Page 18 - DOKA AYLIK B

Basic HTML Version

18
DOKA BÜLTEN
Aralık 2011
Proje koordinatörü Köksal Hapeloğlu, proje ile
Doğu Karadeniz Outdoor turizm merkezi tanımı yapa-
rak, bu tanım içinde birbirini tam anlamıyla tamamlar
mahiyette yer alan Trabzon, Gümüşhane, Rize ve Art-
vin illerinin tamamının oluşturduğu bir turizm bölgesi
olarak tanıtmak istediklerini vurguladı.
Hapeloğlu; “1998 yılında Rize’de kurucu üyesi
olduğum Kaçkar Dağcılık Rafting Kayak İhtisas Spor
Kulübü hazırladığı Doğu Karadeniz Outdoor Turizmi
Rehberi Projesi’nin DOKA tarafından kabulü neti-
cesinde şu anda uygulamasını sürdürüyoruz. Doğu
Karadeniz Bölgesi’nde Outdoor Turizmi ve bu bölgeyi
tanıtmak, bu bölge içerisinde yer alan dağcılık, tırma-
nış, rafting, jeep safari, olta balıkçılığı, dağ bisikletçi-
liği gibi outdoor turizm aktivitelerini bu bölgelerde ya-
pıldığı yerleri, yapan insanları bu sektörlerde çalışan
başta pansiyonlar, oteller, oto kiralama firmaları, res-
toranlar, lokantalar, rehberler, seyahat acentaları ile
bu bölgelerde bu tür faaliyetleri yapmak isteyen yerli
ve yabancılarla bir araya getirmeyi hedefliyoruz” dedi.
Bilinen destinasyonlara bölgemizin farklı güzel-
liklerini de katmak istediklerini belirten Hapeloğlu;
“Geniş kitlelerce bilinmeyen yerleri tanıtmak istedik.
Çok bilinen, açık kaynaklarda çok geçen yerleri kısa
geçiyoruz. Internette, diğer kaynaklarda fazla bilgisi
bulunmayan yerleri anlatmaya çalışıyoruz. Bunlar-
dan bir tanesi Gümüşhane’deki Artabel Tabiat Parkı
içindeki Artabel gölleridir. Birbirini takip eden 22 gölü
kitabımızda uzun uzun anlatıyoruz. Trabzon’dan iki
saatte araçla ulaşabileceğimiz ve üç saat yürüdükten
sonra göllere ulaşabiliriz. Yine az bilinen destinas-
yonlardan bir tanesi de Artvin-Şavşat Karagöl Milli
Parkı yakınında bulunan Çil gölü ve peri bacalarıdır.
Bu bölgede peri bacaları olduğunu turizm sektöründe
uğraşanlar dahi bilmezler. Bütün bu noktaların GPS
ile koordinatlarını tespit ettik. Hem helikopter hem de
araçla fotoğrafladık. Araçla gidemeyeceğimiz yerleri
yaya veya motosikletle giderek fotoğrafladık” şeklin-
de devam etti
Proje koordinatörü Hapeloğlu, bu kitabın önce-
likle İngilizce metnini hazırlayacaklarını ifade ederek
konuşmasına şöyle devam etti. “Daha sonra Türkçe
kitabımız çıkacak. Kitabımız tamamen renkli olup,
224 sayfa olarak planladık. 10.000’er adet Türkçe
ve İngilizce kitap basılacak. Aynı şekilde internette
Türkçe, İngilizce, Fransızca, Farsça, Almanca, İspan-
yolca, Arapça ve Rusça olmak üzere sekiz ayrı dilde
elektronik kitap formatında yayınlayacağız” dedi.
Program Adı
TURİZMDE BÖLGE POTANSİYELİNİ HAREKETE GEÇİRİLMESİNE YÖNELİK MALİ DESTEK PROGRAMI
Referans No
TR90/10/TURIZM001-A/327
Proje Adı
Doğu Karadeniz Bölgesi Outdoor Turizmi
Yararlanıcı
KDRK (Kaçkar Dağcılık Rafting Kayak İhtisas Spor Kulübü Derneği )
Bütçe
304.576,75TL
Destek Miktarı
228.432,56 TL.
Proje Süresi
12 ay
Proje Künyesi
DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ OUTDOOR TURİZMİ REHBERİ PROJESİ