Page 50-51 - B

Basic HTML Version

Basında DOKA
SOLDAN SAĞA
1)
20 Ekim 1991 seçimlerinde Türkiye genelinde en çok tercihli oyu alarak
Trabzon’dan Milletvekili seçilen ve aynı zamanda Devlet Bakanlığı ile Maliye
ve Gümrük Bakanlığı da yapan siyaset adamı – Bakır cevheriyle ünlü Artvin
ilçesi
2)
Gümüşhane’ye özgü pestilin ana gıda maddesi (ters)- Uluslararası
Hava Taşımacılığı Birliği’nin kısa adı-Vilayet
3)
Amerikyumun simgesi (ters)-
Konuğu ağırlama-Bir renk-Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesi sınırları içinde, ta-
rihi ipek yolu üzerinde yer alan 1453 rakımlı yayla (TERS)
4)
Tantalın simgesi-
Tahıl Yığını-Çarpma ve toplama işlemlerinde bir sonraki sıranın rakamlarına
katılacak olan sayı-Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı kısa adı
5)
Yunan
tarihçi Ksenophon “Onbinler’in Dönüşü” adlı eserinde Ordu yöresinin yerli hal-
kı olarak bahsettiği Tibarenler’in merkezi olan ilçe-Artvin ve yöresinde hüküm
sürmüş bir medeniyet-Akçaabat sınırları içerisinde bulunan Heyelan Set Gölü
6)
Trabzon ili Merkez ilçesi Beldesi-Artvin ili Yusufeli ilçesinin Özgüven köyü
sınırları içerisinde bulunan şelale-Vazelon Manastırı hangi Peygambere adan-
mıştır
7)
Saint Kitts and Nevis’in ülke kodu-Giresun’un bir ilçesi
8)
Irmak,
dere, çay, küçük akarsu (ters)-Artvin ili Hopa ilçesi köyü- Ordu yöresine özgü
yöresel bir kaygana
9)
Gümüşhane’ye yaklaşık 60 km uzaklıkta, Avrupa’nın
en yüksek köknarları ve Türkiye’nin en uzun ladinlerinin bulunduğu ormanlı-
ğın adı-Bir nota-Gölköy kalesini M. Ö. V. Yüzyıl’da yaptıran Pers Kralı-Duygu,
sezi
10)
Farsça Aslanlar anlamına gelen Gümüşhane’nin bir ilçesi-Şavşat İlçesi
Söğütlü Mahallesinde bulunan, 10. yüzyılda Bagratlı Krallığınca inşa edilmiş
olup, Osmanlılar tarafından da kullanılan kale (ters)-Sosyete adalarında ye-
tişen karabiber ağacı
11)
DOKA’ya komşu Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı’nı
oluşturan illerden biri-Bir pantolon türü-Özellikle Giresun’a özgü kadayıf
türü
12)
Trabzon ili Sürmene merkeze 4 km uzaklıkta bir köy-Çamlıhemşin
İlçesi’nin güneyinde, Fırtına ve Hala derelerinin oluşturduğu vadiler arasın-
da yer alan 1800 metre rakımlı yayla (ters)-……… ……… YONG (2002-2003,
2004-2005 ve 2005-2006 sezonlarında oynamış, Türkiye’deki ilk Güney Koreli
Trabzonsporlu futbolcu)
13)
Bir meyve-Keçi Kalesinin halk arasındaki adı-Ba-
ğırsakların kısmi veya tam iskemisi ile karakterli önemli bir gastrointestinal
hastalık-Akut Miyeloid Lösemi’nin kısa adı
14)
Güney Afrika’nın ülke kodu-
Rize’de bir kale-DOKA şimdiye kadar kaç farklı alanda hibe çağrısına çık-
mıştır-İlkel bir silah (ters)
15)
………….… ERTEM (1958-1959 yılları arasında
Gümüşhane Valiliği de yapmış Milli Eğitim ve Tarım Eski Bakanı)-Sümer mi-
tolojisinde su tanrısı-Artvin ili Hopa ilçesi Köyü
16)
Mayalı hamurdan yapılan
yarım avuç içi büyüklüğünde Artvin yöresine özgü yöresel mantı yemeği-Oyuk
şeylerin boşluğu-Mustafa Kemal ATATÜRK, Trabzon’u kaç kez ziyaret etmiş-
tir?- DOKA Bölgesine has yöresel oyun (ters)
17)
Yemek-İskenderun Demir
Çelik’in kısaltması (ters)-Yunanlı komutan Kesnophon tarafından kaleme
alınan, M.Ö. 4. Yüzyılda Trabzon’da geçen olayların anlatıldığı antik kaynak
(ters)-Sıvılaştırılmış Doğal Gaz’ın kısa adı (ters)
18)
Artvin ili sınırları içerisinde
yer alan bir buzul gölü-Artvin ili Ardanuç ilçesi Köyü
19)
Gümüşhane İl merke-
