Sefa SAKA | sefa.saka@gmail.com | Trabzonloading
doka@doka.org.tr | 444 8 290
Arttırılmış/Sanal Gerçeklik Kullanılarak Dijital Müfredat Geliştirme Eğitici Eğitimi” Tamamlandı
Arhavi Kestane Balı Coğrafi İşaret Yolunda
DOKA 118. Yönetim Kurulu Toplantısı Gümüşhane’de Yapıldı
Çay Çarşısı Projesi Sözleşmesi İmzalandı
KOBİ’lere Alternatif Finansman Kaynakları ve Fon Yönetimi Eğitimi”
Bölgesel Yatırım Ortamı Değerlendirmesi Projesi (RICA)
14 Ağustos2015
Bölgesel Yatırım Ortamı Değerlendirmesi Projesi (RICA)

Avrupa Birliği (AB) ve Kalkınma Bakanlığı tarafından finanse edilen, ana faydalanıcısı Kalkınma Bakanlığı olan ve Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü koordinasyonunda Ajansımızın da yürütülmesinde katkı sağlayacağı “Türkiye’de Bölgesel Yatırım Ortamı Değerlendirmesi Projesi” çalışmaları devam ediyor.

Dünya Bankası Grubu (WBG) tarafından uygulanmakta olan ve 19 Eylül 2014’te Ankara’da başlatılan projenin iki (2) yıl sürmesi ve 19 Eylül 2016’da tamamlanması bekleniyor.

Projenin genel amacı yatırım ortamının iyileştirilmesi yoluyla hem bölgesel hem de ulusal düzeyde Türkiye’deki bölgesel eşitsizlikleri azaltmak ve ülkenin sürdürülebilir kalkınmasına katkıda bulunmak olup projenin iki spesifik amacı bulunmaktadır:

(a) Türkiye’deki yirmi altı (26) NUTSII bölgesinin her biri için bir “Bölgesel Yatırım Ortamı Değerlendirmesi” gerçekleştirmek; ve

(b) bölgelerin ilgili ekonomilerindeki mevcut ve yeni ortaya çıkan eğilimlerin ve koşulların daha iyi izlenmesi ve değerlendirilmesi için bölgesel ve merkezi kurumlarda kapasite oluşturmak.

Türkiye için hazırlanan 2010 Yatırım Ortamı Değerlendirmesi (ICA) raporu ülkenin başlıca bölgeleri arasında iş ortamının kalitesi bakımından büyük eşitsizlikler olduğunu ortaya koymuştur. Bölgesel düzeyde yatırım ortamı değerlendirmelerinin yapılması her bir bölgedeki iş koşullarına ilişkin ayrıntılı göstergeler sağlayacaktır. Bu proje, daha önce yapılan çalışmaları esas alarak başlangıç düzeyi verilerini üretecek ve bölge düzeyinde başlangıç yatırım ortamı değerlendirmeleri ile birlikte ulusal düzeyde bir yatırım ortamı değerlendirmesi sağlayacaktır. Bu çıktılar ve kapasite oluşturma faaliyetleri sayesinde Ajansımız ve diğer kalkınma ajansları yakın gelecekte bu verileri ve analizleri kendi başlarına ve kendi ihtiyaçlarına uygun şekilde üretebilecektir. Kalkınma Bakanlığı da böyle bir çalışmanın koordinasyonunun gerçekleştirilebilmesine yönelik olarak kapasitesini geliştirmektedir.

Proje, bölgelerin ilgili ekonomilerinde mevcut ve yeni ortaya çıkan eğilimlerin ve koşulların daha iyi izlenmesine ve değerlendirilmesine ek olarak, Türkiye’deki yatırım destek ve tanıtım faaliyetlerinin bir değerlendirmesini de içermektedir. Yatırım faaliyetlerine ilişkin bu değerlendirme ilk bulgularını vermeye başladıktan sonra, ulusal ve bölgesel düzeyde kalkınma alanında çalışan personel arasında kapasitenin geliştirilebilmesi amacıyla ilişkili eğitimlerin verilmesi ve saha ziyaretlerinin gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

Proje ile ilgili süreç tüm ajansların katılımı ile başarılı bir şekilde devam etmektedir.

KAYS
KAYS
DUYURU/İLAN
DUYURU/İLAN
PROJE FORMLARI
PROJEFORMLARI
AB PROJELERİ
ABPROJELERİ
Yatırım
YATIRIM
BİLGİ EDİNME
BİLGİEDİNME
19
Per
Eyl2019