplumun zihinsel yapısının oluşmasında, davranış kalıpları geliştirmesinde, kendisini ve çevresini yorumlayış biçiminin belirlenmesinde öğretmenlerin ve eğitimin yeri tartışmaya gerek duyulmayacak kadar açıktır. Dolayısıyla öğretmenlerin çağdaş eğitim anlayışlarını benimseyip bu yaklaşımları eğitim sürecinde aktif bir şekilde kullanması hem ülkemiz hem de bölgemiz açısından önemli bir gerekliliktir” diye konuştu.

Öğretmen becerilerindeki gelişimin bölgenin ve toplumun yapısındaki gelişimin en temel unsurlarından biri olduğuna dikkat çeken Adıyaman, konuşmasına şöyle devam etti:

“Bu düşünceden hareketle Gümüşhane ilimizde görev yapan rehberlik öğretmenlerinin çağdaş eğitim anlayışını benimsemelerine katkıda bulunmak; onları sınıfta, okulda ve toplumda daha etkin birer birey ve meslek erbabı haline getirmek için yürütülen projeyi çok önemsiyoruz. Milletimize, ülkemize ve bölgemize katkı sağlayacak böyle projeleri her zaman destekledik, desteklemeye de devam edeceğiz.”

Proje kapsamında Gümüşhane’de görev yapan 50 rehberlik öğretmenine 2 gün zeka oyunları, 2 gün yaratıcı drama, 2 gün oyun terapisti ve 2 gün öğrenci koçluğu olmak üzere toplam 8 günlük eğitim verildi.

Eğitim öğretim içerisinde rehberliğin konumunun göz önüne alındığında yapılması düşünülen çalışmanın tüm öğrencilere olumlu etki sağlayacağı ifade edilirken toplumun yaşam kalitesini ve yaşanabilirlik düzeyini artıracağı, Gümüşhane ilinde çalışan 1.274 öğretmenin, 19.318 öğrencinin ve velilerinin proje sonuçlarından olumlu olarak etkileneceği belirtildi.

Ayrıca iletişimi kuvvetli, muhakeme gücü yüksek, empatik yaklaşımı gelişmiş, hedefleri net ve belli olan kararlı bireylerin yetişmesinin gelecek nesillerin yaşam standartlarını olumlu şekilde etkileyeceği ifade edilerek, rehberlik öğretmenlerinin zeka oyunlarını, oyun terapisini, yaratıcı dramayı ve öğrenci koçluğunu daha verimli olarak kullanacağı, yapılacak etkinliklerin içeriklerinin öğrencileri eğitirken eğlendireceğinden okullaşma oranının artmasına ve devamsızlık sayılarının düşmesine, öğrencilerin zararlı alışkanlıklar karşısında farkındalıklarının artmasına, öğrencilere olumlu davranışların kazandırılmasına ve toplumsal yaşam becerilerinin iyileştirilmesine yardımcı olacağı kaydedildi.

Gallery
KAYS
KAYS
ANNOUNCEMENTS
ANNOUNCEMENTS
PROJECT FORMS
PROJECTFORMS
EU PROJECTS
EUPROJECTS
INVESTMENT
INVESTMENT
INFORMATION
INFORMATION
18
Çar
Eyl2019