zine 15 km. uzaklıktaki Olucak köyünde olan yazıtında 1350 tarihinde yaptırıl-
dığı belirtilen manastır (ters)-Giresun ili Şebinkarahisar ilçesi Köyü-Bir meyve
ÜSTTEN AŞAĞI
1)
Atatürk’ün vasiyetinin bir bölümünü de yazdığı Müzemiz–Trabzon’u
Gümüşhane’ye bağlayan geçit
2)
Ordu ili Kumru ilçesine bağlı bir köy-
Trabzon’da konsolosluğu bulunan bir ülke (ters)-Giresun ili Şebinkarahisar il-
çesi Köyü
3)
Neodimyumun simgesi-Dünya’nın uydusu (ters)-Gümüşhane’nin
bir ilçesi-Honduras’ın internet kodu-Türkçede bir yapım eki
4)
Gümüşhane
Merkez ilçe sınırları içerisinde, Kale bucağından geçen transit yol üzerinde bu-
lunan kale (ters)-Kör-Eski dilde su-Trabzon’un bir ilçesi (ters)
5)
Tahılın tarla-
ya atıldığı andan harman oluncaya kadar aldığı durum (ters)-Trabzon’un bir
ilçesi-Çin’in Internet Alan Kodu-Lorentiyum elementinin simgesi-Mal, para,
varlıkla ilgili olan
6)
Artvin’in Borçka ve Şavşat ilçelerini birbirinden ayıran
dağların adı-İlave (ters)-Bir rakam (TERS)-Kelkit ilçesine özgü kilim dokuma
işi
7)
Erdal …….. (1996-2001 tarihleri arasında görev yapmış Rize Eski Valisi)-
Vücudu tıknaz, seyrek tüyleri genel olarak boz, gaga, bacak ve gözleri kızı-
la yakın turuncu renkte olan bir kuş türü (Ters)-Bir bağlaç
8)
Sütlacı ile ünlü
Trabzon’un bir yöresi-Türkü-Bir gösterme sıfatı-Yaşatmak ve geliştirmek için
gereken besinleri yedirip içirme işi (Ters)
9)
Üstüne öteberi koymak için du-
vara veya bir dolabın içine birbirine paralel olarak tutturulmuş, genellikle ge-
niş, uzun tahta veya metal levha-Muğla’nın bir ilçesi-Fındıklı ilçesinin eski adı
(Ters)
10)
Giresun ili Merkez ilçesi Köyü-Trabzon’da fahri konsolosluğu bulu-
nan ülke
11)
Lorentiyum elementinin simgesi (Ters)- …….. Rıza UZUNER (12,
13 ve 14 dönemler Trabzon’dan milletvekili seçilerek TBMM’ye giren ve 3.dö-
nem milletvekilliği esnasında Çalışma Bakanlığı da yapmış Devlet adamı)-
Nazi Subayı-Artvin ili Hopa ilçesi Köyü
12)
Eski adı Aspet olan Rize’nin bir ilçe-
si-Yeni nesil alan adı sistemi (Ters)-Eski dilde su-Kabile, klan
13)
Roma Lejyon
Kampı çevresinde kurulup, gelişmiş ve imparatorluk döneminde Latin kültür
merkezi olan Kelkit ilçesinin 17 km. güneydoğusunda Sadak köyünde bulunan
antik kent-Trabzon’da tarihi bir han (Ters)
14)
Baş, kumandan, amir- Trabzon
Kirazı olarak bilinenmeyve-Yük hayvanlarının tırnaklarına çakılan, ayağın şek-
line uygun demir parçası
15)
Ordu’nun bir ilçesi - Halk arasında “Döner Tavanlı
Konak” olarak bilinen Trabzon ili Sürmene ilçesinin 4.km doğusunda Balıklı
mevkiinde ana yol üzerinde yer alan iki katlı bir konak
16)
Bebeklerde işitme
kaybının düzeyini belirleyen test-Sibirya’nın güneyinden başlayan ve Kuzey
Buz Denizi’ne dökülen nehir (ters)
17)
Yavuz Sultan Selim’in annesi adına yap-
tırdığı Trabzon’daki tarihi caminin adı-Akkuş Niksar karayolu üzerinde Akkuş
ilçe merkezine 3 km. mesafede bulunan ve 1991 yılında Bakanlar Kurulu Kararı
ile TurizmMerkezi ilan edilen yayla
18)
Siyah karşıtı-İsmet Gürbüz ……………..
(12.04.1996-27.09.1999 yılları arasında Trabzon’da Valilik yapmış, Hatay Valisi
iken vefat eden Trabzon Eski Valisi)-Bir sayı
19)
Bölgemizde yaygın olarak
hem yemeği, hem turşusu yapılan sebze- Esasla ilgili, asıl ve temel olanla ilgi-
li, esasi-Yunan tarihçi Ksenophon (M.Ö.431) “Onbinler’in Dönüşü” adlı eserin-
de bahsettiği Ordu yöresinin yerli halklarından biri
Bil Bakalım